Vyšlo na Lupě, 4.1.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0104001.php3

Na kolik přijde nahé ADSL?

Silvestrovský článek o nahém ADSL byl skutečně jen vtipem, a náš inkumbent žádné nahé ADSL nenabízí. Na našem trhu ale nahé ADSL reálně existuje. Můžete si jej pořídit od jiných operátorů. Například od T-Mobile, či od Volného (Telekomu Austria Czech Republic). Jak konkrétně jejich nahé ADSL vypadá a na kolik přijde?

Soudě podle ohlasů na můj pondělní silvestrovský článek (s názvem „(NE)stalo se: Konečně nahé ADSL!“) je téma nahého ADSL pro mnoho čtenářů velmi zajímavé. A to i přesto, že se z toho v uvedeném článku nakonec vyklubalo „nahé ADSL“ v úplně jiném smyslu, než jak je obvykle chápáno. Skutečné „nahé ADSL“ je takovou službou, která nevyžaduje souběh s (pevnou) hlasovou službou, a nenutí tak zákazníka platit vedle ADSL i hlasový paušál.

Dnes už mohu jen zopakovat, že zmíněný silvestrovský článek byl skutečně jen silvestrovským vtipem, a že náš inkumbent žádné nahé ADSL nenabízí. Nebo, přesněji: není mi známo, že by takovou službu nabízel. Po nedávné dobře utajené nabídce slev na měsíční paušál to raději píši takto opatrněji. Naštěstí to ale neznamená, že by nahé ADSL nenabízeli jiní poskytovatelé.

Pravdou je, že nahé ADSL už na našem trhu nějakou dobu existuje, a to díky mechanismu zpřístupnění místních smyček. Než si ukážeme jeho konkrétní podobu, zdůrazněme si jednu zásadní skutečnost: není reálné očekávat, že „obnažení“ ADSL bude spočívat v tom, že zákazník jednoduše přestane platit hlasový paušál, a za své ADSL bude nadále platit stejnou cenu jako dříve.

Pravdou je, že určitá část nákladů na pevnou linku, po které ADSL „běhá“, je kryta hlasovým paušálem. Pokud se tento paušál odbourá, stále musí být uvedené náklady nějak pokryty. Obvykle tím, že zákazník místo hlasového paušálu platí nějaký jiný měsíční paušál, ať již připočítaný k ceně ADSL, nebo placený samostatně. A celá „nahota“ je pak jen o tom, které náklady jsou tímto způsobem nadále pokrývány, a které už nikoli.

Nahé ADSL od Volného

Příkladem první varianty nahého ADSL může být to, které nabízí Telekom Austria Czech Republic, pod značkou Volný, už nějaký ten pátek, jako svou službu „VOLNÝ Internet Extra“.  Zde uživatel platí jen jednu cenu (za „nahé“ ADSL jako takové), bez dalších příplatků – a tato cena již zahrnuje ty náklady, které jsou s „obnažením“ spojeny. Je tedy vyšší, než cena běžného ADSL, které vyžaduje souběh s hlasovými službami, konkrétně o 298 Kč (včetně DPH).

Princip fungování „nahé“ služby VOLNÝ Internet Extra je přitom jednoduchý: tam, kde je to technicky možné, si Volný (resp. TACR) pronajme celou místní smyčku od Telefóniky O2 Czech Republic, skrze mechanismus tzv. zpřístupnění místní smyčky (LLU). Důležité je, že jde o tzv. plný přístup, v rámci kterého je pronajata skutečně celá místní smyčka, a nejde o přístup sdílený, v rámci kterého by si TACR pronajímala jen nadhovorové pásmo (a zákazník by nadále musel platit hlasový tarif TO2 CR jako svému poskytovateli hlasových služeb). Zde, díky plnému přístupu, již zákazník neplatí Telefónice O2 nic, ale na druhé straně musí svému novému poskytovateli (TACR) kompenzovat zvýšené náklady, které má s plným přístupem (oproti pouze sdílenému přístupu). Proto ona vyšší cena za samotné nahé ADSL, o 298 Kč.

Příkladem „ne-nahého“ ADSL od Volného je jeho služba VOLNÝ Internet. Ta již vyžaduje souběh s hlasovými službami, neboli to, že zákazník současně odebírá hlasové služby od Telefóniky O2 Czech Republic, a řádně za ně platí. Minimálně 355,81 Kč s DPH, na kolik přijde tarif O2 Mini (236,81 Kč) plus povinný přípatek (119 Kč). Cena za samotné ADSL je pak ale oproti nahému ADSL nižší. O kolik, ukazuje následující tabulka s cenami obou variant služeb Volného. Všechny ceny jsou již včetně DPH.

2048/128 kbit/s 4096/256 kbit/s 8192/768 kbit/s
Volný Internet (vyžaduje hlasový tarif) 415 Kč 653 Kč 1367 Kč
Volný Internet Extra („nahé ADSL“) 713 Kč 951 Kč 1665 Kč
rozdíl 298 Kč 298 Kč 298 Kč

Nevýhodou nahého ADSL od TACR, v konkrétní podobě služby VOLNÝ Internet Extra, je jeho dostupnost jen ve vybraných regionech ČR. Přesněji tam, kde TACR buduje svou vlastní síť na bázi zpřístupněných místních smyček. Což jsou prakticky jen velká města (podrobněji, s mapami).

Na druhou  stranu „běžné“ ADSL, v podobě služby VOLNÝ Internet, je dostupné (skoro) všude. Tam, kde TACR nemá vlastní síť, nabízí službu VOLNÝ Internet jako přeprodávané ADSL (tj. přeprodává velkoobchodní ADSL od TO2 CR). A pouze tam, kde svou síť má, nabízí službu VOLNÝ Internet pomocí své vlastní ADSL technologie, díky zpřístupnění příslušné místní smyčky. Ovšem jen na bázi sdíleného přístupu, a právě kvůli tomu musí uživatel této služby platit ještě hlasový tarif, do rukou TO2 CR.

Nahé ADSL od T-Mobile

Příkladem druhé varianty nahého ADSL může být to, které nabízí náš mobilní operátor T-Mobile. Pro připomenutí: jde o variantu, kdy se „nahota“ nepromítá do vyšší ceny za ADSL jako takové, ale má formu samostatného paušálního „příplatku za nahotu“. T-Mobile tuto možnost inzeruje následovně:

Užívání pevné linky pro tarify Internet ADSL bez hlasové služby je zpoplatněno částkou 290 Kč (345,10 vč. DPH) měsíčně.

Ve srovnání s nejnižším možným hlasovým tarifem od TO2 CR (355,81 Kč za O2 Mini a příplatek) to už není zase až tak velký rozdíl, pouhých 10,71 Kč. Přesto si podrobněji popišme i tuto možnost.

Pokud vás udivuje, že s touto nabídkou nahého ADSL přichází právě T-Mobile, který je především mobilním operátorem, a je navíc známý svými kampaněmi na zrušení pevné linky, pak si dovolím připomenout svůj srpnový článek ze seriálu Stalo se („Stalo se: už i T-Mobile chce ADSL“). Psal jsem v něm o tom, jak sám T-Mobile hodlal (v létě dnes již loňského roku) vstoupit i na pole poskytování ADSL služeb.

V mezidobí tak učinil, a to nejprve formou pilotního provozu, který byl zahájen 20.8.2007. Podle tiskové zprávy samotného T-Mobile měl být komerční provoz zahájen do konce loňského roku:

Pilotní provoz ADSL, který má ověřit technické možnosti této spolupráce, byl zahájen 20.8. 2007. Komerční spuštění služby je plánováno do konce tohoto roku.

K tomu ale zřejmě nedošlo, přestože některé dobře informované zdroje popisovaly, jak byl s koncem září pilotní  provoz překlopen do ostrého provozu. Pravdou je, že na webu samotného T-Mobile je jeho ADSL již delší dobu prezentováno a nabízeno jako řádná komerční služba, bez odkazu na nějaký pilotní provoz, jak pro domácnosti, tak i pro firmy. Nicméně jeden významný atribut „ostrého provozu“ zde absentuje, a to jakákoli publicita. A tak jsem se zeptal přímo u zdroje, odkud mi napsali že ADSL od TMCZ  

je stále v pilotním provozu, s komerčním spuštěním a adekvátní komunikací počítáme během Q1 2008 

Takže asi nelze vyloučit, že současné ceny a další podmínky ADSL od T-Mobile ještě doznají určitých změn. Dnes vypadají tak, že věrně kopírují podmínky a ceny samotné Telefóniky, a oproti ní nenabízí nic zásadně jiného či levnějšího. Prakticky identické ceny ukazuje i následující tabulka (pro ADSL služby, určené domácnostem).  

2048/128 kbit 4096/256 kbit/s 8192/768 kbit/s
Telefónica O2 CR 475 Kč 713 Kč 1426,80 Kč
T-Mobile CR 474,81 Kč 712,81 Kč 1426,81 Kč

Shodné jsou také objemové limity: 10, 20, resp. 40 GB za měsíc (u služeb pro domácnosti, zatímco služby pro firmy jsou dražší, ale bez limitů). Výraznějším rozdílem je pak to, že u T-Mobile chybí varianta s rychlostí „až“ 6 Mbit/s.

Zásadní odlišností je pak to, že T-Mobile nabízí „nahé ADSL“, za již zmiňovaný příplatek 345,10 Kč (včetně DPH), zatímco Telefónica O2 CR nic takového nenabízí. Fakticky ale o žádný velký rozdíl nejde, pokud si uvědomíme, že nejnižší hlasový tarif od TO2 CR (u běžného ADSL) přijde na 355,81 Kč, v podobě tarifu O2 Mini.

Zajímavé také je, že T-Mobile na svém webu nijak neomezuje možnost zřídit nahé ADSL jen na některé lokality. Z toho by mohlo vyplývat, že je schopen tuto variantu nabízet všude tam, kde nabízí své ADSL. Osobně si ale myslím, že tomu tak nebude. Důvodem je skutečnost, že T-Mobile sice nabízí své ADSL prakticky celoplošně (viz jeho mapy pokrytí), ale ne všude má možnost zbavit svého zákazníka povinnosti platit měsíční paušál. Na realizaci svých ADSL služeb totiž spolupracuje se dvěma subjekty: se samotnou Telefónikou O2 Czech Republic, od které využívá jejích velkoobchodních služeb, a s Telekomem Austria Czech Republic, od kterého využívá služeb na bázi LLU. A jelikož velkoobchodní služby TO2 CR nahé ADSL nezahrnují, vychází mi z toho, že T-Mobile má šanci nabízet nahé ADSL pouze tam, kde využívá LLU od Volného (Telekomu Austria). A tudíž právě a pouze v těch lokalitách, kde nahé ADSL dokáže nabízet i sám Volný.

Má nahota smysl?

Na závěr si neodpustím zásadní otázku: má vůbec nahé ADSL smysl? Přináší svým uživatelům vůbec nějakou výhodu, hlavně v nižší ceně, resp. úspoře nákladů. Vše by přitom mělo být o tom, jaké náklady na pevnou linku se nahého ADSL ještě přenesou, a jaké už nikoli. Nebude asi žádným překvapením, že inkumbenti budou mít tendenci sem zahrnout co možná nejvíce nákladů, a následně argumentovat tím, že rozdíl bude vycházet tak malý, že to ani nemá cenu.  A také se podle toho chovat a nahé ADSL nenabízet vůbec.

Jak vyplývá z výše uvedeného, T-Mobile sice nahé ADSL nabídl, ale v takové podobě, která se prakticky neliší od ADSL, oblečeného do tradičních hlasových služeb.

Alternativní operátoři jsou ale v jiné pozici, a mají důvod hledat v nahém ADSL prostor pro snižování celkových cen. A jak ukazuje příklad Volného (Telekomu Austria Czech Republic), také jej nacházet. I když i v jeho případě jde o rozdíl na úrovni 355,81 – 298 = 57,81 Kč, oproti hlasovým tarifům TO2 CR, což také není žádná sláva. Ale je to aspoň něco.

Na druhou stranu i u Volného svým způsobem přetrvává paradox toho, že „nahé ADSL“ může být stále dražší, než ADSL „oblečené“, neboli zahrnující pevné hlasové služby. Pokud si totiž od Volného místo nahého ADSL (služby VOLNÝ Internet Extra) objednáte jeho službu VOLNÝ Komplet, dostanete ke stejnému ADSL ještě hlasové služby (pevnou telefonní linku), a to za 284 Kč (ke 415 Kč za samotné ADSL). Celkem tak zaplatíte 699 Kč, neboli o 15 korun méně než za stejně rychlé (ale nahé) ADSL – ale navíc budete mít v ceně i hlasové služby. Takže vlastně i zde je nahé ADSL dražší než oblečené.

Na závěr ještě jedna poznámka: existence „nahého ADSL“ v ČR není až tak převratnou novinkou posledních dnů. Sám Volný (Telekom Austria Czech Republic) jej nabízí již delší dobu, a dokonce jej i zlevňuje: původně totiž u něj vycházel příplatek za nahé ADSL na 292 Kč (dnes 298 Kč). Kromě něj nabízela nahé ADSL (za přesně stejný příplatek) svého času i NExtra, také na bázi LLU (ještě než byla odkoupena a stala se součástí GTS Novery).