Vyšlo v příloze měsíčníku TelNet č. 7/97, v dubnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a704t200/a704t204.php3

Služby Internetu

      Historicky nejstaršími službami, které Internet nabízel svým uživatelům, byly elektronická pošta, přenos souborů a vzdálené přihlašování (tzv. remote login). Zastavme se nejprve u elektronické pošty, jako hlavního představitele "distribučního" modelu práce s informacemi.

      Elektronická pošta byla zpočátku zamýšlena především jako prostředek pro "rozesílání" stručných textových informací, označovaných jako zprávy. Poměrně záhy se ale její využití zajímavým způsobem rozvětvilo do dvou hlavních směrů: na prostředek osobní komunikace mezi jednotlivci, a na mechanismus umožňující skupinové diskuse (v rámci tzv. elektronických konferencí). Distribuční schopnosti elektronické pošty se v současné době spíše úmyslně potlačují, tak jak to požadují "zásady slušného chování" v Internetu, neboli tzv. netiketa.

      Služby pro přenos souborů (konkrétně protokol FTP, File Transfer Protocol) byly rannými příklady služeb, vycházejících ze "zpřístupňujícího" modelu. Umožňují uskladnit na vhodném místě (na počítači, který plní roli tzv. FTP archivu) libovolné informace "zabalené" do formy souborů, přičemž uživatelé mají možnost si tyto soubory podle potřeby "stahovat" k sobě. Služba FTP se dodnes v Internetu používá, i když její význam poněkud klesá. Důvodem je fakt, že FTP archivy nevykazují příliš vysokou míru uživatelské přítulnosti. Nedokáží totiž poskytnout uživateli žádné předem zpracované a přehledné nabídky toho, co se kde (v kterém FTP archivu) nachází. Uživatelé, kteří něco konkrétního potřebují, pak musí jít doslova "na jistotu", nebo se musí předem obrátit na specializované vyhledávací služby.

Obrázek: Příklad práce s řádkovým klientem FTP

Obrázek: Příklad maximálně komfortního FTP klienta "okenního" typu

Proč Gopher zašel na úbytě?

     Neexistenci nabídek v rámci služby FTP se snažila vyřešit služba Gopher. Ta již předkládá uživatelům nabídky ve formě běžných menu, tvořených lineární posloupností jednořádkových textových položek. Jednotlivá menu přitom mohou být vzájemně provázána, tak aby se třeba jedna položka v rámci menu na určitém počítači odkazovala na menu (nabídku) jiného počítače. V praxi tak poprvé vznikla "celosvětová pavučina" vzájemně provázaných nabídek, pocházejících od počítačů skutečně po celém světě, a uživatelé se mohli touto celosvětovou pavučinou vzájemně provázaných nabídek podle svého uvážení brouzdat. Služba Gopher však nakonec doplatila na svou skromnost a poměrně nízkou "uživatelskou přítulnost". Nedokázala totiž "zabalit" své nabídky do tak hezkého a atraktivního obalu, jako to dokáže dnes tolik populární služba WWW. Nabídky služby Gopher například nemohou používat různé druhy písma, obrázky, animace a podobná "pozlátka", která ale v dnešním komerčním světě rozhodují o "prodejnosti" určité služby.

Obrázek: Příklad nabídky služby Gopher

Obrázek: Příklad (téměř) stejné nabídky, v podání služby WWW

Jaké služby mají šanci?

     Vedle elektronické pošty, služby FTP pro přenos souborů, služby Gopher a služby WWW v Internetu samozřejmě vznikla i celá řada dalších služeb - například služba WAIS pro plnotextové vyhledávání v databázích dokumentů, služba WHOIS pro vyhledávání osob a jejich adres, služba IRC pro skupinovou komunikaci "v reálném čase" a v psané formě, či tzv. elektronické noviny, opět pro skupinové diskuse, ale nikoli již v reálném čase. Zajímavé a důležité je, že většina těchto služeb prožívá v současné době určitou krizi (snad s výjimkou služby IRC), a jejich využití má spíše klesající než rostoucí tendenci. Důvodem je skutečnost, že jejich používání vyžaduje poněkud jiný styl práce, než "hlavní" služby typu elektronické pošty a WWW, a hlavně tyto služby vyžadují vlastní klientské programy (klienty), prostřednictvím kterých uživatelé tyto služby využívají. No a zde je asi největší problém - jestliže se Internet dostává do stádia skutečně masového nasazení, pak je čím dál tím problematičtější instalovat masám uživatelům mnoho různých klientských programů, udržovat je ve správně nakonfigurovaném a funkčním stavu, a také k nim poskytovat potřebnou uživatelskou podporu, včetně zaškolení uživatelů. Výsledkem je pak dosti jednoznačný trend k "unifikaci", spočívající v zaměření se na službu WWW a snaze využít ji jako univerzální platformu pro poskytování všech služeb, o které by uživatelé mohli mít zájem.