Vyšlo na Lupě, 13.2.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0213001.php3

Co přinesl pátý Safer Internet Day?

Včerejší den byl po celé Evropě slaven jako den pro bezpečnější Internet, v pořadí již pátý. Byl již tradičně zaměřen především na ochranu dětí před nástrahami Internetu. U nás jsme jej oslavili vyhlášením soutěží MobilStory či WebQuest, a oznámením nových aktivit operátorů na poli ochrany dětí a mladistvých.

Včerejší den, úterý 12. února 2008, byl již popáté „dnem pro bezpečnější Internet“, anglicky: Safer Internet Day. Nebyl to ale žádný oficiální svátek, takže lidé museli do práce či do školy, tak jako v jiné pracovní dny. Stejně tak to nebyl den, na který by se celosvětový Internet stal nějak bezpečnější (či alespoň méně nebezpečný), než v jiných dnech. Letošní „SID 2008“ (Safer Internet Day 2008), tak jako v předchozích letech,  byl pouze příležitostí k připomenutí a zviditelnění nejrůznějších aktivit, které jsou vyvíjeny s cílem zajistit bezpečnější používání Internetu, zejména dětem a mladistvým osobám. Nebo alespoň doufám, že cílem je právě toto. Z některých konkrétních aktivit mám totiž občas pocit, jako kdyby se snažily děti a mladistvé od Internetu spíše odradit, tak aby jej moc nepoužívali.

Šlo tedy o zviditelnění – a také se vesele zviditelňovalo. Jak v zahraničí, zejména v bruselském ústředí, tak i v naší mateřské kotlině, třeba až na úrovni vlády. Vylíčení toho, co a jak se odehrálo v Bruselu,  si dovolím nechat na jinému zástupci redakce Lupy, panu Rylichovi, a sám se pozastavím u toho, co se odehrálo u nás doma.

Tisková konference k Safer Internetu

Hlavní akcí včerejšího „Safer Internet Day“ v České republice byla tisková konference, která se uskutečnila na půdě Ministerstva vnitra ČR. Tedy „na půdě“ jen obrazně, fakticky šlo o 1. patro.

Připomenuly se zde již probíhající aktivity, zejména pak činnost českého kombinovaného uzlu  projektu Safer Internet (CZESICON, Czech Safer Internet Combined Node). Na něm se podílí

  • společnost CZI, provozující uzel saferinternet.cz  a zajišťující koordinaci celého projektu,
  • Linka bezpečí – provozující asistenční linka pomoci INTERNET HELPLINE
  • Nadace Naše dítě – provozující horkou linku INTERNET HOTLINE    
  • Software602 – zajišťující obsahové řízení projektu a koordinaci s EU

Nově ale prezentovaly své zapojení do projektu, či alespoň do širších aktivit kolem ochrany dětí  na Internetu, i další subjekty. Konkrétně resort vnitra a hned několik operátorů, pevných, mobilních i kabelových. Nejspíše to souvisí s tím, že problematika ochrany se v poslední době stává jakousi „očekávanou součástí“ jejich celkového image směrem k veřejnosti. Ale ještě pádnějším argumentem je to, že všelijaká bezpečnostní ohrožení v poslední době výrazně eskalují. Shodují se na tom jak prognózy budoucího vývoje, tak i statistiky toho, co se odehrálo v posledních měsících a týdnech.

Bez zabíhání do konkrétních čísel si to dovolím shrnout tak, že dosavadní „hrubé“ formy obtěžování, jako je třeba spam, sice nadále pilně rostou, přidávají na intenzitě a zahlcují přenosové sítě i mail servery (viz čerstvý příklad). Ale prim začínají hrát stále sofistikovanější formy podvodů a útoků, mířící primárně na naše peněženky a bankovní účty. Od krádeží identity, přes phishing a pharming, až po přímé útoky na internetbanking. A jsou čím dál tím propracovanější, tak aby jejich odlišení od jinak zcela legitimních činností bylo co nejtěžší.

Důsledek je pak ten, že ohroženy už nejsou zdaleka jen naše děti - handicapované tím, že ještě tolik netuší, jak to na světě chodí a čeho všeho jsou lidé schopni. I pro běžné dospělé uživatele ale může být stále těžší rozpoznat, kdy se je někdo pokouší nějak zmanipulovat či přímo podvést. V prostředí Internetu bude na rozpoznání takovýchto snah a jejich eliminaci zapotřebí čím dál tím větší  technická erudice. A u té se obávám, že v širší internetové populaci spíše klesá, než aby rostla.

Ostatně, i na včerejší tiskové konferenci zaznělo, že by se osvěta měla do budoucna zaměřit i na dospělé.

Mobil Story

Zpět ale k dětem: osobně se domnívám, že osvěta cestou pouhého poukazování na možná nebezpečí (abych nemusel říkat „cesta strašení“) není to pravé a schůdné řešení. O to více pak oceňuji řešení, které se snaží řešit nějaký nepříjemný problém tím, že k němu staví korektní a konstruktivní alternativu. Třeba k problému s natáčením všelijakých „násilnických“ videoklipů na mobilní telefony a s jejich vystavováním na Internetu.

Včera byl veřejnosti představen projekt MobilStory.cz, který reaguje právě na tento problém. Jak už jeho název dává tušit, nabízí alternativu: vyzývá mladé (do 16 let), aby prostřednictvím svého mobilu natočili svůj pohled na svět reálný i virtuální, a vystavili ho na Internetu. Konkrétní zadání vypadá následovně:

Úkolem soutěžících bude pomocí mobilu vytvořit krátký film, hudební klip nebo sérii fotografií, které podle jejich názoru nejlépe vyjadřují virtuální svět a jeho prolínání se světem reálným. Námětem může být on-line bezpečnost, spolupráce mezi lidmi, obraz morálky, kamarádství, vzájemné pomoci a ochrany před možnými riziky a hrozbami internetu, mobilů a nových médií, zobrazení jak může reálné chování lidí ovlivnit prostředí online-virtuálního světa a naopak.

A aby byli mladí tvůrci také nějak motivováni (kromě toho, že jejich výtvory uvidí i ostatní), je soutěž dotována věcnými cenami od sponzorů. Hlavně mobily, ale třeba i konzolí XBOX 360 (podrobněji).  Navíc je ve hře ještě zvláštní cena ministra vnitra, za nejlepší vyjádření pohledu na to, zda je bezpečnější reálný svět, nebo svět virtuální.

Hodnotit jednotlivé příspěvky bude jednak odborná porota (složená ze zástupců médií, IT průmyslu, mobilních operátorů a pedagogů), a souběžně s ní i nejširší veřejnost, skrze web. Zájemci o účast v soutěži se nejprve musí na soutěžním webu zaregistrovat (formulář zřejmě teprve přibude), a pak mohou své příspěvky uploadovat až do konce května 2008, kdy bude soutěž uzavřena.

Svým způsobem půjde i o určitý technický pilot, protože v pozadí za soutěžním webem a jeho technologiemi pro práci s videem a audiem má být nová platforma SilverLight od Microsoftu. Ten je ostatně jedním z partnerů soutěže, stejně jako Telefónica O2 CR a český Vodafone. Záštitu nad celou soutěží pak převzal ministr vnitra Ivan Langer, který ji včera na tiskové konferenci také slavnostně vyhlásil.

Mobilní operátoři proti sexuálnímu zneužívání dětí

Pojďme nyní k tomu, co a jak přichystali ke dni bezpečnějšího Internetu operátoři. Začít můžeme u těch mobilních , krátkou zmínkou o tom, co se odehrálo na souběžně probíhajícím „světovém mobilním kongresu“ v Barceloně.

Přesně před rokem zde největší jména mobilního průmyslu podepsala deklaraci, že chtějí společně bojovat za to, aby mobilní svět byl pro děti bezpečnější (cestou osvěty, klasifikací obsahu, metodami „rodičovských zámků“ atd.). Letos pak největší operátoři, včetně všech našich operátorů (resp. jejich mateřských společností) , oznámili založení společné „Mobilní aliance proti sexuálnímu zneužívání dětí“.   Jejím cílem je “stavět  co největší bariéry“  do cesty tomu, kdo by chtěl zpřístupňovat či nabízet obsah zahrnující sexuální zneužívání dětí. Jde například o blokování takovýchto serverů, znemožnění plateb za jejich služby atd.

Dovolím si také zdůraznit, že tisková zpráva GSM Asociace nepracuje s termínem „dětská pornografie“, jako to dělá naše legislativa, trestající již její pouhé držení. Místo toho hovoří o „sexuálním zneužívání dětí“ a o obsahu tohoto charakteru. Podle mého názoru nejde o totéž, neboť obsah charakteru pornografie může být vytvořen také uměle („počítačově“), aniž by se na tom jakkoli podílelo nějaké dítě.

Sama tisková zpráva v tomto ohledu také přináší zajímavý pohled. Obsahuje totiž disclaimer, který vysvětluje, proč  autoři dali přednost pojmu „sexuální zneužívání dětí“ před pojmem „dětská pornografie“. Důvodem je prý to, že termín „pornografie“ je obvykle spojován se zobrazením sexuálních aktivit z vlastní vůle příslušných aktérů („between consenting individuals“). Spojení „dětská pornografie“ pak nesprávně charakterizuje taková sexuální vyobrazení, která zahrnují i děti (a neevokují nutně zneužití jako takové).

Telefónica má nové stránky

Pojďme nyní domů, k našim operátorům, a začněme u Telefóniky O2 Czech Republic. Ta se kromě podpory projektu Mobilstory.cz (viz výše) včera prezentovala především zprávou o tom, že mateřská Telefónika O2 spouští ve všech zemích, kde působí, webové stránky o problematice ochrany dětí. S podtitulem, který je zřejmě poplatný tomu,  že vše bylo oznámeno na již zmiňovaném  „světovém mobilním kongresu“ v Barceloně:

Bezpečný mobilní provoz je hlavním tématem programu jednání v rámci akce „Bezpečný den na Internetu“

Pokud se podíváte do anglického originálu tiskové zprávy (i do českého překladu), dozvíte se, že česká verze stránek je umístěna na snadno zapamatovatelné adrese

http://www.cz.o2.com/osobni/cz/o_nas/nas_odpovedny_pristup/chranime_deti/index.html

Samotné (české) stránky ale zase až tak obsažné nejsou. Najdete zde hlavně popis sponzorských aktivit TO2 CR, dále výsledky některých průzkumů, odkaz na brožuru SaferInternetu a další relevantní internetové zdroje, a konečně vlastní desatero pro „bezpečné soužití rodičů, dětí a internetu“.

Vodafone s dětským profilem

Dalším z operátorů, kteří se včera prezentovali v souvislosti se Safer Internetem, byl český Vodafone. Kromě své podpory projektu MobilStory přišel s tím, že již dnes nabízí svým zákazníkům (zřejmě: rodičům), aby podle vlastního uvážení nastavili na některých telefonních číslech (svých dětí) rodičovskou kontrolu, v podobě tzv. „dětského profilu“.  Lze tak učinit skrze internetovou samoobsluhu Vodafone.

V rámci dětského profilu je již dnes znemožněn přístup  k erotickému obsahu na Vodafone Live!, a blokováno volání na přečíslí 900, 906 a 909. Od dubna pak bude dětský profil rozšířen na celý mobilní Internet. To znamená, že z příslušného čísla nebude možné se dostat na stránky, ohodnocené jako nevhodné pro děti.  Tím, jehož hodnocení k tomu bude používáno, má být britská služba Internet Watch Foundation.

Ani tím by ale vývoj „dětského profilu“ neměl končit. V červnu by měla přibýt také možnost zablokovat vybrané služby Premium SMS a Audiotex. Na včerejší prezentaci zazněla také zmínka o tom, že v rámci dětského profilu by měla existovat také možnost odeslání jakési „SOS SMSky“ i v situaci, kdy na daném čísle došel kredit, či se uplatnil některý z mechanismů hlídající a omezujících maximální výši hovorného (jako třeba FlexiStrop). Nejspíše proto, aby potomek v kreditní nouzi mohl požádat rodiče o řešení nastálé situace.

Internet Safety Toolkit

Další aktivita, která byla včera oznámena, je svým původem mezinárodní, ale má i „českou mutaci“. Jde o vydání celého bezpečnostního „toolkitu“ (v češtině označeného jako „příručka“), který obsahuje sadu návodů pro rodiče, dále průvodce pro děti ve věku 6 až 12 let, nálepky, situační karty a rodinný certifikát. Vychází v 11 jazykových mutacích, a snaží se šířit osvětu mezi dětmi i jejich rodiči spíše zábavnou formou. Autorem toolkitu by měla být nadnárodní síť Insafe, zastřešující osvětové uzly (jako je náš SaferInternet.cz), ve spolupráci s operátorem UPC, který také bude zajišťovat distribuci.

A jak jste se mohli dočíst již včera i zde na Lupě, v tiskové zprávě UPC,

Příručku UPC do budoucna obdrží každý nový zákazník internetových služeb UPC. Všichni současní zákazníci pak obdrží informace jak o projektu Safer Internet, tak o vydané příručce zvláštním e-mailem. Příručku bude rovněž možno stáhnout na internetových stránkách společnosti"

Na včerejší tiskové konferenci ale tento toolkit ještě nebyl k dispozici. K vidění byl jen následující obrázek, převzatý z prezentace Saferinternetu.

Soutěž WebQuest

Konečně poslední včera ohlášenou aktivitou aktivitou, o které bych se zde rád zmínil, je vypsání nové soutěže  pro učitele základních a středních škol, spojená s nástrojem WebQuest. Záštitu nad  ní převzal ministr školství Ondřej Liška, a pořádána je ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Ovšem v čem tato soutěž konkrétně spočívá, jaká má pravidla, kde se do ní přihlásit atd., se mi nepodařilo zjistit. Nevyčetl jsem to ani z tiskové zprávy, která k tomu byla vydána.