Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s223.php3

Přenositelnost čísel

Dalším problémem, často diskutovaným v souvislosti s novým telekomunikačním zákonem, liberalizací telekomunikačního trhu a nástupem konkurence, je tzv. přenositelnost čísel. O co zde jde?

Po technické stránce o to, že když zákazník jednoho providera, který má od něj přiděleno určité konkrétní telefonní číslo, přejde k jinému operátorovi (míněno: připojí se do jeho přístupové sítě), možnost přenositelnosti čísla mu umožňuje ponechat si své dosavadní telefonní číslo. Důvod, proč by něco takového mohl zákazník chtít, není těžké uhádnout: změna telefonních čísel vyžaduje uvědomit o této skutečnosti všechny známé, partnery, zákazníky, spolupracovníky atd., dále změnit například vizitky, reklamní letáky, inzeráty atd. Může to být organizačně velmi náročné, a také ekonomicky nákladné.

Přenositelnosti čísla je proto jedním z faktorů, který ovlivňuje volnou soutěž a faktickou konkurenci mezi operátory. Pokud přenositelnost čísla není možná, zvyšuje se tím bariéra, kterou musí překonat zákazníci jednoho operátora při přechodu k jinému operátorovi (on jim musí nabídnout o to nižší ceny či větší další výhody, aby tím kompenzoval vyšší náklady na přechod na straně zákazníka). Naopak pokud přenositelnost čísla je možná, bariéra klesá a zákazníci mohou snáze měnit operátora.

Je ale dobré si uvědomit, že zatímco volba operátora je svým významem zásadní kvalitativní záležitostí (ovlivňuje to zda faktická konkurence je nebo není), přenositelnost čísla má význam spíše kvantitativní: ovlivňuje míru konkurence, resp. to jak rychle se bude konkurence rozvíjet a také jak rychle se dostaví její tolik očekávané účinky (pokles cenové hladiny, větší vstřícnost, kvalita služeb atd.). Navíc význam přenositelnosti čísla může být pro různé subjekty různý: pro někoho to může být rozhodující faktor, zatímco pro jiné to nemá větší význam.