Vyšlo na Lupě,, 11.3.2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0311001.php3

Migrace na AžDSL: jaká jsou pravidla?

Když Telefónica v srpnu loňského roku představila své AžDSL, slíbila migrovat stávající zákazníky na nové rychlosti počínaje únorem letošního roku. Konkrétní pravidla migrace se ale rýsují až nyní a jsou dosti odlišná od původních deklarací a slibů: místo zlevňování některých služeb dostanou zákazníci za přesně stejnou cenu pouze větší balíčky.

Vzpomínáte si ještě na srpen loňského roku, kdy Telefónica O2 Czech Republic přišla s novou koncepcí svého ADSL – kterou jsem si dovolil překřtít na AžDSL? To proto, že do svých nabídek a ceníků nově zavedla pouze dvě „marketingové“ rychlosti, konkrétně „až 8 Mbit/s“ a „až 16 Mbit/s“, podle kterých také zákazníci platí dvě různé ceny. Za své peníze ovšem dostávají více různých nominálních rychlostí (nehledě již na ty skutečně dosahované), protože na jejich přípojce je jim nastavován takový rychlostní profil, jaký jejich linka svými reálnými parametry vládne. A pokud je to třeba jen 2 Mbit/s, obecně ne více než 8 Mbit/s, zákazník platí cenu odpovídající „až 8 Mbit/s“. Pokud si nechá nastavit rychlostní profil vyšší (i třeba „jen“ 9 Mbit/s), platí cenu odpovídající „až 16 Mbit/s“.

Dnes už se nechci ani tak vracet k samotné podstatě AžDSL, resp. tohoto „zaokrouhlování směrem nahoru“. Ani k možným dopadům nové rychlosti 3 Mbit/s, která se objevila v aktuálně zveřejněné velkoobchodní nabídce ADSL (a o které jsem psal zde na Lupě v pondělním článku).

V tomto článku bych se rád zastavil u jiného aspektu, kterým je migrace stávajících zákazníků na nové „AžDSL“. Celé slavné AžDSL totiž až dosud mířilo hlavně na nové zákazníky, které mělo motivovat k pořízení nové přípojky. A s migrací těch stávajících se až tak moc nespěchalo. Od srpna loňského roku, kdy bylo AžDSL představeno, si museli počkat na únor letošního roku, kdy měla migrace teprve začít. Tedy pokud se sami nerozhodli pro některý z větších balíčků, nebo si nevybojovali (spíše tajenou než propagovanou) možnost dřívějšího zrychlení (viz/te například zde).

Dnes, s odstupem řady měsíců od prvního představení AžDSL, mne napadá zajímavé vysvětlení toho, proč Telefónica moc nechtěla předčasně migrovat stávající uživatele: vedle „zvýšené technické zátěže“ to mohlo být i proto, že teprve chystala konkrétní pravidla pro takovouto migraci. Na počátku totiž naznačovala, že v důsledku zrychlování dojde i ke zlevňování: ten, kdo si dříve platil vyšší rychlost, nově dostane stejnou či vyšší rychlost v rámci levnější služby – a tak bude za poskytované služby platit méně.

Pravdou také je, že Telefónika nikdo moc jasně neřekla, jaká budou konkrétní pravidla migrace. Slibovala je zveřejnit například na novém serveru ww.zrychlujeme.cz, ale ani tam dodnes nejsou. Dostupná jsou až od února letošního roku (tj. zcela „na poslední chvíli“), a to ještě umně schovaná v oficiálních cenících Telefóniky. Teprve porovnáním jejich jednotlivých verzí v čase lze vysledovat vývoj představ o pravidlech migrace a ukázat, že původní představy o zlevňování nebyly jen nepochopením ze strany novinářů.

Dnes už je totiž jasné, že zlevňování nebude: stávající zákazníci budou migrování na služby s identickou cenu. Ten, kdo si dříve platil některou s vyšších (a tím i dražším variant), bude převeden na takovou službu, která za stejné peníze přidává „něco navíc“. I kdyby to třeba měla být úplně nová (“retenční“) služba, která jinak není aktivně nabízena, a která k nižší a levnější službě „přihazuje“ třeba jen pevnou IP adresu a bezpečnostní SW (PC strážce) pro 5 počítačů.

Zatímco s cenami to vychází celkem jasně a srozumitelně (ceny se nesnižují), ve změnách rychlostí je pěkný guláš: původně pomalejší rychlosti jsou migrovány na vyšší nové rychlosti, zatímco původně vyšší rychlosti jsou migrovány na nižší nové rychlosti. A aby to bylo ještě méně jasné, je v tom pár výjimek a rozdílů mezi podnikajícími a nepodnikajícími zákazníky.

Jaká byla původně signalizovaná pravidla?

Připomeňme si nejprve, co o migraci Telefónika signalizovala původně, když v srpnu loňského představovala své AžDSL. Tehdy řekla, že rychlost 8 Mbit/s se stane „základní“ rychlostí v její nabídce, a rychlost 16 Mbit/s bude rychlostí „prémiovou“. Sám jsem ve svém článku z tehdejší prezentace napsal, že:

Změna u maloobchodního ADSL není ve stylu 4:2, ale ve stylu 4:1. Jinými slovy: všechny dosavadní rychlostní varianty budou (automaticky) migrovány na nižší z obou nových variant, tedy na 8192/512 kbit/s, jejíž cena zůstane zachována na současných 475 Kč (vč. DPH). Říkejme této variantě třeba „základní“.
Druhá varianta (s „marketingovou“ rychlostí 16384/768 kbit/s), kterou bychom mohli označit jako „prémiovou“, pak bude jen na žádost. Převeden na ni bude jen ten, kdo o to sám požádá. A až po úspěšném technickém šetření, které ukáže, že jeho linka „utáhne“ alespoň nejnižší rychlostní profil této prémiové varianty, což je 9 Mbit/s.

Dnes už nejsem schopen prokázat, zda to tak Telefónica skutečně prezentovala, nebo zda jsem to já pochopil a napsal špatně. Včetně výčtu důsledků, které by automatická migrace jen na jednu rychlost přinesla: že například ten, kdo si dosud platil třetí nejvyšší službu (O2 Internet ADSL 6144) s rychlostí 6Mbit/s za 951 Kč, by měl být převeden na nejlacinější službu, nově s  rychlostí „až“ 8 Mbit/s, ale za 475 Kč. Tím by pocítil zlevnění o plných 476 Kč.

Co říkaly ceníky v září?

Faktem je, že v nových cenících, které Telefónika vydala ihned po představení svého AžDSL (konkrétně již k 1.9.2008) byla naznačena jiná varianta migrace. A to „dvourychlostní“: konkrétně původní rychlost 6Mbit/s, s cenou 951 Kč, měla být od 1.2.2009 migrována na AžDSL s rychlostí 16 Mbit/s. Tím pádem by i zlevnění by bylo menší: z 951 Kč jen na 832 Kč (resp. 699 Kč bez DPH), a nikoli na 475 Kč za  AžDSL 8Mbit/s.

Ocitujme si ze zářijového ceníku xDSL služeb TO2 CR, který je stále dostupný zde:

S účinností od 1.2.2009 bude u zákazníků Služby O2 Internet ADSL 6144 s dostatečnou kapacitou telefonní linky zahájen proces zvýšení rychlosti připojení s následujícími maximálními hodnotami: rychlost připojení směrem k uživateli: 16384 kb/s, rychlost připojení směrem od uživatele: 768 kb/s s tím, že zároveň dojde ke snížení ceny na 699 Kč / zúčt. období bez DPH.

Za povšimnutí určitě stojí způsob, jakým Telefónika ve stejném ceníku ošetřila vyšší rychlosti svého AžDSL (16 Mbit/s): zřejmě kvůli absenci takovéto rychlosti ve své velkoobchodní nabídce to musela udělat kuriózní oklikou: v ceníku nechala původní rychlost 6 Mbit/s, a pouze jako dočasnou promoakci nabídla těm, kteří si tuto rychlost objednají, že jim ji zrychlí (na 16 Mbit/s) a současně zlevní (na 832 Kč, resp. 699 Kč bez DPH) – a to hned, a ne až někdy počínaje 1.2.2009.

Co říkaly ceníky v lednu?

Když pak počátkem prosince Telefónica oznámila zlevnění svého 16Mbit/s AžDSL o 100 Kč (z 699 na 599 Kč bez DPH), adekvátně to promítla do svého lednového ceníku:

S účinností od 1.2.2009 bude u zákazníků Služby O2 Internet ADSL 6144 s dostatečnou kapacitou telefonní linky zahájen proces zvýšení rychlosti připojení s následujícími maximálními hodnotami: rychlost připojení směrem k uživateli: 16384 kb/s, rychlost připojení směrem od uživatele: 768 kb/s s tím, že zároveň dojde ke snížení ceny na 599 Kč / zúčt. období bez DPH.

Současně se ale v lednovém ceníku objevil zajímavý nový prvek: poprvé bylo pamatováno na zákazníky, kteří si objednají původní službu 6 Mbit/s, ale kapacita jejich přípojky nebude dostatečná na 16 Mbit/s. V takovém případě jim Telefónica slibovala zrychlení jen na 8 Mbit/s, a jejich nevýhodu kompenzovala „přihozením“ prémiového balíčku s pevnou IP adresou a produktem PC strážce. V obou případech totiž mělo dojít ke stejnému zlevnění na 599 Kč bez DPH (resp. 713 Kč).

V lednovém ceníku se to ale týkalo jen nových zákazníků, a navíc jen těch „firemních“ (podnikajících právnických a fyzických osob):

S účinností od 1.2.2009 bude u zákazníků Služby zahájen proces zvýšení rychlosti připojení s následujícími maximálními hodnotami: rychlost připojení směrem k uživateli s dostatečnou kapacitou telefonní linky na 16384 kb/s nebo nedostatečnou kapacitou telefonní linky na 8192 kb/s, rychlost připojení směrem od uživatele s dostatečnou kapacitou telefonní linky na 768 kb/s nebo nedostatečnou kapacitou telefonní linky na 512 kb/s. U přípojek s nedostatečnou kapacitou telefonní linky bude přidán Premium balíček s doplňkovými službami Fixní IP adresa + PC strážce 5plus. Zároveň dojde ke snížení ceny na 599 Kč – zúčt. období bez DPH.

U zákazníků z řad nepodnikajících osob nebyla varianta s nedostatečnou kapacitou přípojky řešena.

První pravidla migrace, z 1.2.2009

K 1. únoru 2009, kdy měl celý proces migrace začít, také vyšel nový ceník – a ten již konečně obsahoval konkrétní pravidla migrace, byť prezentovaná jako přejmenování služeb. V kostce by se tato pravidla dala shrnout takto:

  • žádné zlevňování (snižování ceny) se nekoná, uživatelé jsou převádění na služby s přesně stejnými cenami
  • prémiový balíček, v lednovém ceníku ještě fakticky bezplatný, je nyní přeměněn na novou samostatnou a náležitě dražší službu (s přídomkem „Premium“)
  • uživatelé původních vyšších (a dražších) ADSL služeb jsou převáděni na balíčky, typicky obsahující ještě CDMA či mobilní přístup.

Místo dlouhého popisu si migrační pravidla raději hned ukažme na následujících dvou tabulkách. První se týká nepodnikajících fyzických osob, živnostníků a drobných podnikatelů (do 3 SIM karet a/nebo 2 pevných linek), druhá podnikajícím fyzickým a právnickým osobám. Rozdíly jsou pro jednoduchost zvýrazněny tučně.

Původní služba Cena původní služby Nová služba u linky s nedostatečnou kapacitou Cena nové služby Nová služba u linky s dostatečnou kapacitou Cena nové služby
O2 Internet 2048 475 Kč - - O2 Internet ADSL 8M 475 Kč
O2 Internet 4096 713 Kč O2 Internet ADSL 8M Plus 713 Kč O2 Internet ADSL 16 M 713 Kč
O2 Internet 6144 951 Kč - - O2 Internet Komplet 8M 951 Kč
O2 Internet 8192 1427 Kč - - O2 Internet Komplet Business 8M 1082 Kč

Původní služba Cena původní služby Nová služba u linky s nedostatečnou kapacitou Cena nové služby Nová služba u linky s dostatečnou kapacitou Cena nové služby
O2 Internet ADSL 2048 475 Kč - - O2 Internet ADSL 8M 475 Kč
O2 Internet ADSL 4096 713 Kč O2 Internet ADSL 8M Premium 713 Kč O2 Internet ADSL 16 M 713 Kč
O2 Internet ADSL 6144 951 Kč - - O2 Internet Komplet 8M 951 Kč
O2 Internet ADSL 8192 1427 Kč - - O2 Internet Komplet 16M Premium 1427 Kč

Relativně nejjednodušší je situace u stávajících uživatelů dosud nejnižší nabídky (O2 Internet ADSL 2048), kterých je nejspíše nejvíce: jejich přípojky by měly být převedeny na pomalejší (8 megabitové) AžDSL. To, jak již víme, může fungovat různými rychlostmi, až do 8 Mbit/s. Proto zde také není vyplněna kolonka pro linku s nedostatečnou kapacitou – třeba i 2 Mbit/s se stále „marketingově vejdou“ do služby s rychlostí „až 8Mbit/s“.

Migrace z rychlosti 4M

Naopak komplikované je to u stávajících uživatelů služeb 4Mbit/s (O2 Internet ADSL 4096). Zde se Telefónica snaží tyto uživatele migrovat na rychlejší AžDSL („až“ 16 Mbit/s). A pokud na to jejich linka nestačí, připravila pro ně Telefónica dvě nové služby. Ty se poprvé objevují až v ceníku k 1.2.2009 (v tom z 15.1.2009 ještě nebyly), a to s poznámkou, že „služba není nově zřizována a je otevřena pouze pro změnové objednávky ze stávající ADSL služby“. Jinými slovy jde o retenční nabídky, které nejsou aktivně nabízeny. Fakticky jde o balíčky, které k základní službě „něco přihazují“. Konkrétně:

  • služba O2 Internet ADSL 8M Plus:  k ADSL o rychlosti až 8Mbit/s „přihazuje“ službu O2 Internet Mobil 1024 Speed. To je mobilní připojení o rychlosti až 1024 kbit/s na technologiích GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, které samostatně přijde na 831 Kč.
  • služba O2 Internet ADSL 8M Premium: k ADSL o  rychlosti až 8Mbit/s „přihazuje“ služby O2 PC Strážce a Fixed IP 1 IP adresa.

V obou případech se toto „přihození“ projeví zvýšením ceny, přesně o 200 Kč bez DPH, resp. o 238 Kč. Právě tolik přitom představuje rozdíl mezi cenami samostatných přípojek  AžDSL 16 Mbit/s a 8 Mbit/s (713 Kč – 475 Kč = 238 Kč). Takže i převodem na tyto služby fakticky zůstává na stejné cenové úrovni i ten zákazník, jehož přípojka svými parametry nevyhovuje rychlostem nad 8 Mbit/s.

Druhá pravidla migrace, ze 17.2.2009

Jen pro úplnost si znovu zdůrazněme, že na variantu „Plus“ měly být migrovány nepodnikající fyzické osoby, živnostníci a drobní podnikatelé, kteří dosud využívali službu O2 Internet ADSL 4096, ale jejich přípojka svými technickými parametry neunese zrychlení na 16 Mbit/s (přesněji: nad 8 Mbit/s). Na variantu „Premium“, s přídavkem pevné IP adresy a PC strážce pro 4 dalších počítačů pak měli být migrováni ostatní podnikající uživatelé.

Minulý čas v předchozím odstavci j ale na místě proto, že popisovaná varianta „Plus“ nevydržela v nabídce Telefóniky příliš dlouho: pokud se místo do ceníku k 1.2.2009 podíváte do novějšího ceníku k 17.2.2009, už zde službu „Plus“ nenajdete!

Místo ní zde zůstala jen služba O2 Internet ADSL 8M Premium, jako cíl migrace pro všechny kategorie uživatelů (z dosavadní služby O2 Internet ADSL 4096, s nedostatečnou kapacitou přípojky pro 16 Mbit/s).

Migrace z rychlosti 6 Mbit/s

Málo logická mi přijde situace u uživatelů dosavadní služby 6M (O2 Internet ADSL 6144). Těm totiž předchozí ceníky slibovaly jednak přechod na rychlejší verzi AžDSL (“až“ 16 Mbit/s), a ještě k tomu snížení ceny, viz výše.  Jak ale vidíte z předchozích tabulek, oba únorové ceníky jim už neslibují ani přechod na vyšší rychlostní variantu AžDSL, ani žádné snížení ceny. Místo toho by měli být převedeni na 8-megabitovou verzi služby Komplet, přesně za původní cenu 951 Kč (včetně DPH), která k  ADSL „přihazuje“ ještě 50 hodin připojení přes CDMA.

Proč je to ale právě takto? Proč je původní nižší rychlost 4 Mbit/s migrována na novou vyšší rychlost (AžDSL 16M), a původní vyšší rychlost 6Mbit/s na nižší novou rychlost (AžDSL 8 Mbit/s)? Skoro mi to přijde, jako kdyby zde hlavním kritériem bylo vybrat takovou službu, která stojí přesně stejně peněz. Tak aby zákazník neplatil  ani o korunu méně.  A co dostane, je víceméně jedno.

Také si zde nejsem vůbec jistý korektností postupu vůči zákazníkům. Zejména pokud jde o ty, kteří si službu O2 Internet ADSL 6144 pořídili v mezidobí od začátku září do konce ledna: předchozí ceníky jim slibovaly přechod (až) na 16M a snížení ceny. Teď se nekoná ani jedno z toho.

Migrace z rychlosti 8 Mbit/s

Stejně nelogická mi přijdou i pravidla migrace zákazníků s dosavadní rychlostí 8 Mbit/s. Zde je také výrazný rozdíl mezi nepodnikajícími (plus živnostníky a drobnými ponikateli) a podnikajícími: ti první zůstanou  na 8 Mbit/s a dostanou „byznysovou“ verzi balíčku s CDMA (což obnáší 140 hodin CDMA připojení), a pouze ti druzí budou migrováni na „až“ 16 Mbit/s. A aby zůstali na stejné ceně, je pro ně vytvořena nová „prémiová“ služba O2 Internet Komplet 16M Premium, s 50 hodinami CDMA  (a s „přihozeným“ balíčkem pevné IP adresy a  PC strážcem pro 5 počítačů).

U „nebyznysových“ zákazníků, migrovaných z 8 Mbit/s na „byznysových“ 8Mbit/s (na službu O2 Internet Komplet Business 8M) mi přijde zvláštní i to, že právě a pouze u nich vychází ze všeho skutečné snížení ceny (ze 1427 Kč za původní službu, na 1082 Kč za novou službu). To by byla výjimka z jinak jasného předpokladu, že zákazníci zůstávají a stejných cenách.

Jenže, aby to zase nebylo až tak jednoduché: sám únorový ceník (ve verzi k 1.2.2009 a i k 17.2.2009) konstatuje, že i u těchto zákazníků  „cena za zúčtovací období zůstává nezměněná“. Není v tom nakonec nějaká chyba?

Co říci závěrem?

Snad jen to, že vše kolem popisované migrace mi přijde velmi složité až zmatené. Opravdu to musí být vše takto komplikované? Nebo je to snad záměr, aby se v tom nikdo jen tak nevyznal? Či je v tom snad ještě nějaká další logika, která mi zůstala utajena? Tedy kromě snahy zachovat dosavadní koncové ceny?

Možná že i tato komplikovanost a nepřehlednost  je důvodem toho, proč Telefónika dosud celá pravidla migrace na AžDSL  nijak veřejně neprezentovala ani nevysvětlovala (nebo jsem alespoň takovou prezentaci nezaznamenal). Na druhu stranu jde o záležitost, která se bezprostředně týká prakticky všech z téměř 600 000 koncových zákazníků, kteří mají ADSL přímo od Telefóniky. A ti budou chtít vědět, na čem budou. Či vlastně už jsou, protože proces migrace již začal (k 1.2.2009), a podle aktuálního ceníku by měl končit nejpozději do 30.4.2009.

Když jsem se včera dotázal přímo u zdroje (v Telefónice O2 CR) na aktuální stav migrace, dostalo se mi následující odpovědi:

Jak jsme plánovali, rychlost většiny zákazníků byla navýšena v průběhu února. Zbývá řádově tisíce přípojek, kde je potřeba provést systémové anebo jiné technické úpravy a proto je řešíme individuálně.

No, nechci to zpochybňovat. Je klidně možné, že drtivá většina uživatelů ADSL od Telefóniky má nejnižší variantu služby (původně O2 Internet ADSL 2048) a už jim skutečně byla rychlost zvýšena na „až“  8Mbit/s – protože k tomu vesměs nebyla zapotřebí jejich součinnost. A že zbývajících „řádově tisíce připojek“ připadá na zákazníky  vyšších služeb, kde už to skutečně musí být vše řešeno individuálně. Protože přechod na výše popisované balíčky (s mobilními či CDMA službami, SW PC strážce atd.) přeci jen vyžaduje určitou součinnosti konkrétního zákazníka. Případně i změnu ADSL modemu.

A jaké jsou vaše zkušenosti s migrací na AžDSL? Prosím podělte se o ně, ať vznikne ucelenější obrázek o skutečné situaci z pohledu zákazníků.