Vyšlo na Lupě, 1.6.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0601001.php3

Vytáčené ADSL

Telefónica O2 Czech Republic dnes spouští kuriózní službu, jménem O2 Interent ADSL Start: technologicky jde o ADSL, ale celkové provedení služby odpovídá spíše vytáčenému připojení, alias dial-upu. Uživatel si musí znovu hlídat čas, protože za své připojení platí po minutách. Navíc musí platit měsíční paušál 179 Kč, ve kterém má zahrnuto 120 minut připojení (za měsíc).

Českým Internetem se už nějakou dobu nesly spekulace o tom, že TO2 CR chystá „nejlevnější ADSL na trhu“. Takové, které by dokázalo oslovit a zlákat i ty zákazníky, kteří až dosud váhají, neboť jejich potřeba práce s Internetem je spíše menší až velmi malá, a jiné nabídky jsou pro ně moc drahé. Většina spekulací přitom odhadovala, že cesta ke snížení ceny povede přes další omezeni již tak notně přiškrcených objemových limitů. Na 1GB měsíčně, nebo ještě níže. Někde, jako třeba zde, odhadli i cenu nového tarifu: 179 Kč včetně DPH (plus paušál za hlasové služby). Dosud nejnižší cena za ADSL od TO2 CR přitom dosahuje 475 Kč (za službu O2 Internet ADSL 2048), takže rozdíl by odpovídal plným 296 Kč (stále včetně DPH).

Jenže prostor pro tak výrazné zlevnění zde nejspíše není. Tedy alespoň se zachováním dosavadního modelu poskytování výsledné služby, na bázi technologie ADSL. Důvodem je existence velkoobchodní nabídky, která stanovuje určitou hladinu velkoobchodních cen – a už tak alternativci argumentují tím, že při započítání všech dalších složek ceny (včetně různých akčních slev) jsou koncové ceny již dnes pod úrovní cen velkoobchodních. A nejsou sami, neboť na tzv. margin squeeze poukazovala i Evropská komise, při svém hodnocení toho, jak jsme analyzovali náš velkoobchodní trh s broadbandem. Za této situace bylo asi nemyslitelné, aby TO2 CR přišla s nějakým výrazným zlevněním, které by se adekvátně nepromítlo i na velkoobchodní úrovni.

(Staro)nový model

Cena, odhadnutá tímto zdrojem na 179 Kč, se nakonec potvrdila – ale cesta dalšího snižování objemových limitů už nikoli. Po včerejší tiskové zprávě TO2 CR už víme, že cestou k radikálnímu snížení koncové ceny byla radikální změna podoby výsledné služby. Z modelu, který nabízí trvalé připojení a uživatele zpoplatňuje paušálním způsobem, se nová služba O2 Internet ADSL Start nakonec vrátila k podstatně staršímu modelu: k modelu časově omezeného připojení, v rámci kterého je uživatel zpoplatněn podle délky svého připojení v čase. A to dokonce po minutách.

Stejný model byl dlouhou dobu tolik charakteristický pro pomalý, nespolehlivý a přesto hodně drahý dial-up, kde se platilo nejprve za celé hovory (u starších analogových ústředen), pak po impulsech určité časové délky, a nakonec po minutách.  Pro operátory a internetové providery byl tento model zpoplatnění možná přirozený, zažitý a atraktivní, ale pro jejich zákazníky už nikoli. Nutil je totiž chovat se způsobem, který je pro práci s Internetem velmi nepřirozený.

Však také jedním z hlavních argumentů, které měly podpořit nabídky nových variant připojení k Internetu (nejen na bázi ADSL), byl trvalý charakter připojení a paušální způsob zpoplatnění. Ale nyní se tedy, v zájmu dosažení co možná nejnižší ceny, již jednou opuštěný model zase vrací znovu na scénu.

Jak vypadá nová služba?

Nová služba, jménem O2 Internet ADSL Start, zpoplatňuje svého uživatele částkou 1,19 Kč (včetně DPH) za každou „provolanou“ minutu (bez rozlišení doby špičky a mimo špičku). Navíc každý zájemce o takovouto službu musí zaplatit měsíční paušál v již zmiňované výši 179 Kč. A aby vzpomínka na staré zašlé časy minutové tarifikace byla věrnější, dostane za to („zabaleno“ v rámci paušálu) předplatné ve výši 120 minut. Tedy připojení v délce dvou hodin na měsíc.

Z dalších vlastností nové služby je známo to, že se zájemce musí uvázat na 12 měsíců jejího používání. Pak získá aktivaci této služby za 1 Kč, a za stejnou částku blíže neidentifikovaný ADSL modem od společnosti Zyxel. Pokud by se nechtěl uvázat na oněch 12 měsíců, přišla by ho aktivace na docela vysokých 2368 Kč měsíčně (což při rozpočítání na 12 měsíců vychází na více jak 197 Kč měsíčně, a tedy více než je měsíční paušál za tuto službu jako takovou).

Pokud jde o rychlost, nová služba O2 Internet ADSL Start by měla nabízet přesně to, co dosud nejlacinější varianta ADSL, v podobě služby O2 Internet ADSL 2048: tedy 2048 kbit/s na downstreamu, a 128 kbit/s na upstreamu.

Tisková zpráva, informující o nové službě, se honosí také sdělením, že zde není aplikována žádná Fair Use Policy, resp. „jakéhokoli omezení množstvím přenesených dat“. Za sebe dodávám: při minutové tarifikaci, která je sama o sobě velmi účinným „omezovačem“, by aplikace nějakého dalšího omezení byla skutečně kuriózní.

Co dosud není známo

Další vlastnosti nové služby však v době psaní tohoto článku ještě nebyly známy. Nejspíše proto, že TO2 CR začíná tuto službu nabízet až dnes, tj. 1. června 2007, a na jejím webu nebyly včera k dispozici (kromě tiskové zprávy) žádné další informace. Zajímavé také je, že oproti dosavadní praxi nebylo uvedení nové služby doprovázeno tiskovou konferencí, na které by se novináři mohli ptát na další otázky. Že by také nový trend? 

Bohužel se mi do redakční uzávěrky nepodařilo získat ani odpověď na jednu  otázku, která mne v souvislosti s novou službou velmi zajímá. Jde o to, jak je zde technicky řešeno počítání času. Pokud totiž uživatel platí za každou „provolanou“ minutu, pak určitě musí mít možnost sám navazovat a také ukončovat spojení. Dovolím si předpokládat, že doba připojení se zde nebude vyhodnocovat nějak automaticky, podle toho zda je či není datový provoz  na přípojce. To by uživatelé neměli dostatečně pod svou kontrolou.

Vytáčené připojení samozřejmě není problém realizovat, a nejrozšířenější operační systémy ho zcela běžně podporují. Ovšem většina dnešních ADSL modemů je stavěna na trvalé připojení (a na komunikaci s počítačem po Ethernetu či přes Wi-Fi). Možnost vytáčeného připojování však podporují alespoň USB modemy, takže tipuji na některý z nich. V nabídce ADSL modemů od TO2 CR skutečně je jeden ZyXEL, který má kromě Ethernetu také rozhraní USB. Ale z jeho návodu to nevypadá, že by podporoval vytáčené připojení.

Srovnání

Nabídka vysokorychlostního připojení, které není trvalé, ale je časově omezené, není ani u nás žádnou absolutní novinkou. Například kabelový operátor UPC již nějakou dobu nabízí svou službu Flex. Jenže ta je přeci jen koncipována jinak – tak, aby nabízela připojení po 12 hodin (původně po 24 hodin). To už je dostatečně dlouhá doba na to, aby zde nepůsobil efekt „tikajících stopek“, nutící uživatele nepřemýšlet, nečíst a ani jinak se nezdržovat, a co nejrychleji se zase odpojit. Navíc je to i dostatečně dlouhá doba na to, aby mohla běžet automaticky, od okamžiku objednání po celých 12 hodin, a připojení mohlo být (na úrovni operačního systému) řešeno jako trvalé připojeni, a nikoli jako připojení vytáčené. Ale u minutového připojení toto neplatí. Zde jsou naopak všechny neduhy původního dial-upu.

Zajímavé je také srovnání cenové. UPC si za svou službu Flex účtuje 35 Kč za 12 hodin, s minimální měsíční konzumací ve výši 210 Kč (vše včetně DPH). To za stejných 35 Kč se u služby O2 Internet ADSL Start připojíte jen na ca 30 minut (nad rámec paušálu). Samotný paušál ve výši 179 Kč u O2 Internet Start vystačí na již zmiňované 2 hodiny měsíčně (nikoli denně či jen týdně), zatímco minimální povinná konzumace ve výši 210 Kč u UPC (jako obdoba paušálu) vydá na 6 připojení po 12 hodinách. A to ještě nesmíme zapomínat na to, že novou službu O2 Internet Start si stejně jako jiné ADSL nepořídíte bez hlasových služeb, a tedy nejméně s příplatkem dalších 356 Kč (za tarif O2 Mini a příplatek za možnost ho zkombinovat se službami ADSL).

Na druhou stranu nejlacinější „trvalé“ ADSL, v podobě služby O2 Internet ADSL 2048, přijde na již zmiňovaných 475 Kč (opět plus paušál za hlasové služby). Rozdíl oproti nové službě O2 Internet ADSL Start, za 179 Kč měsíčně, tak činí 296 Kč (vše včetně DPH). Přepočítáno na minuty to odpovídá 249 minutám, neboli 4 hodinám a 9 minutám.  Pokud si k tomu připočítáme 120 minut, obsažených již v paušálu za novou služby Start, vychází součet na 6 hodin a 9 minut. Jinými slovy: pokud bude uživatel připojen déle jak 6 hodin a 9 minut měsíčně, už se mu cenově vyplatí nejlacinější trvalé připojení (se stejnou rychlostí, ale s objemem 3GB měsíčně). V přepočtu na dny to vychází na 12 až 13 minut denně.

Nová služba O2 Internet ADSL Start se tedy může vyplatit těm uživatelům, kteří se denně připojují nejvýše na 12 až 13 minut (v průměru). Kolik takových uživatelů asi bude, a kolik z nich dá přednost nové službě, s vyšší rychlostí a s břemenem v podobě měsíčního paušálu, před pomalejším a nespolehlivějším dial-upem, který ale nemá žádný měsíční paušál ani úvazek na 12 měsíců? Kolik z nich neohrne nos nad jakýmsi „Internetem pro chudé“, nenechá se odradit strašákem běžících stopek minutové tarifikace, a dokáže se disciplinovaně strefit do poměrně úzkého „prostoru“, kdy je tato nová služba skutečně výhodnější než ostatní varianty připojení?

Osobně bych tipoval, že takových uživatelů nebude mnoho. Ale Telefónica O2 Czech Republic na to má jiný názor. Prezentuje jej i ve své včerejší tiskové zprávě:

"Z našich výzkumů vyplývá, že v České republice je stále mnoho lidí, kteří používají internet především v práci. Doma jej buď vůbec nemají a pokud ano, tak s nižší rychlostí či dokonce používají vytáčené připojení. Proto jsme se rozhodli právě tuto skupinu zákazníků oslovit a připravit pro ně službu, která nabízí velmi výhodnou cenu, vysokou rychlost, neomezené množství přenesených dat a pro ně obvyklý způsob účtování", uvedl Simon Burckhardt, ředitel pro prodej společnosti Telefónica O2 Czech Republic.