Vyšlo na Lupě, 8.4.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0408001.php3

Od Lupy k  internetové archeologii

Své ohlédnutí za historií českého Internetu, o které mne požádala redakce Lupy, schválně nebudu zasazovat někam do roku 199x a vzpomínat na to, co jsem tehdy dělal či naopak nedělal. Místo toho se raději zastavím u něčeho současného, co mi důrazně připomněl jiný požadavek redakce: abych pro ni připravil něco dokumentárního k počátkům Lupy. Uvědomil jsem si totiž, jak málo se nám toho zachovalo z historie českého Internetu, a jak těžké je to teď hledat – a hlavně nacházet.

Přitom to není až tak dávno. Sám jsem tu báječnou dobu prožil celou. Počínaje rokem 1990, kdy k nám přišla síť EARN, se kterou už jsem měl možnost pracovat. Stejně jako s Internetem, hned jak se k nám dostal na přelomu let 1991 a 1992. Byla to tehdy skutečně pionýrská doba, a kolem báječného Internetu se už tehdy pohybovalo mnoho neméně báječných lidí. Postupně se zrodil a rozrostl CESNET, a v jeho lůně začaly vznikat první tuzemské internetové zdroje. Když se pak v roce 1995 český Internet naplno otevřel komerčnímu využití, nastal teprve ten správný boom. V roce 1996 se například zrodil Seznam či Neviditelný pes, v roce 1997 přitáhla podnikatele k Internetu on-line verze Obchodního rejstříku … no a v roce 1998 se zrodila Lupa.

Osobně za nejzajímavější léta považuji právě roky 1995 až 1998, kdy docházelo k jakémusi „počátečnímu osídlování českého Internetu“ a zajímavé nové zdroje vznikaly doslova jak na běžícím pásu. Některé z nich vydržely, dále rostly a vyvíjely se, zatímco jiné záhy zase brzy odumřely. Jenže – a to je právě ten problém – nikdo tehdy moc nemyslel na to, že za pár let se budeme chtít vracet k tomu, jak Internet tehdy vypadal a jak fungoval. A že v mnoha ohledech vypadal a fungoval jinak, než jak vypadá a funguje dnes.

Pravda, někoho to přeci jen napadlo. Například autory známého Internetového archivu, který dodnes sídlí na adrese www.archive.org. Budiž jim za to nehynoucí čest a sláva. Webová část tohoto archivu systematicky archivuje historickou podobu konkrétních webů od roku 1996 a nevyhýbá se ani těm českým. Jenže se k nim obvykle dostala až s určitým zpožděním. Třeba právě k Lupě, která byla spuštěna počátkem dubna 1998, se internetový archiv dostal až 12. prosince 1998. Navíc  jen k některým částem, protože jeho slušně vychovaný robot se necpal tam, kam nebyl zván (nastavením souboru robots.txt). Takže třeba testy poskytovatelů, se kterými Lupa začínala, zde nenajdete.

Ovšem ani internetový archiv si nemohl všimnout toho, co bylo dostupné před koncem roku 1996, kdy začal fungovat. A nearchivoval ani ostatní služby, které v té době také fungovaly a používaly se. Třeba Gopher, který na českém Internetu vládl ještě přes Webem, či služby jako WAIS (pro plnotextové vyhledávání) nebo Archie (pro hledání souborů v FTP archivech). Kolika uživatelům dnešního Internetu jména těchto služeb ještě něco říkají?

Nepomůže-li internetový archiv, stále může pomoci náhoda. Třeba letité CDčko, které někde dobře zastrčené přečkalo všechny snahy o systematický úklid (rozuměj: vyhazování nepotřebných věcí). V oněch pionýrských dobách totiž bylo častým zvykem dávat na CDčka, rozdávaná při různých příležitostech, kopie celých webů určených pro off-line čtení. To aby Internet mohli ochutnat i ti, kteří k němu v oné době neměli přístup. Dnes jsou takováto CDčka přímo pokladem, hledáte-li původní podobu nějakého konkrétního webu.

Já jsem takto našel jedno CDčko od CESNETu z počátku roku 1997. Schoval jsem si ho asi proto, že na něm byla kopie mého archivu pro off-line čtení. Ale nebyla tam sama, vedle ní se skvěla i off-line verze tehdejšího Seznamu.cz. A v rámci ní - jaká to náhoda – také kopie projektu Český Internet, který počátkem roku 1997 spustil Marek Antoš, ještě jako součást Seznamu.cz. Tedy ještě dávno před Lupou, i když obsahově šlo o jakéhosi předchůdce původní Lupy. Stačilo už jen trochu předělat vzájemné odkazy a samostatná kopie tohoto projektu byla na světě (vyzkoušejte sami). A jak se teď, při vzpomínání na Lupu a její začátky, tato kopie hodila.

Když jsem hledal něco k samotnému spuštění Lupy, hodně mi pomohly archivy Usenetu, které dnes vlastní a spravuje Google. Můžete si je prolistovat sami. Najdete zde i české diskusní skupiny, a to zpětně až do roku 1997. Vyhledat si můžete například všechny výskyty řetězce Lupa.cz v diskusích z roku 1998, nebo cokoli jiného, co vás zajímá. A pokud snad nevěříte Googlu nebo jej nemáte rádi, můžete se podívat i do českých archivů tehdejších diskusních skupin. Například na elektrotechnickou fakultu pražského ČVUT, kde archivují skupinu cz.net již od roku 1993. A i do ní poslal Marek Antoš své oznámení o spuštění Lupy, památného 2. dubna 1998.

Archivy diskusní skupiny cz.net ale ukrývají i jiné poklady. Najdete zde třeba emailovou verzi (anglicky psaného) Seznamu zdrojů CESNETu, kterou do této diskusní skupiny od března 1994 (do ledna 1998) pravidelně posílal Pavel Satrapa, dnes také jeden z autorů, píšících pro Lupu. Včetně malé stížnosti Marka Antoše z října 1995 na to, že BBSka Bajtu (jejímž byl tehdy hrdým sysopem) nebyla na Seznam zdrojů CESNETu dosud zařazena.

Dal jsem si tu práci a shromáždil jednotlivá vydání tohoto unikátního seznamu, který asi nejlépe dokumentuje vývoj českého Internetu  v jeho raných dobách (najdete je zde). Jedna ze zajímavých informací, která se z tohoto seznamu dá vyextrahovat, ukazuje průběh vzájemného soupeření služeb Gopher a WWW na českém Internetu. Když v březnu 1994 vyšel Satrapův Seznam zdrojů CESNETu poprvé, vyjmenovával přes 20 serverů služby Gopher, ale ani jeden WWW server. Následující měsíc už pan Satrapa zmiňuje  i pět WWW serverů, s poznámkou:

…. rozhodl jsem se je do seznamu zaradit, protoze povazuji za uzitecne, aby se WWW u nas rozvijel; na zkusebni charakter serveru  upozornuji poznamky ….

Zajímavé je, že Gopher měl početní převahu až do poloviny roku 1995, kdy se na Satrapově seznamu počet serverů obou služeb vyrovnal (na 45 u obou). Od té doby už Gopher serverů prakticky nepřibývalo, zatímco počet serverů služby WWW velmi rychle narůstal (podrobněji). Souvislost s polovinou roku 1995, kdy se český Internet otevřel i komerčnímu využití, v tomto ohledu jistě není náhodná.

Zpět ale k Lupě a jejímu spuštění. Ukázky jejího vzhledu z května 1998, které můžete vidět v nynější příloze, vděčí za svou existenci jiné souhře náhod. Od roku 1995 jsem psal pro časopis Chipweek pravidelnou rubriku, zaměřenou na popis nových zdrojů na Internetu, a to nejenom na tom českém. Zpočátku se tato rubrika jmenovala „Toulky Internetem“, a za rok 1995 vyšla dokonce knižně (či spíše jako brožurka). V roce 1998 se už jmenovala trochu jinak (Zajímavosti z Internetu), ale stále byla zaměřena stejně. No a jeden díl této rubriky  jsem věnoval i tehdy čerstvě narozené Lupě.cz.

Při psaní  tohoto dílu jsem nasnímal určitý počet screenshotů, z nichž jsem tehdy použil jen tři. Ostatní se ale zachovaly také, a tak  díky nim můžete dnes vidět (v příloze k desátému výročí) alespoň náznak toho, jak vypadala ta část Lupy, která se jinde nezachovala – s testy poskytovatelů, přehledy providerů, jejich ceníky atd. 

A ještě jedna příznivá okolnost, která se týká právě Lupy: v roce 1999 vydalo sdružení BMI (Březen, měsíc Internetu) v PC Worldu CDčko, které obsahovalo (mimo jiné) také off-line verze řady zajímavých českých webů. Lupa mezi nimi (pochopitelně :-) nechyběla, byť opět bez částí s testy poskytovatelů a jejich přehledy. Jde o kopii z poloviny února 1999, a tedy skoro „rok starou“. Navíc starší než ta, která se zachovala v internetovém archivu (z prosince 1998). Nicméně i tato verze z CDčka, kterou jsem si dovolil dát on-line, může být pro eventuelní prohlížení přeci jen přístupnější než ta v internetovém archivu, která nabíhá obvykle velmi pomalu.

A abych to celé nějak završil: téměř detektivní pátrání po počátcích Lupy, jehož výsledkem jsou úvodní části nynější přílohy k jejímu desátému výročí, mne natolik zaujalo, že jsem se rozhodl systematičtěji pustit do jakési „internetové archeologie“. Tedy nějak probrat, utřídit a uspořádat dostupné materiály, z vlastních zdrojů i odjinud, a začít budovat něco jako malé privátní muzeum českého Internetu z let 199x. Je to určitě práce na hodně dlouho, a dosud je teprve na začátku. Chcete-li se podívat na prozatímní výsledek, najdete ho  zde. A máte-li sami nějaké zajímavé materiály z oné doby, které by se sem hodily, a jste-li ochotni je poskytnout, určitě mne kontaktujte.