Vyšlo na Lupě, 11.3.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0311001.php3

Telefónica O2 CR ruší objemové limity

Poté, co v polovině loňského roku zrušila objemové limitu u svých internetových služeb společnost UPC, přistupuje nyní ke stejnému kroku  u svých ADSL služeb i Telefónica O2 Czech Republic, a to s platností od 1. dubna 2008. Stále si ale vyhrazuje právo regulovat provoz v případě hrozícího přetížení sítě. Ke stejnému datu stáhne ze své nabídky služby Extreme.

Včera odpoledne přišla z tiskového oddělení Telefóniky O2 Czech Republic dobrá zpráva: od 1. dubna tato společnost ruší objemové limity, uplatňované v rámci Fair Use Policy na ADSL službách:

O2 ruší limity pro přenos dat
Příjemné jarní překvapení chystá pro své zákazníky Telefónica O2. Od 1. dubna 2008 ruší limity pro přenos dat (uplatnění FUP - Fair User Policy) u všech rychlostí služby O2 Internet ADSL.
"Průběžným sledováním požadavků trhu a především díky novým technologiím implementovaným v síti jsme schopni přizpůsobit se rostoucím potřebám zákazníků. Proto jsme se rozhodli zrušit objemové limity pro přenos dat, jejich existence nadále není nutná," říká Matts Johansen, výkonný ředitel pro marketing společnosti Telefónica O2 Czech Republic a dodává: "Jde o další významný krok v postupném zkvalitňování datových služeb ADSL směrem k zákazníkům.

V podobném duchu vyznívají i zbrusu nové stránky na webu TO2 CR, které aktuální změny popisují podrobněji:

Od 1. dubna 2008 pro vás rušíme uplatňování Fair User Policy u všech ADSL služeb od O2.

Je to konec FUP?

Na rozdíl od tiskové zprávy (a popisu na webu) si ale nemyslím, že by to znamenalo konec Fair Use Policy (FUP) jako takové. Jen se mění její dosavadní pravidla, která byla poměrně striktní a definovaná právě na základě objemů a objemových limitů. Místo nich nyní nastupují jiná pravidla, která již mají spíše „potenciální charakter“ (charakter „otevřených vrátek“) a která mohou, ale také nemusí být aplikována:

Vyjádření v obchodních podmínkách
1. 4. 2008 se uživateli služby O2 Internet ADSL neuplatňují dosud platná pravidla Fair User Policy (FUP) spočívající ve snížení přenosové rychlosti přípojky po přenesení určeného objemu dat. Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat si poskytovatel vyhrazuje právo řízení datového toku v sítí, zejména pokud dojde k přetíženi sítě v páteřních spojích. Poskytovatel je oprávněn omezit selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití Služby všemi uživateli.

Jde tedy v „bledě modrém“ (a s bublinkami : ) o to samé, co při odstranění objemových limitů v polovině loňského roku udělalo UPC: také si ponechalo otevřená zadní vrátka k tomu,  aby mohlo zakročit proti eventuelnímu excesům (zdroj):

Společnost nadále ponechává ve Všeobecných obchodních podmínkách dříve definovanou FUP (Fair Use Policy), aby i v případě možných akcí zneuživatelů sítě mohla zabezpečit kvalitu připojení.

Podobně k tomu přistoupily například i Radiokomunikace („Společnost Radiokomunikace a.s. si za účelem ochrany zákazníka a své sítě vyhrazuje právo regulovat provoz“), a třeba i VOLNÝ si ve svých všeobecných podmínkách vyhrazuje právo „měnit rozsah poskytované Služby na základě technických možností své Sítě elektronických komunikací“.  

Jen pro PPPoE

Než se zamyslíme nad příčinami a důsledky nynějšího kroku Telefoniky, pojďme si ještě říci několik důležitých praktických skutečností. Stávající uživatele „objemově limitovaných“ služeb od TO2 CR určitě bude zajímat to, že o zrušení limit nemusí nijak žádat. Vše by mělo proběhnout automaticky:

Všem zákazníkům s protokolem PPPoE zrušíme uplatňování Fair User Policy automaticky k 1.4. 2008

Už z tohoto úryvku je ale patrná jedna důležitá věc: zrušení limitů se týká pouze uživatelů, kteří jsou připojení přes novější protokol PPPoE (PPP over Ethernet, který je standardně používán u všech přípojek zřízených po 31.1.2006). To by sice měla být většina koncových zákazníků O2, ale někteří stále ještě mohou být připojeni přes starší variantu PPPoA a dosud nemigrovali na PPPoE. Pak by jim ale objemové limity nadále platily, protože použití PPPoE si Telefónica klade jako podmínku pro jejich zrušení.  Takže pokud PPPoA ještě používáte, máte o důvod více migrovat na PPPoE. Návod a další informace k tomu najdete zde.

Co bude se službami Extreme?

Další zajímavá situace nastane u těch uživatelů, kteří si až dosud platí služby řady Extreme. Ty byly již dříve bez limitů, ale zase o poznání dražší. Nyní, s odbouráním limitů i u „základních“ služeb, tato jejich přednost ztratí na významu. Bude pak mít smysl je nabízet (na straně poskytovatele), resp. využívat je a platit (na straně uživatele)?

Odpověď na první část otázky je jednoduchá, viz web TO2 CR:

Od 1.4 nebude služba O2 Internet ADSL Extreme v nabídce pro nové zákazníky

Pro zákazníky, kteří služby řady Extreme využívají již dnes, má TO2 CR následující sdělení:

Pokud využíváte službu O2 Internet ADSL Extreme, získáte od 1.4. navíc zdarma službu Zvýšená servisní podpora, která vám zajistí garantovanou lhůtu servisu v případě poruchy a vyšší komfort servisu. Zároveň se na vás i nadále nebude uplatňovat řízení datového provozu uvedené v podmínkách. V případě, že chcete službu změnit na některou ze služeb O2 Internet ADSL, můžete o změnu požádat v aplikaci Moje konto. Cena změny se řídí podle platného ceníku xDSL služeb.

Dojde na „řízení provozu“?

                Vraťme se nyní k samotné Fair Use Policy, která (alespoň podle mé interpretace) nadále přetrvává i po zrušení objemových limitů. To proto, že sítě poskytovatelů neustále „rostou“, když zvyšují své přenosové a další kapacity - a v určitém stádiu svého rozvoje si mohou dovolit upustit od ostrých objemových limitů. Ale nikdy si poskytovatelé nebudou moci  dovolit vše „úplně pustit“ a zbavit se jakékoli kontroly nad zatížením své sítě. To proto, že už z ekonomických důvodů nemůže být jejich síť dimenzována tak, aby ji každý uživatel mohl soustavně zatěžovat maximální zátěží, jakou je schopen generovat.

Co se v čase mění, je tedy především „přísnost“ aplikovaných pravidel Fair Use Policy. Od „tvrdých“ objemových limitů, které už kvůli své podstatě musí být komunikovány všem uživatelům, se přechází k podstatně „měkčím“ opatřením, která se drtivě většiny uživatelů nejspíše nikdy nedotknou. A tak se je poskytovatelé raději ani nesnaží moc explicitně sdělovat, či dokonce přesněji formulovat. A to (dle mého názoru) není dobře. Už jen proto, že uživatelé pak nevědí, na čem vlastně jsou a jaké použití jejich přípojky bude ještě považováno za „normální“ a jaké už nikoli.

Nebo jinak: jak teď vysvětlit zákazníkům TO2 CR, v čem bude rozdíl mezi „základními službami“ a službami Extreme, které sice již nebudou nově zřizovány, ale přesto bude možné je používat? Jistě, se službou Extreme dostanou uživatelé zvýšenou servisní podporu, kde je ihned jasné o co jde a v čem to spočívá. Ale jak rozumět dalším rozdílům?

U „základních služeb“ nebudou limity, ale stále zde bude platit výše citované pravidlo, že:

… při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat si poskytovatel vyhrazuje právo řízení datového toku v sítí, zejména pokud dojde k přetíženi sítě v páteřních spojích. Poskytovatel je oprávněn omezit selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití Služby všemi uživateli.

Naproti tomu u služeb Extreme se

nebude uplatňovat řízení datového provozu uvedené v podmínkách

Dokáže zákazník docenit, jaký je mezi tím rozdíl? Intuitivně asi ano, ve smyslu priorit: provoz, generovaný uživateli základních služeb, bude mít nižší prioritu než provoz, generovaný uživateli služeb Extreme. Ale dokáže zákazník odhadnout i konkrétní důsledky, které to přinese, aby věděl, zda se mu vyplatí setrvávat u jedné či druhé služby? Jaké budou konkrétní projevy toho, když poskytovatel začne „uplatňovat řízení datového provozu“? A kdy k tomu dojde? Za jakých okolností?

Na druhou stranu nejde o žádný nový problém. Stejné aspekty byly zde na Lupě již vícekrát diskutovány, například v souvislosti s tím, jak objemové limity zrušilo UPC.

Změny na velkoobchodní úrovni

Vzhledem k situaci na trhu a k postavení, které Telefónica O2 Czech Republic má, se všechny zásadnější změny v její maloobchodní nabídce musí adekvátně promítnout i do změn na velkoobchodní úrovni. Jak se tedy nyní oznámené zrušení objemových limitů u maloobchodních služeb TO2 CR promítlo do změn na velkoobchodní úrovni? Byly i zde limity zcela odstraněny?

Odpověď kupodivu není kladná. Ale k určitým změnám kolem limitů zde přeci jen došlo. K 1. dubnu totiž nadobude účinnosti nová verze velkoobchodní nabídky služby Carrier Broadband Limit 07 a Super 07, která objemové limity řeší jinak než dosud. Ve stručnosti si dovolím popsat změny tak, že tato velkoobchodní služba (Carrier Broadband Limit a Super) přejímá způsob práce s limity, jaký dosud nabízela jiná velkoobchodní služba, a to Carrier IP Stream.  Konkrétně jde o to, že původně služby Limit aplikovaly objemové limity na každého koncového uživatele samostatně, zatímco služba Carrier IP Stream je počítala souhrnně, v součtu přes všechny uživatele daného poskytovatele.

Takže na velkoobchodní úrovni nebyly limity zcela odstraněny. Ale bylo změněno jejich aplikování tak, aby příslušní poskytovatelé, využívající velkoobchodních služeb TO2 CR, měli přeci jen volnější pole působnosti při aplikování vlastní Fair Use Policy vůči svým koncovým zákazníkům. Zda si následně troufnou na úplné odstranění objemových limitů na přeprodávaných službách, je na jejich rozhodnutí.

Během včerejšího odpoledne se mi k této záležitosti vyjádřil Telekom Austria Czech Republic (resp. Volný), který avizuje, že limity skutečně zruší:

"Společnost Telekom Austria Czech Republic (VOLNÝ) ve své vlastní síti pokrývající 40% telefonních linek nabízí ADSL služby bez datových limitů již od roku 2006. V nejbližší době - tedy v horizontů dní, maximálně několika málo týdnů, budou mít zájemci o VOLNÝ Internet z celé České republiky možnost si od VOLNÝ objednat ADSL Internet bez datového limitů za nejnižší cenu na trhu - 429 Kč s DPH."

Jen na vysvětlenou: ono „ADSL ve vlastní síti, pokrývající 40% telefonních linek“ představuje využití mechanismu zpřístupnění místních smyček (LLU, Local Loop Unbundling), viz článek ze včerejšího dne. Zde, kde má VOLNÝ veškerou technologii „ve vlastních rukou“, limity již delší dobu neaplikuje. Naproti tomu podstata oznámení se týká „přeprodávaného“ ADSL, které je dostupné „po celé  ČR“ (přesněji tam, kde je dostupné od TO2 CR). Toto přeprodávané ADSL dnes VOLNÝ nabízí za shodou cenu jako 429 Kč s DPH jako přes LLU (za nejnižší verzi, počítáno bez paušálu za telefon), ale s limitem 12 GB. Do budoucna tedy bude i tato přeprodávaná verze bez limitu.