Vyšlo na Lupě,, 2.1.2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0102001.php3

Telefónica nabízí testování předprodeje nahého ADSL

Ještě dříve, než jí to ČTÚ stačil závazně uložit, přišla Telefónica sama s nabídkou nahého ADSL na velkoobchodní úrovni. Zatím ale jde jen o testování, v rámci pilotního provozu ve vybraných lokalitách. Cenové podmínky pro koncové zákazníky by měly vycházet prakticky stejně jako u již existujících nabídek nahého ADSL, konkrétně od Volného.

Období kolem vánočních svátků a přelomu roku nebývá bohaté na události a novinky v elektronických komunikacích. Ještě tak Silvestr býval příležitostí k tomu, aby se tu či onde objevilo něco opravdu přelomového. Jenže v silvestrovském duchu, a tudíž spíše v duchu nadsázky a legrace. Ostatně, ještě před rokem - na Silvestra 2007 – jsem si zde na Lupě sám dělal legraci z nahého ADSL od Telefóniky, které v té době bylo zcela v nedohlednu.

Letos ale bylo všechno jinak: nahé ADSL v podání Telefónky se v mezidobí stalo realitou. Tedy skoro. Navíc  jen někde, a vlastně jen pro někoho – a ještě v rámci pilotního provozu, který ještě nemusí nutně vyústit v řádný komerční provoz. A pokud ano, pak s podmínkami, které se od těch „pilotních“ mohou lišit.

Takže to vlastně byl jen takový „první nástřel“ něčeho, co stále zůstává hodně zahaleno v mlze neurčitosti. Přesto i tento „nástřel“ ještě před Štědrým dnem zapůsobil spíše jako výstřel či bomba. To když server Mobil.cz 22.12.2008 jako první informoval o tom, že

ještě před koncem roku nabídne O2 internetové připojení ADSL bez nutnosti aktivace hlasového tarifu pro pevnou linku.

a snad všechna ostatní média to od něj následně převzala. A jak přebírala, ještě více potlačovala méně bombastické pasáže původního článku, naznačující že to ve skutečnosti nebude zdaleka tak žhavé, jak to bylo prezentováno.

Co se splnilo?

Základní informace, se kterou přišel Mobil.cz, se skutečně ukázala jako pravdivá: Telefónica O2 ještě před koncem roku skutečně ohlásila nabídku „internetového připojení ADSL“ bez nutnosti aktivace hlasového tarifu pro pevnou linku. Dokonce se Mobil.cz strefil i s odhadem ceny: jeho cca 600 Kč se nakonec upřesnilo jako 580 Kč, již včetně DPH (za nižší rychlostní variantu, tj. „až“ 8 Mbit/s).

Jenže pokud  si někdo myslel – třeba na základě novinových titulků – že již brzy bude moci u svého stávajícího ADSL přestat platit telefonní paušál, pak se velmi mýlil.

Jen velkoobchodní nabídka

Ve skutečnosti totiž jde o novou nabídku služby jen na velkoobchodní úrovni. Tím pádem se týká jen tzv. přeprodávaného ADSL, o kterém si dovolím prohlásit, že je v současné době „ na odpis“. Soudím tak z čísel, která byla zde na Lupě již vícekrát publikována: přípojek tohoto typu již od počátku roku 2007 vůbec nepřibývá, ale naopak ubývá. Názorně to ukazuje následující graf:

Důvod je ten, že většinu (cca 84 procent) ze všech ADSL přípojek prodává Telefónica sama, jako svou maloobchodní službu. Na zbytku se podílí alternativní operátoři – ale pokud mají jen trochu šanci, raději přesouvají své koncové zákazníky z přeprodávaného (velkoobchodního) ADSL na ADSL realizované přes zpřístupněné místní smyčky (LLU). Protože pouze tam mají alespoň nějakou šanci si něco vydělat, byť spíše skrze další poskytované služby.

Také proto přeprodávaných přípojek ubývá – a zůstávají doménou spíše menších alternativních operátorů, kteří na zpřístupnění místních smyček „nedosáhnou“.

Jen pilotní provoz a jen v některých lokalitách

Takže i pokud by se právě popisovaná velkoobchodní nabídka ujala, podle mého názoru má šanci zasáhnout jen velmi malou část celého trhu s ADSL. Navíc takovou část, která se v současné době vůbec nezdá být perspektivní.

A ještě: z celého „přeprodávaného“ segmentu, jehož jednou z mála předností je dostupnost prakticky po celém území ČR, se týká jen omezeného počtu lokalit, představujících spíše středně velká města, a ne největší městské aglomerace s největší koncentrací uživatelů:

Havířov, Jablonec nad Nisou, Kladno, Mělník, Opava, Prostějov, Říčany, Šumperk, Tábor a Třebíč

Navíc, a to je vhodné si také zdůraznit, je popisovaná velkoobchodní nabídka pouze „pilotní“, sloužící potřebám

prověřit systémy a sítě z hlediska jejich synchronizace pro případný pozdější provoz v praxi

Jak moc zajímavé tedy bude pro alternativní operátory, i pro jejich zákazníky, pouštět se do experimentu s novou variantou přeprodávaného ADSL? V odumírajícím segmentu trhu, v omezeném počtu lokalit, a navíc s vědomím, že pilotní provoz jednou skončí, a jeho podmínky se mohou změnit?

Kolik by zákazník ušetřil?

K posouzení výhodnosti nové nabídky „nahého ADSL“ si zkusme spočítat, kolik by na ní koncový zákazník ušetřil.

Zkusme vyjít ze srovnání velkoobchodních cen přeprodávaného ADSL:

  • dosavadní  „oblečené“ ADSL (s nutností platit ještě telefonní paušál) přijde na velkoobchodní úrovni na 282 Kč bez DPH, resp. 336 Kč včetně DPH.
  • nové „nahé“ ADSL (již bez nutnosti platit telefonní paušál) podle oznámení TO2 CR přijde (na velkoobchodní úrovni) na 580 Kč, již  včetně DPH.

Rozdíl mezi oběma velkoobchodními cenami je 580 – 336 = 244 Kč. Budeme-li předpokládat, že přeprodávající alternativní operátor si k velkoobchodní ceně připočte stále stejnou částku za své služby (za internetovou konektivitu, za podporu uživatelů atd.), pak by se celý tento rozdíl měl promítnout koncovému zákazníkovi: ten by místo telefonního paušálu platil za nahé ADSL o 244 Kč (vč. DPH) více.

Právě toto navýšení je pak třeba poměřovat s tím, kolik stojí telefonní paušál: ten nejlacinější je O2 Mini, který přijde na 237 Kč, s příplatkem 119 Kč za možnost provozování ADSL (vše včetně DPH). Celkem tedy na 356 Kč, což oproti navýšení 244 Kč za nahé ADSL představuje celkovou úsporu 112 Kč. V případě přeci jen používanějšího tarifu O2 Standard za 404 Kč měsíčně jde o úsporu 404 – 244 = 160 Kč.

A ještě jeden zajímavý aspekt: nenaznačila nám Telefónica touto svou (vlastní a neregulovanou) nabídkou to, jak velká část telefonního paušálu jde na vrub udržování samotné pevné linky (jako vedení), neboli tzv. přístupu k veřejné telefonní síti, a jak velká část připadá na poskytování samotných hlasových služeb? Nemělo by oněch 244 Kč odpovídat první části, neboli nákladům na přístup  – které když nejsou hrazeny v rámci telefonního paušálu, přenáší se do navýšení ceny samotného ADSL v jeho „nahé podobě“?

Zbývajících 112 Kč (resp. 160 Kč), by pak mělo odpovídat nákladům na samotné hlasové služby. Tím i prostoru, který nahé ADSL otevírá.

Jak moc je to výhodné?

Úspora ve výši 112 Kč či 160 Kč určitě není zanedbatelná a současným uživatelům ADSL by jistě přišla vhod. Sice by kvůli ní museli oželet klasické pevné hlasové služby, ale za ně si mohou snadno pořídit náhradu v podobě VOIP  služeb, již za nulový paušál. Pokud vůbec pevné hlasové služby potřebují.

Jenže, jak už bylo uvedeno výše, popisovaná nabídka nahého ADSL není cílena na většinového uživatele ADSL v ČR (který je koncovým zákazníkem Telefóniky). Až se bude týkat i jeho, bude to o něčem jiném – ale dosud tomu tak není. Tato nabídka je určena jen pro část ryze minoritního segmentu, který se dnes dokonce zmenšuje, místo toho aby rostl (viz výše). Jako takovou ji proto také musíme posuzovat: jak atraktivní je pro ty zákazníky, kteří využívají služby alternativních operátorů? A jak atraktivní je pro samotné alternativní operátory, když její praktické využití nejspíše bude spojeno s určitými náklady a s neurčitou reakcí zákazníků?

Na druhou otázku dají odpověď až příští dny - až to, zda alternativní operátoři začnou skutečně nabízet přeprodávané „nahé ADSL“. Zatím jsem žádnou takovou nabídku nezaznamenal, ale to je určitě dáno i časem: podle neoficiálních informací byla zde popisovaná velkoobchodní nabídka rozesílána alternativním operátorům teprve v pondělí 29.12.2008 (a na obvyklém místě, tj. na www.wholesale.cz, do data redakční uzávěrky publikována nebyla).

Na první otázku, ohledně atraktivnosti pro koncové zákazníky, může odpovědět srovnání s tím, jak velkou úsporu dokáží již dnes dosáhnout ti alternativní  operátoři, kteří nahé ADSL již nabízí - a využívají k tomu nikoli předprodej velkoobchodních služeb TO2 CR, ale mechanismus zpřístupnění místních smyček (LLU).

Takovým operátorem je zejména VOLNÝ, nedávno prodaný do rukou Dial Telecomu. Pohledem do nabídky VOLNého snadno zjistíme, že jeho nahé ADSL (služba Internet Extra 8M)  přijde na 699 Kč, a „oblečené“ ADSL (služba  VOLNÝ Internet, s povinností platit telefonní paušál) na 469 Kč, vše již včetně DPH a za stejnou (nižší) rychlostní variantu „až“ 8 Mbit/s. Rozdíl vychází na 699 – 469 = 230 Kč, a ten je třeba poměřovat s rozdílem 244 Kč, který díky nové velkoobchodní nabídce vychází na velkoobchodní úrovni, a měl by se promítnout i na maloobchodní úroveň.  

Oba rozdíly, představující navýšení za nahé ADSL (za zbavení povinnosti platit ještě telefonní paušál) se tak liší o minimálních 14 Kč,  a to ještě ve prospěch nahého ADSL přes LLU. Jinými slovy: VOLNÝ již dnes dokáže nabídnout nahé ADSL s nižším navýšením.

Z tohoto malého srovnání by se mohlo zdát, že ani po ekonomické stránce (a z pohledu koncového zákazníka) není nová velkoobchodní nabídka nahého ADSL ničím převratným, neboť trh si mezitím již našel výhodnější cestu. Jenže: jen někde (tam, kde má VOLNÝ svou vlastní síť na bázi LLU), a jen u tohoto operátora. Pro ostatní je cesta k nahému ADSL přes LLU buďto zcela neprůchodná, nebo jen nezajímavá. Případně je u nich podstatně dražší – jako u T-Mobile, který nabízí nahé ADSL za  navýšení o 345,10 Kč.

Navíc bychom neměli zapomínat ani na důvody, proč byl VOLNÝ nedávno prodán: protože generoval ztrátu, která rychle rostla. Netroufám si říci, nakolik k tomu přispělo právě poskytování ADSL přes LLU, ale vliv to samozřejmě mít mohlo. Jinými slovy: nahé ADSL přes LLU mohlo být pro něj samotného prodělečné. Nemuselo, ale mohlo.

Nynější velkoobchodní nabídka pak otevírá cestu k nahému ADSL i pro ostatní alternativní operátory, a to bez nutnosti (jinak rozhodně nezanedbatelných) investic do LLU. Ale jak dalece pro ně bude skutečně zajímavá, to skutečně ukáže až čas.

Proč?

Položme si na závěr zásadní otázku: proč vlastně Telefónica s právě popisovanou velkoobchodní nabídkou vůbec přichází? Či spíše: proč právě nyní a proč v takovéto pilotně-testovací podobě?

Pravidelní čtenáři Lupy jistě dobře vědí, že ČTÚ již poměrně dávno deklaroval, že Telefónice O2 Czech Republic hodlá uložit povinnosti nabídnout nahé ADSL na velkoobchodní úrovni. Učinil tak v rámci (druhé) již dokončené analýzy velkoobchodního trhu s broadbandem.  V ní naznačil, jak budou vypadat uložená nápravná opatření – a právě zde zmínil i povinnosti nabídnout nahé ADSL na velkoobchodní úrovni.

Jenže ČTÚ dosud  nevydal finální verzi těchto nápravných opatření, takže jejich závazná podoba není známa – byť nějakou pracovní verzi Telefónica určitě k dispozici má. Navíc i závazné vydání nápravných opatření bude obsahovat určité nenulové lhůty pro implementaci, které teprve začnou běžet. Tak proč tedy Telefónica přichází s vlastní verzí nové velkoobchodní nabídky, když ještě nemusí, a dokonce ještě ani neví, jaké konkrétní požadavky pro ni budou skutečně závazné?

Proč takto nebývale proaktivní přístup, u věci kde se snad vždy čekalo až na poslední možný termín? Navíc v situaci, kdy všechny dosavadní marketingové aktivity samotné Telefóniky šly přesně opačným směrem – nikoli směrem k „rozbalování“, resp. nabízení jen jednotlivých služeb, ale naopak směrem „balíčkování“, tj. spojování více služeb  do větších balíčků.  

Určitou odpověď dává už samotný pilotní charakter nynější nové nabídky a již zmiňovaná pasáž tiskové zprávy o potřebě:

prověřit systémy a sítě z hlediska jejich synchronizace pro případný pozdější provoz v praxi

Zmínku o „případném pozdějším provozu“ asi nemusíme brát až tak vážně, když jej ČTÚ hodlá explicitně nařídit. Nebo že by se snad Telefónica nějak snažila nadcházející rozhodnutí ČTÚ přeci jen zvrátit?

To mi nepřijde jako pravděpodobné – už vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nebude určovat konkrétní podmínky velkoobchodního nahého ADSL, zejména cenové. Takže si je Telefónica bude moci nastavit tak, jak bude sama potřebovat a jak nejlépe zapadnou do jejích vlastních plánů. Možná právě proto nyní testuje určité nastavení těchto podmínek a jejich dopad na trh, ještě dříve než  je bude muset nastavit definitivně, v reakci na závazné rozhodnutí ČTÚ.

Podstatně důležitější mi ale přijde jiná otázka, která vlastně již nepřímo zazněla: jak moc zapadá nahé ADSL do záměrů a zájmů samotné Telefóniky?

Ještě před časem by odpověď nejspíše byla jednoznačná: dokud  ADSL rychle rostlo, bylo proti zájmům Telefóniky slevovat z požadavku na souběh s hlasovými službami. Jenže dnes, kdy růst ADSL již delší dobu skomírá a jeho tempo je stále nižší a nižší, se situace může měnit.