Vyšlo na Lupě, 30.1.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0130001.php3

Kabelový Internet od UPC podraží o 15 korun

Společnost UPC se rozhodla zdražit své internetové služby, počínaje 1. březnem. Týká se to všech tarifů (kromě časového tarifu Flex a služby SmartGuard), a to ve stejné míře: o 15 Kč měsíčně. Výjimku budou mít pouze zákazníci, kteří mají některý z balíčků (prostý souběh více služeb nestačí). Deklarovaným důvodem jsou rostoucí provozní náklady, zejména ceny energií.

Včera večer přišla do redakčních mailboxů nemilá zpráva pro (téměř) všechny uživatele kabelového Internetu od společnosti UPC:

Společnost UPC oznamuje, že od 1.3. 2008 dojde k úpravě měsíčního poplatku za její samostatně odebírané internetové nabídky. Ten se jednotně zvýší o 15 Kč měsíčně (včetně DPH). Ceny za nabídku Flex a za antivirovou službu SmartGuard zůstávají stejné.

Zvýšení nepocítí pouze ti zákazníci, kteří si od UPC objednali některý z balíčků služeb. Nezáleží zde na kombinaci - zda jde o double play, neboli kombinaci Internetu s telefonem či s televizí, nebo o triple play, zahrnující všechny tři služby současně. Důležité je to, že jde o balíček, protože pouhý souběh více služeb (byť fakturovaný společně, na jedné faktuře) prý nestačí.

Je to zpráva o to více nemilá, že ještě poměrně nedávno (30.11.2007) samo UPC deklarovalo, v jiné své tiskové zprávě, že v roce 2008 nebude ceny Internetu zvyšovat:

UPC v roce 2008 zachová většinu cen za své služby, některé sníží nebo upraví
Praha 29.11. 2007.  Společnost UPC v příštím roce nebude zvyšovat ceny za svůj internet, telefonní služby, digitální kabelovou televizi ani za satelitní digitální televizní službu UPC Direct. A to i přesto, že UPC plánuje rozšířit  televizní nabídku o řadu nových programů, nabídnout nový, výhodný telefonní tarif a zrychlit internet.

Zajímavé že, že tato listopadová tisková zpráva fakticky oznamovala zdražení nabídek analogové kabelové televize, a to také „plošně“, o 10 Kč.  Určitou náplastí pak bylo alespoň snížení ceny pronájmu dalšího set-top boxu pro digitální kabelovou TV, z původních 200 Kč na 90 Kč. Pro připomenutí: k analogovém kabelu můžete připojit více televizí a na každé z nich sledovat jiný program. Pokud chcete mít stejnou možnost na digitálním kabelu, musíte si ke každé televizi pronajmout samostatný set-top box (s tím, že jeden je již zahrnut v ceně digitální programové nabídky).

I v případě zdražení analogové kabelové televize přitom platilo, že se netýká těch zákazníků, kteří si pořídili některý z balíčků (nikoli jen prostý souběh). Možná i proto, že tyto balíčky mají jako součást svých podmínek garanci ceny po 12 měsíců.

Proč?

Rozdílná oproti dnes oznámenému zdražení však byla argumentace: v listopadu UPC ve své tiskové zprávě zdůvodnilo zdražení odkazem na inflaci a rostoucí poštovné, a konstatovalo vyrovnání cen (směrem nahoru) s nabídkou Karnevalu:

Měsíční poplatek u základní nabídky Mini vzroste o inflační index a o zdražené poštovné, tedy o 10 Kč na 209 Kč měsíčně. O stejnou hodnotu vzroste i poplatek za jednostupňovou nabídku. U rozšířené nabídky Klasik, která zahrnuje až 45 televizních programů, pak dojde k vyrovnání cen na úroveň, kterou již několik let platí zákazníci bývalé kabelové televize Karneval, tedy na 499 Kč.

Nyní, při zdražení Internetu, UPC argumentuje zvýšením provozních nákladů a nákladů na energii:  

Neplánovaná cenová úprava byla společnosti vnucena průběžnou, stále rychleji  rostoucí výší nákladů souvisejících s provozem sítí, zejména s  navyšováním cen za energii.

Povšimněte si také zdůraznění, že jde o „neplánovanou“ cenovou úpravu. To je velmi pravděpodobně reakce na obsah výše citované listopadové tiskové zprávy, která slibovala zachování cen Internetu po celý rok 2008. A naopak: listopadová tisková zpráva naopak zmiňuje plánované zrychlení Internetu:  

UPC plánuje rozšířit  televizní nabídku o řadu nových programů, nabídnout nový, výhodný telefonní tarif a zrychlit internet

Pravdou je, že televizní nabídka se postupně rozšiřuje, byť jen ta digitální. Ještě koncem loňského roku přibyly v digitálu programy Nova Cinema a Jim Jam. Naopak z analogové nabídky programy ubývají: už vypadlo Óčko, a stejný osud má potkat i programy HBO. Časem by v analogu měla skončit celá nabídka Klasik).

Také „nový, výhodný telefonní tarif“ se v mezidobí objevil, byť vlastně až tento týden: jde o nový tarif Anytime, který za 599 Kč (včetně DPH) umožňuje volat po celý den na pevné linky v ČR bez omezení, jen za tuto paušální cenu (tj. s hovorným v ceně).

Ovšem po plánovaném zrychlení Internetu (viz citovaný úryvek z listopadové tiskové zprávy) zatím nejsou žádné stopy. Ani včerejší tisková zpráva, informující o neplánovaném zdražení, o plánovaném zrychlení mlčí. A dovolím si předpokládat, že pokud by UPC nadále nějaké zrychlení plánovalo, neopomnělo by to ve včerejší tiskové zprávě patřičně zdůraznit a rozvést. Už jen pro zmírnění negativních reakcí, které zprávy o zdražení vždy vyvolají.

Zamyšlení

Na nynějším kroku UPC, ve směru k internetovým službám, je zajímavá především krátká doba, ve které došlo k poměrně zásadnímu obratu: na konci listopadu (29.11.2007) ještě UPC ujišťuje, že Internet nezdraží a naopak zrychlí, a 29.1.2008 jej zdražuje. Co se během této doby změnilo?

Jistě, k 1.1.2008 se změnilo mnohé, včetně cen energií, kterými UPC argumentuje. Ale tyto změny  přeci nespadly z nebe, ale byly známy již v listopadu 2007. Nebo se mýlím?

Dalším aspektem, hodným zřetele, je stejný objem zvýšení u všech tarifů (kromě časového Flexu). Díky tomu je procentuelní míra zdražení u každého tarifu různá, od 3,16% u nejnižšího UPC Starter, nyní za 475 Kč, až po 0,33% u nejvyššího UPC Professional (nyní za 4533 Kč). Na druhou stranu lze tuto stejnou výši interpretovat tak, že má kompenzovat náklady, které nejsou přímo závislé na dimenzování konkrétních přípojek, hlavně na rychlosti připojení. Že by vše souviselo nejen s energiemi, jak říká tisková zpráva, ale také s posílením call centra, jehož služby byly častým předmětem kritiky?

Pokud bychom počet zákazníků, kterých se nynější zdražení týká, odhadli na 240 000 (k 31.9.2007 UPC vykazovalo 230 700 uživatelů Internetu), a při 15 korunách měsíčně, by zvýšení celkových výnosů poskytovatele vycházelo na 240 000 * 15 * 12 = 43,2 mil. Kč (ročně).

Samo UPC přitom ve své nynější tiskové zprávě zdůrazňuje, jak dlouho své ceny nezvyšovalo:

Společnost naposledy měnila ceny za svou internetové služby před šesti lety v roce 2002. Od té doby několikrát zásadním způsobem navýšila její technické parametry, především rychlosti, a jako první v České republice zrušila limity na objem stahovaných dat.

Pravdou ale je, že zákazníci v mezidobí jedno citelné zdražení pocítili. To když k 1.1.2004 došlo ke zvýšení DPH z telekomunikačních služeb (přesněji: k jejich přeřazení ze snížené do základní sazby). Ukazuje to i následující tabulka, pocházející z tiskové zprávy UPC, informující o dopadech změn DPH k 1.1.2004.

Internetová nabídka UPC cena do 31.12.2003 (5% DPH) cena od 1.1.2004 do 31.3. 2004 (22% DPH) Cena od 1.4.2004 (19% DPH)
chello/UPC classic 1080 Kč 1255 Kč 1244 Kč
chello plus/UPC Extreme 1480 Kč 1720 Kč 1678 Kč
chello/UPC professional 3999 Kč 4647 Kč 4533 Kč

Záhy pak ale zákazníci pocítili určité zlevnění, když k 1.4.2004 došlo ke snížení základní sazby DPH na 19% (viz nejpravější sloupec tabulky).

I na této tabulce je vidět, že ceny bez DPH (které má UPC na mysli) se skutečně neměnily, zatímco koncové ceny (včetně DPH) se měnily podle toho, jak stát hýbal s výší této daně a přesouval telekomunikační služby z jedné sazby do druhé. Přitom koncové ceny v nejpravějším sloupci (s DPH ve výši 19%) platí dodnes, jak se lze přesvědčit pohledem do ceníku UPC.

Co se ale v mezidobí změnilo, jsou nabízené rychlosti, a také objemové limity. Ukažme si to třeba na příkladu služby Classic: ta k 1.1.2004, když se poprvé měnilo DPH, nabízela 256/96 kbit/s. V březnu 2004 byla zrychlena na 768/128 kbit/s, ale současně s tím byla zatížena objemovým limitem 5 GB (podrobněji). Dnes stejná služba, za stejnou cenu bez DPH, nabízí „až“ 8192/1024kb/s, s tím že striktní objemové limity byly zrušeny v polovině loňského roku.

Takže nárůst toho, co zákazník dostává za (skoro) stejné peníze, je znatelný. Na druhu stranu je ale třeba mít na paměti, že mezitím výrazně klesla i cena internetové konektivity. Je možná zajímavou otázkou, zda tato konektivita je dnes stále nejvýznamnější složkou nákladů poskytovatele, nebo zda své místo přepustila něčemu jinému. Stejná výše zdražení u všech tarifů by mohla naznačovat spíše tuto druhou možnost.

Dojde k řetězové reakci?

Na závěr si nemohu odpustit otázku na to, jaké bude mít nynější krok UPC důsledky. Samotné zdražení asi hodně naštve, na druhou stranu jeho výše (15 Kč) mi zase nepřijde až tak vysoká, aby významněji odrazovala od připojení k Internetu. Možná někoho přiměje spíše k přechodu na pomalejší (a tím lacinější) variantu připojení. Nepříjemný je hlavně celkový trend a souběh s tím, jak zdražuje vše, na co se člověk podívá kolem sebe. Respektive jak zdražuje snad úplně každý, kdo jen trochu může. Zkuste se ohledně toho vyjádřit i v anketě za tímto článkem.

Další zajímavou otázkou je, zda se tímto krokem nespustí lavina zdražování i u dalších poskytovatelů. Náš trh s internetovým připojením dosud připomínal spojené nádoby, hlavně mezi ADSL a kabelem: když jedna strana přišla s nějakým významným krokem, druhá se snažila co nejrychleji kontrovat. Pravda, až na zrušení limitů u UPC, které dominující poskytovatel ADSL (TO2 CR) dosud nenapodobil.

Napodobí nyní TO2 CR poslední krok UPC a zdraží také, byť jen o nějakou podobnou částku jako je 15 korun? A spojí to s odstraněním limitů, nebo tento krok jaksi přeskočí? Toť otázka.

Možnost odstoupení od smlouvy

Ještě včera večer rozesílalo UPC svým zákazníkům emailem oznámení o výše popisovaných změnách. Oproti tiskové zprávě obsahovalo jen jednu dodatečnou informaci, určenou konkrétním zákazníkům:

V souvislosti s touto změnou jsme podle (… citace předpisů …) jako poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinni na své náklady vyrozumět účastníka o této změně a právu smlouvu vypovědět bez sankce, což tímto činíme.