Vyšlo na Lupě, 7.6.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0607001.php3

ADSL: data zlevní, limity vzrostou

Za situace, kdy další růst ADSL zpomaluje a na trhu se objevují zvrácenosti v podobě vytáčeného ADSL, přináší nová velkoobchodní nabídka TO2 CR tolik potřebný pozitivní signál: zvyšuje objemové limity, u nejnižší varianty na trojnásobek, a nadlimitní data zlevňuje na polovinu. Maloobchodní nabídky ADSL určitě nezůstanou bez odezvy.

Minulý týden nepřinesl pouze konec měsíce května a začátek června, ale také dvě novinky v oblasti ADSL od Telefóniky O2 Czech Republic, načasované právě k tomuto přechodu v kalendáři. Jednou z nich je nová služba O2 Internet ADSL Start, která je nabízena od 1. června. Přečíst jste si o ní mohli i zde na Lupě, v samostatném článku s názvem „Vytáčené ADSL“, který jsem psal ještě bez znalosti některých podstatných vlastností této služby. Proto bych se k ní rád brzy vrátil v samostatném článku, který si tato služba určitě zaslouží.

Dnes bych se ale rád zastavil u druhé, a to podstatně příjemnější události z minulého týdne. Jde o obsah nové velkoobchodní nabídky „přeprodávaného ADSL“ od TO2 CR. Platit bude od 1.7.2007, a vzhledem k povinnému měsíčnímu předstihu je už od počátku června k nahlédnutí na Internetu.

Velkoobchodní změny z března

Velkoobchodní nabídka ADSL od TO2 CR se naposledy měnila poměrně nedávno, a to v březnu. Zde na Lupě jsem o tom psal jako o „velkoobchodní revoluci“, protože šlo o změny skutečně zásadní. V důsledku požadavků regulátora (tzv. nápravných opatření, po analýze relevantního trhu č. 12, s velkoobchodním broadbandem) tehdy TO2 CR přidala do svého velkoobchodního portfolia nově koncipovanou službu Carrier IP Stream, která pracuje s objemovými limity vztaženými na operátora jako takového, a nikoli na jednotlivé koncové uživatele. Od března tedy má velkoobchodní nabídka ADSL od TO2 CR dvě varianty:

  • variantu s individuálními objemovými limity na koncového uživatele, reprezentovanou velkoobchodní službou Carrier Broadband Limit07, a
  • variantu se skupinovými limity, vztaženými až na poskytovatele jako takového (pro všechny jeho zákazníky). Tato větev je reprezentována službou Carrier IP Stream, která má tři součásti: Carrier IP DSL CA, Carrier IP VPN a Carrier IP Access

Vedle toho byla v březnu aktualizována i velkoobchodní služba Carrier Broadband Super 07, která se týká ADSL přípojek bez objemových limitů, a předchozí dělení pro ni proto nemá smysl. V rámci velkoobchodní nabídky je ale řazena ke službě Limit a prezentována společně s ní, v jedné nabídce.

Další významnou změnou, ke které v březnu došlo, bylo zrychlení downstreamu. Například u nejnižší verze se jednalo o zrychlení z 512 kbit/s na 2048 kbit/s, a tedy na čtyřnásobek. Praktická realizace pochopitelně nebyla až tak okamžitá, a vlastně ještě stále nebyla dokončena – jak jste se mohli podrobněji dočíst v samostatném pondělním článku zde na Lupě.

Bohužel rychlost upstreamu zůstala na stejné úrovni jako dříve, a tedy nijak nevzrostla. Stejně tak se v březnu nezměnily ani objemové limity. Ale ty byly naposledy zvýšeny k 1. prosinci 2006, což bylo relativně nedávno, vzhledem k březnovým změnám velkoobchodní nabídky.

Co je nyní nového (na velkoobchodní úrovni)?

Nynější změny na velkoobchodní úrovni, následující po výše popsaných březnových změnách, již zdaleka nejsou tak radikální. Neobjevuje se žádná principiálně nová služba, ani jiná změna způsobu poskytování ADSL na velkoobchodní úrovni. Změny jsou vlastně jen kvantitativní, a týkají se pouze objemových limitů.

V rámci obou výše popisovaných větví se limity mění podle následující tabulky:

Nominální rychlost přípojky Dosavadní limit Od 1.7.2007
2048/128 kbit/s 4 GB 12 GB
3072/128 kbit/s 6 GB 17 GB
4096/256 kbit/s 15 GB 24 GB
6144/384 kbit/s 25 GB 36 GB
8192/512 kbit/s 35 GB 48 GB

Ještě další změnou, kterou nová velkoobchodní nabídka přináší, a to opět shodně pro obě varianty, je snížení poplatků za nadlimitní data. Ty klesají na polovinu:

Poplatek za nadlimitní data Dosud Od 1.7.2007
za každý započatý 1 GB 30 Kč 15 Kč 30 Kč 15 Kč

Jaké to bude mít dopady?

Ačkoli výše popsané změny se týkají pouze velkoobchodní úrovně, dovolím si předpokládat, že se ke stejnému datu (tj. k 1.7.2007) adekvátně promítnou i do maloobchodních služeb. I když ono „adekvátně“ nemusí nutně znamenat, že se limity u maloobchodních služeb zvýší na stejné hodnoty, jako u služeb velkoobchodních. Například sama TO2 CR u své stávající nejnižší varianty O2 Internet ADSL 2048 (nepočítám-li nové „vytáčené“ ADSL Start) aplikuje limit 3 GB, ačkoli obdobná služba na velkoobchodní úrovni, a tudíž nabízená alternativním operátorům, dosud měla limit 4 GB.

Změny objemových limitů, za předpokladu dostatečné kapacity páteřních sítí, jsou navíc spíše administrativní záležitostí, která by mohla být provedena rychle, resp. okamžitě. Takže i zvyšování objemových limitů u maloobchodních služeb by mohlo být okamžité, a nemuselo by se táhnout dlouhé měsíce, jako poslední zvyšování rychlosti (viz pondělní článek zde na Lupě)-

Za zdůraznění jistě stojí i to, že nová velkoobchodní nabídka nemění ani rychlosti, ani (velkoobchodní) ceny, samozřejmě až na ceny nadlimitních dat. To tedy znamená, že by alternativci mohli mít více prostoru ke změnám u těch svých nabídek, které pracují s jinými (vyššími) limity, a ve své maloobchodní ceně určitým způsobem kalkulují s očekávaným doplatkem za případná nadlimitní data. Ale i tak zůstane tento jejich prostor velmi malý. Žádné významnější změny cen proto neočekávám ani u alternativců.

Zajímavé také je, že podle dostupných neoficiálních informací sice již někteří alternativci podepsali s TO2 CR smlouvy, umožňující využít její nabídku na službu IP Stream (tj. s kolektivními, a nikoli individuálními limity). Ale jak se zdá, nikdo z nich ji zatím prakticky nevyužil a nenabídnul koncovým zákazníkům službu, postavenou na této variantě velkoobchodního ADSL.

Přijde řetězová reakce?

Pozitivní signál, který nová velkoobchodní nabídka TO2 CR přináší, je o to důležitější, že nabídky různých variant broadbandu, nabízené na našem trhu, se již delší doby chovají jako spojené nádoby. Změna v jedné části (na jedné technologické platformě či u jednoho významného hráče) brzy vyvolá adekvátní změnu i v jiných částech (na jiných platformách, resp. u jiných poskytovatelů).

První projev řetězové reakce vlastně už asi přišel. GTS Novera tento týden oznámila, že ruší veškeré objemové limity u všech variant své služby Novera Duo Expres, což je kombinace hlasu a Internetu, dopravovaná k zákazníkovi přes zpřístupněnou místní smyčku (tzv. unbundling). Zde si ale neodpustím poznámku, že právě datové služby přes zpřístupněné místní smyčky byly původně zcela bez limitů, a teprve poměrně nedávno začaly být limity zaváděny i u nich.

Jestliže se dnes zase ruší, pak by to mohlo potvrzovat trend postupného „narovnávání“ trhu, který se projevuje postupným uvolňováním restrikcí, zavedených v podobě objemových limitů. Za situace, kdy celková čísla naznačují poměrně významné zpomalení růstu broandbandových přípojek, to je poměrně logický přístup.

Navíc uvolňování objemových limitů konečně vytváří prostor pro rozvoj broadbandových služeb. Třeba veškeré video na Internetu, kterým se zabývala i úterní konference, pořádaná Lupou, má šanci se rozvíjet jen tehdy, pokud uživatelé nebudou „škrceni“ příliš nízkými objemovými limity.

A ještě jeden postřeh: po dlouhé době, možná vůbec poprvé, by nejnižší varianta ADSL mohla trumfnout nejnižší variantu kabelového Internetu, alespoň co do objemového limitu (kdy už ne co do ceny). Služba UPC Starter, která je u našeho největšího kabelového operátora nejnižší službou (s trvalým připojením), má totiž objemový limit 10 GB za měsíc. Pokud by nyní maloobchodní ADSL „dohnalo“ svou novou velkoobchodní verzi od TO2 CR (s limitem 12 GB), mohlo by při stejné rychlosti na downstreamu (2 Mbit/s) nabídnout dokonce více dat než stejně rychlý kabel.

Nebo se kabel nenechá zahanbit, a objemový limit brzy zvýší také? Alespoň u svých nejnižších variant?