Vyšlo v příloze měsíčníku TelNet č. 7/97, v dubnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a704t200/a704t202.php3

Co nabízí Internet

Globální počítačová síť Internet je dnes již vcelku běžnou obchodní komoditou - připojit se k ní a využívat jejích služeb může skutečně kdokoli. Stejně tak je relativně zvládnutá i technická stránka, a nejproblematičtějším se začíná stávat lidský faktor: to, aby lidé dostatečně pochopili co je Internet vlastně zač, docenili jeho potenciální i aktuální možnosti, uvědomili si i případné limity a omezení, a hlavně se naučili s Internetem pracovat a využívat jej ke svému prospěchu. Tato zvláštní příloha se snaží přispět k všeobecnému povědomí o současných možnostech Internetu.

     Na Internet se můžeme dívat mnoha různými způsoby - technicky orientovaní lidé v něm budou spatřovat technologický zázrak, a budou se zajímat o konkrétní mechanismy jeho fungování. Lidé, kteří se zabývají poskytováním přístupu k Internetu a služeb s tím souvisejících, zcela zákonitě vidí v Internetu prostředek své obživy, a zajímají se o jeho výnosnost. Ale o co se mají zajímat ti, kteří jsou koncovými uživateli Internetu?

     Možností je celá řada: Internet může být báječným informačním zdrojem, podobně jako třeba noviny, televize či rozhlas, ale na rozdíl od nich může být pohotovější a aktuálnější, uživatelsky "přítulnější" a celkově šikovnější - například již jen proto, že uživateli dává mnohem více možností jak si cíleně vybrat právě to, co ho zajímá. Současně s tím může Internet být i prostředkem komunikace mezi lidmi, navíc komunikace velmi efektivní a pohodlné, probíhající jak mezi dvojicemi uživatelů, tak i v širším plénu, ve formě různých skupinových diskusí. Nezanedbatelný není ani význam Internetu jako zdroje zábavy, jako prostředku kulturního vyžití, jako nástroje pro sebevzdělávání apod.

     V dnešním komerčním světě je ale velmi důležité i to, že Internet se stal významným místem pro podnikání, i marketingovým nástrojem. Na Internetu se dá dělat reklama, dokonce se zde dají pořádat celé reklamní kampaně, a na obzoru jsou i zcela nové a dosud netušené možnosti marketingu. Tím však možnosti Internetu v oblasti přímé i nepřímé podpory podnikatelských aktivit zdaleka nekončí - po Internetu je dnes možné objednávat, nakupovat či prodávat, platit, a dokonce i dodávat (některé druhy) zboží.

Internet jako všeobecný informační zdroj

     Prostřednictvím Internetu je dnes možné získat přístup k neuvěřitelnému množství informací. Jen pro ilustraci, a se zaměřením na naše tuzemské podmínky: v českém Internetu si můžete přečíst on-line verze nejvýznamnějších deníků, např. MF Dnes, Svobodného Slova, Lidových novin, některých týdeníků i celé řady dalších všeobecně zaměřených i odborných titulů. Jednotlivé články, existující v elektronické formě, jsou dokonce archivovány, a je možné v nich vyhledávat, na principu plnotextového vyhledávání. Stejně tak jsou na Internetu dostupné například burzovní zprávy, předpovědi počasí, výsledky hlasování poslanců v Poslanecké sněmovně (včetně údajů o jejich účasti na hlasováních atd.), průběžné informace o stavu znečištění ovzduší, plné znění koaliční dohody, městské vyhlášky, jízdní řády různých dopravních prostředků apod.

     Nám však zde nepůjde ani tak o výčet dostupných zdrojů, jako spíše o nástin důležitých aspektů, které se práce s informacemi týkají. Proto se postupně soustředíme na metody šíření informací a na repertoár služeb které tomuto účelu slouží, a pak se podrobněji zastavíme u dvou konkrétních služeb: elektronické pošty a služby World Wide Web.