Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k209.php3

O čem jsou kanály? | Historie a současnost kanálů v Internetu

Historicky nejstarší podobou kanálů v Internetu jsou služby výstřižkového typu - tedy elektronická obdoba služeb monitorování tisku, které již dlouhou dobu (a bez Internetu) nabízí různé tiskové agentury (které pro své zákazníky "vystřihávají" konkrétní články z novinových a časopiseckých titulů, případně sestavují jejich přehledy a všelijaké "výcucy", či připravují jednorázové rešerše). Některé z těchto služeb již také využívají Internetu, zejména k tomu aby výsledky své práce pravidelně a rychle doručovaly svým zákazníkům (ale předmětem jejich monitorování je stále především klasický "tištěný" tisk).

Čistě internetovou podobou výstřižkových služeb jsou monitorovací služby, které sledují diskuse v rámci elektronických konferencí a diskusních skupin síťových novin (USENET-u), podle uživatelem zadaných pravidel (uživatelských profilů) v nich vyhledávají relevantní příspěvky, a ty pak zasílají svým uživatelům, typicky elektronickou poštou. Klasickým příkladem je služba Reference.COM (na adrese http://www.reference.com), fungující zdarma.