Vyšlo v Lidových novinách, 12.02.2015
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b15/b0212001.php3

Rok pastýře Kellnera

Svým způsobem je to zajímavý paradox: asi největší dopad na náš telekomunikační trh nemělo to, když na něj skupina PPF vstoupila – ale to, když na něj (o něco dříve) naopak nevstoupila.

Připomeňme si, že skupina PPF nejprve usilovala o vstup na náš telekomunikační trh jako tzv. nový hráč: jako zcela nový operátor, který by nejprve v aukci získal potřebné kmitočty, pak postavil zcela novou mobilní síť, a následně se utkal v konkurenčním boji s trojicí dosavadních operátorů. Musel by s nimi bojovat, a to dost tvrdě, protože jinak by nezískal žádné zákazníky a své nemalé investice nedostal zpět.

Pravdou je, že tento scénář se málem naplnil. Dnes dostupné záznamy z (první) aukce prozrazují, že skupina PPF (skrze svou dceřinou společnost PPF Mobile) doslova válcovala své konkurenty. Že byla na nejlepší cestě vzejít z aukce jako vítěz a odnést si největší příděl tolik potřebných kmitočtů pro vybudování nové a moderní sítě s dostatečnou kapacitou. Což by pro celý mobilní trh přineslo opravdu výraznou změnu, protože nový hráč by se skutečně musel chovat dravě a soupeřit o zákazníky. Nemohl by držet basu s ostatními, kteří již jsou na trhu dlouho usídleni a mají tento trh mezi sebou již nějak rozdělený – zatímco on by na něj teprve vstupoval.

Leč nedopadlo to tak, protože (první) aukce byla pro velký úspěch (formálně: kvůli příliš vysokým nabídkám) zrušena. A než se stihla aukce spustit podruhé, skupina PPF změnila plán: místo vstupu na trh v pozici nového hráče, se všemi riziky a náklady této varianty, se raději rozhodla koupit si již existujícího a na trhu dlouhodobě „usídleného“ hráče. V té době patřil španělským vlastníkům (společnosti Telefónica), a očividně byl na prodej. I stalo se, a posloupnost jmen „SPT Telecom – Český Telecom – Telefónica O2 Czech Republic“ dostala další položku: nově je to jen O2 Czech Republic. V majoritním vlastnictví skupiny PPF.

Tato změna plánu pak fakticky předznamenala snad všechny následné změny na trhu. Uvnitř firmy se pod novým vlastníkem nejspíše změnilo hodně věcí (a vyměnilo hodně lidí), ale navenek se žádné zásadnější změny zatím nekonaly. Ostatně, proč by se také měly konat, když nový vlastník nepřišel v pozici vlka, který nemá nic a musí nejprve vybojovat nějakou novou kořist. Je v pozici toho, kdo již má nějaké stádo svých ovcí. A tak se stará především o to, aby si své stádo udržel a aby mu jeho ovečky nesly co možná nejvíce. Možná, že opatrně pokukuje po jiných stádech, zda by se z nich nedalo něco „přebrat“, ale i zde je velmi opatrný a nejde do žádných velkých střetů. Vždyť by jimi mohl ohrozit i své vlastní stádo!

Proto asi nepřekvapí, že nejviditelnější změny, alespoň z pohledu koncových zákazníků, se na trhu s mobilními službami odehrály v oblasti smluvních vztahů mezi operátory a jejich zákazníky. S využitím předchozí „pastevecké“ metafory by se tyto změny daly připodobnit k důslednějšímu oplocení pastvin, na kterých se jednotlivé ovečky pohybují – tak aby se nemohly jen tak snadno utrhnout, opustit stádo a ohrozit výnosy, se kterými pastýř již dávno a pevně počítá. Bez této metafory jde o zásadní změny v možnostech ukončování smluvních vztahů ze strany zákazníků, zejména u předčasného ukončování smluv na dobu určitou, a výši s tím spojených smluvních pokut.

Ale nejde jen o to. Ještě možná zásadnější úprava se týká jednostranných změn smluvních podmínek ze strany operátorů. Od svých zákazníků vyžadují, aby jednou nastavené smluvní podmínky striktně dodrželi, nebo zaplatili vysokou smluvní pokutu. Ale sami chtějí mít možnost tyto podmínky kdykoli jednostranně měnit, aniž by se museli svého zákazníka ptát na jeho souhlas. Nově si pak vymohli, že to budou právě oni, kdo bude hodnotit dopad těchto změn na zákazníka a rozhodovat o tom, zda jde o změny zhoršující postavení zákazníka a umožňující mu neakceptovat je a odejít kvůli tomu ze smluvního vztahu zcela bez sankcí, nebo nikoli.

Mimochodem, dovedete si představit, že by si v nějakém stádu ovečky samy rozhodovaly o tom, co je pro ně výhodné a co ne? A dovedete si představit pastýře, který by na rovinu řekl, že svým ovečkám nějak záměrně ublížil, tím, že jim zhoršil jejich podmínky?