Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s207.php3

Kdo vymyslel PUSH?

Myšlenka dopravovat až přímo k uživatelům předem připravený obsah není ani v Internetu absolutní novinkou (neboť již dříve existovaly výstřižkové služby typu služby reference.com). Přesto je ale za původce dnešní exploze technologií typu information push všeobecně považována jedna konkrétní firma - firma Pointcast. Její "zakladatelská role" spočívá především v tom, že jako první uvedla do provozu reálně fungující službu (jménem Pointcast Network) na principu information push, dokázala ji naplnit skutečně zajímavým obsahem, dokázala vzbudit zájem uživatelů, a kromě toho ověřila i ekonomický model fungování takovéto služby, založený na financování z reklamy (zatímco pro koncové uživatele je zdarma).

Po nesmělých začátcích zhruba před rokem a půl se z prakticky neznámého jména Pointcast stalo téměř synonymum pro nový způsob práce s informacemi. Samozřejmě se záhy objevili následovníci, firmy jako BackWeb, Diffusion, Intermind a Marimba začaly přicházet s vlastními řešeními, často na jiném technickém principu a s poněkud specifickým zaměřením, a všichni se snažili vměstnat se do nově vytvořeného segmentu trhu.

Zcela zákonitě ale tento nový segment trhu nemohl zůstat stranou pozornosti "velkých ryb" na internetovém poli (či "v internetovém rybníku"?), jako jsou firmy Microsoft a Netscape. Ty v poslední době doslova závodí o to, kdo dříve a lépe zabuduje do svých browserů podporu pro "information push". Firma Microsoft přitom vsadila na technické řešení, pocházející od firmy Pointcast (jde o použití tzv. CDF souborů), které sama dále rozpracovala a nyní předkládá ke standardizaci. Naproti tomu firma Netscape vsadila na řešení pocházející od firmy Marimba.

Otevřenou otázkou nyní zůstává to, zda jednotliví "malí" producenti a poskytovatelé řešení v oblasti information push mají šanci na přežití, nebo zda i zde, podobně jako v mnoha dalších oblastech, dojde ke značné polarizaci, při které dokáže přežít a pokračovat ve vývoji jen několik málo největších firem.