Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s205.php3

Kapitoly z historie našich telekomunikací

V období do památného listopadu 1989 byla situace v našich telekomunikacích (tehdy označovaných ještě spíše jako "spoje") relativně přímočará a přehledná: vše měl v rukou stát, který telekomunikace provozoval a současně i řídil - přesněji telekomunikační činnosti vykonávaly státem zřizované subjekty, a stát současně prováděl i výkon státní správy v telekomunikacích, tedy například přiděloval frekvence atd. Tento stav byl samozřejmě plně poplatný své době a byl zakotven v Zákonu o telekomunikacích, kterých pocházel z roku 1964.

K nezbytným změnám začalo docházet postupně až po listopadové revoluci. Jako první přišlo v roce 1992 oddělení výkonu státní správy v telekomunikacích od jejich samotného provozování. Stalo se tak díky novele telekomunikačního zákona (formou zákona č. 150/1992 Sb.), která kromě oddělení výkonu státní správy od jejich provozování umožnila i vzájemné oddělení telekomunikací (spojů) a poštovních služeb. Díky tomu pak mohla vzniknout samostatná Česká pošta, a stejně tak samostatný subjekt provozující telekomunikační činnosti: tím se k 1.1.1993 stal SPT Telecom, který za část svého názvu (SPT) vděčí dřívější Správě pošt a telekomunikací. O rok později, k 1.1.1994, se pak SPT Telecom změnil ze státního podniku na akciovou společnost, stále ovšem ve vlastnictví státu (a k 1.1.2000 změnil své jméno na Český Telecom).