Vyšlo na Lupě, 27.8.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0827001.php3

AžDSL: vše (až) na 8 Mbit/s

Všechny dosavadní varianty ADSL od Telefóniky budou sjednoceny na jednu maximální rychlost (až 8 Mbit/s) za jednu cenu (475 Kč s DPH). Pro někoho to bude zrychlení, pro jiného zlevnění. Ovšem až od února příštího roku. Kdo chce zrychlit dříve, tomu se dává najevo, že by měl sáhnout po balíčku. Volitelně půjde objednat i prémiová rychlost 16 Mbit/s.

Telefónica O2 Czech Republic včera představila novou podobu svého maloobchodního ADSL. Tento článek, popisující včerejší prezentaci, jsem původně chtěl nazvat nějak jako „ADSL: oblékání již oblečeného“, či „Místo nahého ADSL ještě více balíčků“. To kvůli zdůraznění hlavního dojmu, který jsem si z toho všeho odnesl. Nakonec jsem ale zůstal u konzervativnějšího titulku, který zdůrazňuje návaznost na předchozí článek z minulého týdne („Stalo se: na obzoru je AžDSL“), ve kterém jsem popisoval změny velkoobchodní nabídce.

Nicméně to, čím bych všechny novinky ze svého pohledu stručně shrnul, je právě protiklad k nahému ADSL: Telefónica očividně nehodlá oživovat upadající zájem o ADSL tím, že by jej zbavila (z pohledu mnoha uživatelů zbytečné) zátěže v podobě telefonních paušálů. Místo toho se rozhodla tlačit zákazníky do odběru ještě většího počtu služeb, skrze různé balíčky (jako je O2 Trio či O2 Duo). Kdo se nechá nalákat, má šanci si s ADSL polepšit již brzy. Kdo vábení odolá, ten si počká. Do února příštího roku, kdy budou zahájeny migrace uživatelů se samotným ADSL (ale fakticky vlastně v balíčku  „ADSL + pevný hlas“).

Pojďme si nyní vše probrat detailněji. Nejprve po technické stránce, a teprve pak po stránce „obchodní“.

Marketingové, nominální a efektivní rychlosti

Pokud jde o technickou část, zde až tolik převratného nezaznělo. To hlavní totiž řekla už nová velkoobchodní nabídka: že z dosavadních několika variant ADSL (5 na velkoobchodní úrovni a 4 na maloobchodní u TO2 CR) zbudou jen 2 varianty, s rychlostmi 8192/512 kbit/s a 16384/768 kbit/s.

Nové není ani zdůraznění, že jde spíše o jakési „rámcové varianty“, charakteristické jednotnou cenou (na maloobchodní i velkoobchodní úrovni), a prezentované s rychlostmi, které mají více marketingovou než reálnou povahu. I v rámci každé z těchto dvou variant totiž bude existovat více „rychlostních profilů“, na které budou přípojky konfigurovány v závislosti na jejich možnostech a technických parametrech. A teprve tyto rychlosti pak budou „nominálními rychlostmi“, na které jsou dnes uživatelé zvyklí (a které bývají o dost vyšší, než rychlosti skutečně dosahované, resp. efektivní, kvůli vlivům charakteru agregace).

Jinými slovy: pokud si objednáte a zaplatíte přípojku 8 Mbit/s, bude vám nastaven nejvyšší rychlostní profil, který vaše linka snese, samozřejmě do maxima 8 Mbit/s. A to může být jak maximálních 8 Mbit/s, tak třeba jen 4 Mbit/s, nebo i pouhých 512 kbit/s apod. Ve všech případech přitom budete platit stejnou cenu, za „variantu 8 Mbit/s“. 

V případě varianty  16 Mbit/s je odlišnost v tom, že nejnižší rychlostní profil by měl být 9 Mbit/s. Pokud by vaše pevná linka neutáhla ani to, ale jen méně, neměla by vám TO2 CR zřídit (a nechat si platit) variantu 16 Mbit/s, ale jen levnější variantu 8 Mbit/s.

V minulém článku jsem tento nový systém pojmenoval jako AžDSL. Kvůli němu si asi budeme muset zvyknout na rozlišování ještě mezi „marketingovými“ a nominální rychlostmi, které se dosud moc rozlišovat nemusely: marketingová rychlost je ta, za kterou zákazník platí (tj. 8 nebo 16 Mbit/s). Nominální je ta, na kterou je jeho přípojka skutečně nastavena (tj. její rychlostní profil). No a efektivní rychlost je ta, kterou přípojka skutečně dosahuje. 

Kolik procent na co dosáhne?

Na včerejší tiskové konferenci TO2 CR se hodně diskutovalo o tom, kolik procent uživatelů má šanci dosáhnout na tu kterou rychlost. Zazněla zde celá řada údajů, které jsem si dovolil zanést do následujícího grafu. Pro upřesnění je vhodné dodat, že jde o procenta z již dnes aktivních ADSL přípojek, a nikoli tedy ze všech pevných linek v ČR. A také že rychlosti v grafu jsou ve smyslu předchozího paragrafu rychlostmi nominálními, nikoli „marketingovými“. Ty jsou pro úplnost do grafu doplněny také.

Základní a prémiové ADSL

Pojďme nyní už k otázkám „obchodním“: jak se vše projeví v nabídce pro koncové uživatele?

Zde musím začít opravou předběžného závěru, učiněného v minulém článku, na základě změn ve velkoobchodní nabídce. Ta totiž redukuje pět dosavadních rychlostních variant na dvě, a zachovává beze změny ceny nejnižších dvou (viz následující tabulka, převzatá z předchozího článku).

Velkoobchodní cena Rychlost a limit, dosud Rychlost a limit, od 1.9.2008
282 Kč / měsíc 2048/128 kbit/s, 12 GB 8192/512 kbit/s, 20 GB
328 Kč / měsíc 3072/128 kbit/s, 17 GB
430 Kč / měsíc 4096/256 kbit/s, 24 GB 16384/768 kbit/s, 40 GB
630 Kč / měsíc 6144/384 kbit/s, 36 GB
963 Kč / měsíc 8192/512 kbit/s, 48 GB

To mne vedlo k předpokladu, že na maloobchodní úrovni u TO2 CR, kde dosud byly jen 4 rychlostní varianty, dojde ke změně ve stylu 4:2. Tedy že dosavadní čtyři varianty budou transformovány do dvou nových. Nejspíše tak, že dvě nejvyšší budou odbourány, a dvě nejnižší budou zrychleny na úroveň nových variant, a se zachováním jejich dosavadní ceny. K tomu ale nedošlo, Telefónica to udělá jinak.

Změna u maloobchodního ADSL není ve stylu 4:2, ale ve stylu 4:1. Jinými slovy: všechny dosavadní rychlostní varianty budou (automaticky) migrovány na nižší z obou nových variant, tedy na 8192/512 kbit/s, jejíž cena zůstane zachována na současných 475 Kč (vč. DPH). Říkejme této variantě třeba „základní“.

Druhá varianta (s „marketingovou“ rychlostí 16384/768 kbit/s), kterou bychom mohli označit jako „prémiovou“, pak bude jen na žádost. Převeden na ni bude jen ten, kdo o to sám požádá. A až po úspěšném technickém šetření, které ukáže, že jeho linka „utáhne“ alespoň nejnižší rychlostní profil této prémiové varianty, což je 9 Mbit/s.

Co to tedy bude znamenat pro konkrétní koncové uživatele služeb O2 Internet ADSL? Rozeberme si to podle toho, jakou rychlostní variantu dnes kdo používá:

  • O2 Internet ADSL 2048, dosavadní rychlost 2048/128 kbit/s,  dosavadní cena 475 Kč: bude migrován na „marketingových“ 8192/512 kbit/s, za stejnou cenu 475 Kč. Pokud jeho linka snese vyšší rychlosti než 2Mbit/s, půjde u něj o čisté zrychlení, beze změny ceny.
  • O2 Internet ADSL 4096, dosavadní rychlost 4096/256 kbit/s,  dosavadní cena 713 Kč: bude migrován na „marketingových“ 8192/512 kbit/s, za 475 Kč. Z jeho pohledu dojde ke zlevnění o 238 Kč. Pokud jeho linka snese vyšší rychlosti, dojde u něj i ke zrychlení.
  • O2 Internet ADSL 6144, dosavadní rychlost 6144/384 kbit/s,  dosavadní cena 951 Kč: bude migrován na „marketingových“ 8192/512 kbit/s, za 475 Kč. Z jeho pohledu dojde ke zlevnění o 476 Kč. Pokud jeho linka snese vyšší rychlosti, dojde u něj i ke zrychlení.
  • O2 Internet ADSL 8192, dosavadní rychlost 8192/512 kbit/s,  dosavadní cena 1427 Kč: bude migrován na „marketingových“ 8192/512 kbit/s, za 475 Kč. Z jeho pohledu dojde pouze ke zlevnění o 952 Kč.

Z pohledu poskytovatele, tedy Telefóniky, by takovéto změny mohly představovat velký výpadek ve výnosech. Zde je ale třeba si uvědomit, že uživatelů vyšších rychlostních variant je dnes velmi málo. Na nejnižší rychlosti, kde se cena nemění, je prý nejméně 90% zákazníků.

Z pohledu koncových uživatelů ADSL to vypadá naopak na výrazné zlevnění. Opět ale jen pro to malé procento z nich, kteří již dnes mají některou z vyšších (a dražších variant). Naopak pro ty, kteří si dnes platí nejnižší rychlost, to bude znamenat příjemné zrychlení. Tedy pokud to jejich pevná linka umožní. Ale od kdy?

Od kdy?

Popisované změny se ihned (přesněji: od 1.9.2008) týkají nových zákazníků. Další na řadě jsou stávající uživatelé největších balíčků O2 Trio, kterým bude rychlost navyšována již od poloviny října 2008. A to automaticky, aniž by o to museli žádat (ale musí mít správný modem, potřebnou kvalitu linky atd.).  Stávající uživatelé „menších“ balíčků (O2 Duo a O2 Duo Mobil) musí o zrychlení požádat sami. Mohou tak ale učinit již od 1. září.

Co ale ti, kteří mají jen „samotné“ ADSL a nikoli balíčky jako Trio či Duo? Pro ně má tisková zpráva TO2 CR následující sdělení:

Zákazníci se samostatným O2 ADSL mohou od 1. září 2008 získat vyšší rychlost přechodem do některého z balíčků O2 Trio, O2 Duo, O2 Duo Mobil. U dalších zákazníků O2 Internet ADSL, kde jsou nutné technické změny v síti, bude rychlost automaticky navyšována od 1. února 2009.

Musí tedy uživatelé, kteří nechtějí žádný balíček, skutečně čekat až do února příštího roku? Nebo si mohou nějak  individuálně požádat o dřívější zrychlení? O takovéto možnosti není v tiskových materiálech Telefóniky ani slovo. Stejně tak jsem o tom nenašel zmínku ani na novém webu na adrese www.zrychlujeme.cz, který byl k novým změnám zřízen. Na svůj dotaz jsem se ale z Telefóniky dozvěděl, že taková možnost přeci jen existuje:

Ano, lze požádat o individuální změnu.  V případě balíčků je změna automatizovaná, individuální změna vyžaduje manuální rekonfiguraci v systémech, tudíž v některých případech může trvat delší dobu.

Zřejmě tedy jde o možnost, která nemá být až tak moc ventilovaná. Není divu, protože jde proti snahám přimět  uživatele k přechodu k balíčkům.

Přes prémiové ADSL

Existuje ale ještě jedna možnost, jak se dočkat popisovaných změn bez balíčku a ještě dříve, než v únoru: již od 1.9. by mělo být možné si objednat „prémiové ADSL“, s marketingovou rychlostí 16 Mbit/s. Jak již zaznělo výše, musí vaše linka „unést“ alespoň 9 Mbit/s.

Zajímavá je také cena za tuto prémiovou variantu ADSL, která je pouze na žádost (a nikdo na ni nebude migrován automaticky). Přijde na 832 Kč včetně DPH, což je o 119 Kč více, než druhá dosud nejlacinější varianta samostatného ADSL (O2 Internet ADSL 4096), která dosud stála 713 Kč.

Zajímavé mi to přijde proto, že na velkoobchodní úrovni  se ceny nezměnily: „nových“ 16 Mbit/s na velkoobchodní úrovni stojí stejně, jako původní 4 Mbit/s. Ovšem na maloobchodní úrovni  je nových 16 Mbit/s o oněch  119 Kč dražších než dosavadní 4 Mbit/s.

Mění se i balíčky

K poměrně výrazným změnám došlo i v rámci balíčků, na které se Telefónica snaží zákazníky lákat. A jsou to změny v lepšímu, které zvyšují atraktivitu těchto balíčků.

Tak například u balíčků O2 Trio, které kromě ADSL zahrnují také O2 TV a mobilní hlas, bylo dosud osm variant, po dvou na každé ze čtyř rychlostí ADSL. Druhým stupněm volnosti pak byl objem mobilních minut, resp. mobilní tarif: 800 nebo nonstop. Nově zůstaly u O2 Trio jen tři varianty: ADSL má u všech rychlost 8 Mbit/s, a jednotlivé varianty se již odlišují pouze objemem minut k provolání v mobilní síti: vedle dosavadních 800 a bez omezení (nonstop) přibyla ještě varianta nejnižší s 300 minutami. No a pokud jde o ceny, ty zůstaly přesně na úrovni původních balíčků s 2Mbit/s ADSL (zatímco nová varianta s 300 minutami je o něco lacinější).

V podobném duchu byly změněny i balíčky O2 Duo a O2 Duo Mobil, které ale nově  nabízí obě rychlostní varianty ADSL,  jak základní (8 Mbit/s), tak i prémiovou (16 Mbit/s). Důvod je zřejmý: na rozdíl od balíčku Trio, který zahrnuje i O2 TV, jim zde neubírá kapacitu přenos televizního obrazu.

Podrobnosti o změnách balíčků najdete například ve včerejší tiskové zprávě TO2 CR.

Reakce uživatelů

Již včera v podvečer, po oznámení popisovaných změn, se na Internetu objevily první reakce uživatelů.

Někteří vznášeli konkrétní dotazy, třeba na to, jaký paušál budou platit v září. Zde by obecná odpověď měla být zřejmá: dokud nedojde ke změně služby, kterou využívají, budou platit stejně jako doposud.  Konkrétně třeba ten, kdo má pouze ADSL (a pevný telefon), bude platit stále stejně. Jedině že by si podal individuální žádost o zrychlení, viz výše, a tato byla přijata a již vyřízena (a pak by se určitě dozvěděl, kolik má nově platit, i od kdy). Zajímavé to bude až po únoru příštího roku, kdy dojde k automatické migraci „samotného“ ADSL – ale do té doby je ještě daleko (a detaily se nejspíše teprve dozvíme).

Podobně v případě dnešních uživatelů balíčků O2 Duo a Duo Mobil: ti si mohou (resp. musejí) sami požádat o změnu. A Telefónica  jim pak určitě sama řekne, od kdy a kolik mají nově platit. Jiné je to u dnešních uživatelů balíčku O2 Trio, kteří budou převáděni automaticky od poloviny října. Zde nemám konkrétní informace dispozici (ale pokusím se je sehnat).

Na webu se včera objevili ještě jiný zajímavý příspěvek, od čtenáře, který tvrdil že se mu podařilo vynutit si určité změny již dnes:  

ted sem volal na jejich retencni oddeleni. Volat tam ted nema smysl, zatim nemaji pripravene skripty. Takze zatim mi slecna Martinka slevila pausal o polovinu a v zari uvidime. Podotykam, ze nemam zadnou casovou blokaci, mam 4 MB net a extremne prijemny hlas "o) 

Požádal jsem o vyjádření tiskové oddělení Telefóniky, které došlo k závěru, že zákazník jen využil běžně dostupnou možnost nechat si snížit rychlost své přípojky:

Každý zákazník si může snížit ADSL tarif bez poplatku (zrušen v dubnu 2008), jak teď tak i po 1.9., to je standardní možnost.
Pokud tedy dnes má ADSL 4M, může kdykoliv přejít na 2M a počkat do února na zrychlení na 8M.
Nebo stačí jen jeden krok, po 1.9. zavolat a místo 4M samostatného ADSL objednat již zrychlené Duo 16M nebo 8M.

A když už jsme u otázek jako je retence zákazníků: včera se na tiskové konferenci diskutovalo také o tom, co se bude dít v případě větších disproporcí mezi nominální a marketingovou rychlostí. Tedy když si zákazník objedná a platí určitou (marketingovou) rychlost, například základní  variantu 8 MB, ale jeho linka unese jen 2 Mbit/s (například). Dosud mu mohla být nabídnuta pomalejší (a hlavně levnější) služba, což ale nyní nepůjde.

Odpovědi se opakovaně nesly v duchu toho, že není možné uvažovat o žádných kompenzacích, a že rychlost odpovídá jen jedné z nákladových položek atd. No, veřejně asi těžko mohlo zaznít něco jiného. Ale dovedu si představit, že realita může být jiná. Že když zákazník bude dostatečně  „tlačit“ a třeba i hrozit odchodem, může dojít i na nějaké individuální win-back strategie. V branži by to nebylo nic nového pod sluncem.