Vyšlo v měsíčníku Business World č. 2/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a012b200/a012s209.php3

Server housing

Velkou výhodou obou výše popsaných řešení hostingu je skutečnost, že vlastník nějakých WWW stránek tyto doslova "vystrčí" před vlastní firemní síť, tak že jsou umístěny mimo ni, a tudíž přístup k těmto stránkám nezatěžuje přípojku k Internetu, kterou daný subjekt má (dokonce tento subjekt ani nemusí nutně mít vlastní přípojku k Internetu!!).

V praxi je typická situace, kdy určitý firemní subjekt má relativně pomalou (málo dimenzovanou) a tudíž i lacinější přípojku, postačující k tomu aby on sám mohl využívat služby poskytované jinými subjekty, zatímco jeho vlastní WWW stránky jsou díky hostingu umístěny jinde, kde je konektivita (propustnost) podstatně větší, dimenzovaná pro potřeby poskytování služeb. Takovéto řešení je dnes zcela běžné a představuje dokonce výrazný trend.

Co ale dělat v případě, kdy určitý subjekt chce provozovat na Internetu takové služby, které vyžadují použití jeho vlastního počítače v roli serveru? Třeba kvůli kapacitním požadavkům, kvůli speciálnímu hardwaru či softwaru apod.? Má potom smysl, aby si takovýto subjekt provozoval potřebný server ve své vlastní režii a u sebe ve vlastní síti, s tím že pak musí dimenzovat svou přípojku k Internetu podle potřeb této služby? Samozřejmě tak může učinit, a poskytovatelé připojení mu jistě rádi poskytnou dostatečně velkou konektivitu (přípojku s dostatečnou rychlostí).

Existuje ale ještě jedno řešení, které je v poslední době intenzivně používané. Spočívá v tom, že ten kdo chce poskytovat nějakou službu na vlastní serveru tento server "postaví" (nainstaluje na něj vše potřebné, otestuje atd.), ale pak jej vezme a fyzicky přenese do prostor zvoleného poskytovatele připojení (providera), a teprve zde jej připojí k Internetu a uvede do chodu. Podstatné na tom je, že takto umístěný server využívá velkou konektivitu, která je u poskytovatele k dispozici.

Právě popsané možnosti se obecně říká "server housing", což by s trochou nadsázky bylo možné přeložit i jako "ubytování" serverů. Tato analogie pokračuje i v tom, že příslušní poskytovatele, kteří takovéto "ubytování serverů" poskytují, si za tímto účelem zřizují vhodně vybavené prostory, které označují různými jmény - například jako "telehotely" (nebo jako "datová centra" či ještě jinak).

Application hosting

Dosud popisované možnosti hostingu lze označit jako "neutrální", v tom smyslu že nejsou vázány na nějaký konkrétní způsob využití vystavovaných WWW stránek. V praxi se ale lze setkat i se specificky orientovanými nabídkami hostingu, které jsou zaměřeny například na provozování virtuálních prodejen, obchodů či celých virtuálních obchodních domů.

Pokud někdo chce prodávat něco prostřednictvím Internetu koncovým zákazníkům, potřebuje k tomu aplikaci realizující potřebné funkce spojené s nabídkou, objednáváním, placením atd. Takovouto aplikaci si samozřejmě může každý zájemce vytvořit sám, ale to většinou není optimálním řešením. V praxi se proto lze setkat i s nabídkou služby, která spočívá ve vytvoření prázdného, ale zato plně fungujícího virtuálního obchodu. Uživatel takovéto služby virtuální obchod pouze "naplní svým zbožím" (dodá data popisující jeho nabídku, ceny atd.), a může začít prodávat.

Takovéto služby dnes existují i na českém Internetu, v široké škále různých provedení, od výkonných, propracovaných (a také vesměs placených) až po jednodušší, které mohou být i zdarma.