Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s209.php3

Druhé memento: mobilní telefonie

Připomeňme si ještě jednou, že Hlavní zásady státní telekomunikační politiky z roku 1994 se týkají prakticky výlučně "pevné telefonie", a jedinou výjimkou je jejich poslední (desátá) zásada. Tato poslední zásada počítala s tím, že "Povolení k provozování mobilních telefonů v systému GSM bude vydávat ministerstvo hospodářství na základě jím stanovených podmínek. V bezprostředně následujícím období se bude jednat maximálně o dvě povolení.". Tak se skutečně stalo, když licenci na mobilní hlasové služby na bázi GSM v pásmu 900 MHz dostal v březnu 1996 (bez výběrového řízení) Eurotel a jako vítěz výběrového řízení Radiomobil.

Ještě před udělením obou licencí na digitální systém GSM však byla udělena jedna exkluzivní licence na analogový systém NMT, a to firmě Eurotel (který pak získal i druhou licenci na GSM na základě této první licence na systém NMT). Cenová hladina, kterou zpočátku ještě monopolní EuroTel zavedl pro svůj systém NMT, byla doslova horentní (samotný přístroj stál ke stovce tisíc, nemluvě již o extrémně vysokých poplatcích). Důsledek byl ten, že mobilní telefonie na bázi NMT v podání monopolního Eurotelu byla v této době záležitostí skutečně jen pro nejmajetnější.

Ovšem s příchodem systému GSM a hlavně s příchodem konkurence (byť pouze dvoučlenné) se začala situace měnit. Dnes snad každý dokáže sám posoudit, jak obrovský skok udělala mobilní telefonie, jak a kterým směrem se pohnula její cenová hladina, a jak se ze záležitosti jen pro vyvolené stala záležitostí skutečně masovou (v době psaní tohoto článku bylo u nás již více než 2 miliony uživatelů mobilních sítí). Cenová hladina mobilních telefonních služeb dokonce klesla natolik, že začala konkurovat stoupající cenové hladině pevné telefonie - mnoho lidí dnes již řeší dilema, zda používat klasický "pevný" telefon, který je čím dál tím dražší, nebo zda je pro ně již výhodnější telefon mobilní, kteý je čím dál tím levnější. O výsledku jejich rozhodování svědčí skutečnost, že uživatelů mobilních telefonů stále rychlým tempem přibývá, zatímco SPT Telecom má vážné problémy naplnit předepsaný počet nově zřizovaných pevných telefonních přípojek. Nikdo už je moc nechce.

Lze si představit lepší důkaz toho, k čemu vede konkurence - k poklesu cen, všeobecné dostupnosti služeb, vstřícnosti operátorů atd. - a k čemu naopak zachovávání monopolu?