Vyšlo v měsíčníku Digital Revue č. 2/00, únor 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a002d200/a002d200.php3

Český Internet

Téma měsíce v časopise Digital Revue č. 2/00 (vydává vydavatelství Softwarové noviny). Snaží se o krátký ale přesto ucelenější pohled na Internet.Obsah

Jiří Peterka