Vyšlo na Novinkách.cz, 24.11.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/bnovinky/b1124001.php3

Jasna Miss Internet

Český Internet zná od včerejška svou novou Miss, v pořadí již pátou. Stala se jí 27letá novinářka Jasna Sýkorová. První vicemiss se jmenuje Eva Hannichová, třetí v pořadí skončila teprve 16letá Kateřina Pelánová.

Letošní ročník soutěže Miss Internet, v pořadí již pátý, byl dalším krokem na cestě ke hledání optimální „polohy“ takovéto soutěže. Mohu-li hodnotit ze svého pohledu, zpočátku šlo hlavně o odborné dovednosti (čímž se nechci nijak dotknout krásy a šarmu dam, které zde uspěly). Poté celá soutěž přešla do druhého extrému, když výrazněji převážila krása (zajímavé svědectví přináší například tento článek). Do soutěže se začaly hlásit známé modelky a herečky, a například vítězka z roku 1998 se s půvabným úsměvem na tváři netajila tím, že Internetu vlastně ani moc nerozumí.

letošní Miss Jasna Sýkorová (uprostřed), po její levici první vicemiss Eva Hannichová, po pravici druhá vicemiss Kateřina Pelánová

V současné době se celá soutěž vrátila někam mezi oba krajní přístupy, což charakterizují i stávající pravidla: ze 40 % rozhoduje krása soutěžící, ze 40 % vlastní znalost Internetu a ze 20 % sympatie a další schopnosti, které se osvědčí ve volné disciplíně (rozuměj: přímo ve finále). Osobně jsem jako porotce měl opravdu problém zhodnotit zejména internetové znalosti soutěžících, které měly pouhé dvě minuty na jejich předvedení. V dřívějších ročnících soutěžící většinou prezentovaly své vlastní (soutěžní) WWW stránky, a tam bylo přeci jen lépe vidět, zda a jak dobře se v jejich tvorbě a obsahu orientují (a navíc si je každý mohl předem libovolně dlouho prohlížet). Letos ale „internetová část“ se soutěžními WWW stránkami příliš nesouvisela, soutěžící předváděly například zaregistrování nových stránek do katalogu Atlasu nebo pořízení fotky digitálním foťákem a její umístění na web, případně práci s HTML editorem či s programem FrontPage (na úrovni vkládání obrázků).

Pravdou je, že za dvě minuty, navíc za neustálého popichování moderátorů (letos Petra Jančaříka a Jana Fikáčka), se toho asi více stihnout nedá. Rozdíly ve znalostech a dovednostech jednotlivých soutěžících tak neměly mnoho šancí vyniknout. Příliš to nezachránily ani otázky, které byly soutěžícím pokládány. I když pravdou je, že některé byly doslovnými „špeky“ — například dotaz, které že dva portály jsou na českém Internetu nejnavštěvovanější — o tom se v současné době vedou vášnivé spory (například na Lupě).

Letošní ročník soutěže Miss Internet byl navíc poznamenán aférou, ve které se vyskytovala veřejná tisková prohlášení soutěžících i modelingových agentur, objevovaly se dodatečné podmínky pro účast ve finále, ředitelé, kteří požadovali uzavírání smluv, jejichž obsah ani nečetli, a jiné podivné věci. Jelikož vše znám jen zprostředkovaně, nehodlám se k tomu vyjadřovat (koho to zajímá podrobněji, nechť si vše přečte u kolegů na Živě, kde se tomu věnovali nejpodrobněji, konkrétní odkazy jsou na konci tohoto článku). Důležité je, že zdroj problémů i jejich následky se nakonec podařilo eliminovat a finále soutěže mohlo zdárně proběhnout i s finalistkou, která vše odstartovala hrozbou své neúčasti.

Jaké bylo letošní finále?

Soutěžní tanec?
Miss Sympatie
Konalo se v prostorách pražského Divadla bez zábradlí (v paláci Adria), a jeho průběh byl prakticky shodný jako u minulého ročníku (viz má tehdejší reportáž). V prvním „kole“ prokazovaly soutěžící své internetové dovednosti, v již zmiňovaném šibeničním limitu dvou minut a s následnou věcně zaměřenou otázkou. Dámy byly v této době ještě zahaleny, tak aby porotci neznali jejich identitu a nebyli ovlivněni jejich vzhledem. To, co zde bylo předváděno, jsem již zmiňoval (např. vkládání obrázků ve FrontPage).

Nová cybermiss přebírá korunku od loňské cybermiss
Jako porotce jsem musel okamžitě po vystoupení poslední soutěžící odevzdat své hodnocení (identifikující soutěžící podle čísel). Poté jednotlivé dámy „odtajnily“ svou identitu — odložily šátky a moderátor je představil publiku. Následovalo vyhlášení dílčí soutěže, kterou je soutěž o „cybermiss“ (hodnocená výlučně na základě znalostí Internetu). Tou se stala soutěžící s číslem 12, vystupující jako poslední — 24letá Jana Pavlasová, vdaná, s vlastní doménou janica.cz.

Nová cybermiss je uvnitř!
Dalším soutěžním kolem byly volné disciplíny. Zde soutěžící dámy předváděly opravdu nejrůznější věci — od večeře ve dvou (s budoucí vítězkou celé soutěže), přes promenádu v plavkách, vystoupení mažoretky, aerobic, sólový zpěv, míchání nápojů v latinskoamerickém rytmu, až po „přeříznutí“ přímo na jevišti, které předvedla již dekorovaná cybermiss.
Nová cybermiss živá a zdravá!
Ve skutečnosti šlo o kouzelnické číslo, ve kterém se soutěžící vtěsnala do kvádru, který přítomný mág posléze ještě rozpůlil plechovou deskou a do obou vzniklých polovin pro jistotu vsunul ještě duté válce, viz obrázek. Nová cybermiss to ale všechno ve zdraví přestála.

Bezprostředně po skončení volné disciplíny se porota odebrala mimo divadelní sál, ve kterém diváci pokračovali tradiční volbou Miss Sympatie. Porotci odevzdali své hlasy, nyní již jen v kategoriích „fyzická krása“ a „duševní krása“, načež následovalo sčítání hlasů — pro jistotu hned ruční, aby nedošlo k podobným zmatkům jako na Floridě.

Sčítání hlasů se odehrávalo ve skladišti divadelních rekvizit. Postava Vladimíra Iljiče Lenina, kterou vidíte na obrázku, však není voskovou figurínou — je to důstojně se tvářící předseda poroty (již tradičně Jan Toman z Microsoftu), kterak dohlíží na korektnost sčítání hlasů :)

Po návratu poroty do sálu následovalo vyhlášení vítězek:

  • Druhou vicemiss českého Internetu se stala slečna Kateřina Pelánová, 16letá studentka gymnázia, se soutěžními stránkami na adrese http://crazy.hyperlink.cz. Jako cenu si odvezla mj. i horské kolo.
  • První vicemiss se stala 23letá asistentka Eva HANNICHOVÁ. Její soutěžní stránky najdete na adrese http://eva.polygon.cz. Ze soutěže si mj. odnesla zájezd věnovaný CK Fisher.
  • Novou miss Internet se stala 27letá Jasna Sýkorová, novinářka, publikující v tištěných médiích i na Internetu. Její soutěžní stránky najdete na adrese http://sorry.vse.cz/generator/miss. Ze soutěže si jako hlavní cenu odnesla notebook.

Vítězka přebírá hlavní cenu — notebook věnovaný Autocontem