Vyšlo na Lupě, 15.5.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0515001.php3

U:fon má novou síť, ale zastaralé modemy

MobilKom sliboval hlavně připojení k Internetu, zatím to ale vypadá spíše tak, jakoby jeho U:fon chtěl ze všeho nejvíce konkurovat pevným telefonním linkám. Navíc ve své moderní síti nasazuje technologicky poněkud zastaralé modemy, zabudované ve stolních telefonech. Ty zvládají nejvýše 153 kbit/s. Také objemové limity jsou dosti přísné.

Včera, 14. května 2007, vstoupil na náš trh nový operátor. Jmenuje se MobilKom, a své služby nabízí pod značkou U:fon. Stávající mobilní operátoři (i regulátor) mohou být zatím v klidu, protože o (čtvrtého) plnohodnotného mobilního operátora se nejedná, a MobilKom se tak ani sám neprezentoval. Vlastně ani nemohl, protože jak sám říká, „klasické mobilní telefony zatím U:fon nenabídne“. Prý snad ve druhé polovině příštího roku, až bude mít jeho síť dostatečné pokrytí.

Takže s čím tedy U:fon vlastně přišel? S takovými službami, které má smysl provozovat i za neúplného pokrytí, v době kdy se síť teprve buduje. Tedy s takovými službami, které zákazník používá spíše stacionárním způsobem. Případně „nomadickým“ způsobem, kdy se čas od času přemístí do jiné lokality s již existujícím pokrytím (ale nepotřebuje komunikovat „za pochodu“). Konkrétně jde o bezdrátovou náhradu pevné telefonní linky, a o bezdrátové připojení internetu.

Tyto dvě základní služby “namixoval” U:fon  do čtyř kombinací:

S těmito základními službami pak souvisí ještě další dílčí ceny a podmínky, ke kterým se ještě dostaneme. Nejvýznamnější je ale zřejmě povinnost uzavřít smlouvu na 24 měsíců (a částka 3750 Kč za předčasnou výpověď smlouvy před jejím uplynutím, viz ceník).

Abychom si ale mohli popsat další parametry a vlastnosti uvedených služeb, a také rozdíl mezi posledními dvěma, musíme si nejprve říci něco o technickém řešení, které MobilKom zvolil, a o jeho síti.

Jak pokračuje budování sítě?

Již delší dobu se vědělo, že síť, kterou MobilKom v ČR buduje, vychází z poměrně nového standardu CDMA2000 1xEV-DO, Rev. A. Ostatně, už vloni v prosinci se čínský ZTE pochlubil kontraktem na vybudování takovéto sítě pro MobilKom.  I tím, že půjde o první komerční síť svého druhu v Evropě. A tak včera, při představování nového operátora, už šlo hlavně o to, jak pokračuje budování této sítě. 

MobilKom s pokrytím své sítě nedělá žádné tajnosti. Na včerejší tiskovce ukázal tabulku, podle které chce k 1. červenci 2007 dosáhnout 50% pokrytí, k 1. srpnu již 70%, ve čtvrtém kvartále se chce dostat na 80 procent, a v prvním čtvrtletí příštího roku se hodlá dostat na 90 procent. Na svém webu pak zprovoznil aplikaci, skrze kterou se lze podívat na libovolnou lokalitu, jak bude pokryta k 1.6., 1.7., 1.8 a 31.12.2007. Současný stav, který až tak moc „hustý“ není, ukazuje následující obrázek, převzatý z uvedené aplikace.

K tomu je ale vhodné poznamenat, že včera spuštěné služby  (dostupné jen v zeleně vyznačených oblastech)  jsou nabízeny pouze v „pilotním komerčním provozu“, který potrvá až do konce července. Teprve pak, v době plánovaného  70% pokrytí, začne řádný komerční provoz.

Co umí CDMA2000 1xEV-DO, Rev.A?

Síť na bází CDMA2000 1xEV-DO, s důležitým přídomkem „dle Revize A“ , toho umí opravdu hodně.  Oproti verzi bez uvedeného přívlastku, kterou u nás již dříve spustil Eurotel v pásmu 450 MHz, nabízí vyšší (maximální) přenosové rychlosti: až 3,1 Mbit/s směrem k uživateli, a 1,8 Mbit/s v opačném směru. To jsou ale skutečně jen maximální rychlosti, zatímco reálné rychlosti mohou být i výrazně nižší.

MobilKom při své včerejší prezentaci uváděl, že při testování své sítě naměřil hodnoty 2,4 / 1,5 Mbit/s. Sám ale dodal, že pro reálný provoz, kdy jeho síť  již bude zatížena reálným provozem, očekává ještě nižší hodnoty pro „běžného“ zákazníka.  Zde se ale projevila určitá nekonzistence, protože na plátně se objevilo 500 až 800 kbit/s, zatímco v tištěné verzi prezentace bylo uvedeno jen 400 až 700 kbit/s.

Nicméně vyšší rychlosti nejsou zdaleka jedinou předností revize A. Dalšími přednostmi jsou snížení latence, tak aby bylo možné provozovat interaktivní služby. Zde MobilKom prezentoval hodnoty v rozsahu 50 až 80 ms, které odpovídají hodnotám, obvykle uváděným v literatuře. Nicméně při živém testu, kdy byla měřena rychlost připojení pomocí  speedmetru na Lupě, vyšla délka odezvy poněkud vyšší, konkrétně v průměru 122 ms (a rychlosti 1,2 Mbit/s na downlinku a 770 kbit/s na uplinku).

Hlavně ale: vedle nižší latence přináší revize A  také podstatně lepší podporu kvality  služeb (QoS), tak aby bylo možné po příslušné síti provozovat moderní multimediální aplikace. Nejen hlasové služby na bázi VOIP, ale také různá interaktivní videa apod. Samozřejmě vše na bázi IP protokolu, protože CDMA2000 1xEV-DO, Rev. A  je už plně IP-based.

Ostatně, zkratka „EV-DO“ v názvu popisované technologie původně znamenala „Evolution – Data Only“, neboli vyhrazení pro datové aplikace a paketové přenosy (právě na bázi IP).  Dnes se  stejná zkratka rozepisuje jako „Evolution – Data Optimized“, neboť z marketingových důvodů prý nebylo vhodné používat slovíčko „only“, a tím naznačovat absenci něčeho jiného (konkrétně hlasových přenosů na původním principu přepojování okruhů).

Jaký hlas vlastně MobilKom nabízí?

Čistě datový charakter technologie CDMA2000 1xEV-DO Rev. A, spolu se zaměřením na multimediální aplikace na bázi IP, vede na zajímavou otázku: jestliže MobilKom nabízí hlasové služby, jaké hlasové služby to vlastně jsou? Vzhledem k technologii, kterou se pyšní, by mělo jít  o hlas na bázi VOIP. A to bez nějakých negativních kontextů, protože praktické testy ukazují, že kvalita VOIP v sítích CDMA2000 1xEV-DO, Rev. A  bývá díky podpoře QoS dokonce  ještě lepší,  než „přepojovaný“ (switched) hlas, fungující v předchozích verzích technologie CDMA2000, například v základní verzi CDMA2000 1X (resp. 1xRTT).

Když jsem se na charakter hlasových služeb přímo na prezentaci zeptal, bylo mi odpovězeno že nejde o VOIP, ale o přepínaný (switched) hlas, využívající techniky Wireless Local Loop.

Vysvětlení jsem pak našel na zadní straně  pevného telefonu Axestel PX310L (viz obrázek), který  MobilKom poskytuje zákazníkům tří ze svých čtyř služeb (prvních tří ve výše uvedeném výčtu). Jde totiž o telefon, fungující ještě na bázi starší technologie CDMA2000 1X (resp. 1xRTT), a využívá toho, že nová technologie 1xEV-DO, Rev.A  nabízí zpětnou kompatibilitu s verzí 1X.

Starý telefon v nové síti

Uvedený telefon, z produkce  jihokorejské firmy Axesstel, funguje současně jako datový CDMA modem, byť  jen s USB rozhraním. Proto jej také MobilKom používá v této roli i u dvou ze svých služeb, které nabízí připojení k Internetu. Konkrétně u služeb:

U druhé z těchto služeb, která kombinuje hlas a Internet, to má logiku. Ale u první služby, U:fonův Internet,  to z mého pohledu působí dosti kuriózně: uživatel si musí pořídit poměrně rozměrný telefon, ze kterého sice  nemůže telefonovat, ale který potřebuje  jako  modem pro připojení k Internetu.  Pokud by se takovýto uživatel přemisťoval mezi různými lokalitami, musí tento rozměrný telefon vláčet sebou.

Hlavně ale: to, že uvedený stolní telefon vychází ještě ze starší technologie CDMA2000 1X (resp. 1xRTT), snižuje i  přenosovou  rychlost, které může dosáhnout. A to na docela nízkých 153,6 kbit/s (symetricky). Takže i obě uvedené služby nabízí připojení k Internetu rychlostí maximálně  153,6 kbit.

Navíc  opět jde jen o maximální rychlosti, zatímco realita bude spíše nižší. Sám Mobilkom včera uváděl při prezentaci očekávanou rychlost  s tímto telefonem 30 až 60 kbit/s (a v tištěné prezentaci dokonce jen 20 až 60 kbit/s).

USB modem

Teprve v rámci čtvrté nabízené služby, U:fonův fofr internet, poskytuje MobilKom takový CDMA modem, který dokáže využít schopnosti technologie CDMA2000 1xEV-DO, Rev A. Jde o modem v provedení USB tyčinky, konkrétně model ADU-510L od firmy AnyData (popis příbuzného modelu 510D najdete zde).

Zajímavé přitom je, že k tomuto modemu MobilKom inzeruje možnost hlasového volání, skrze softwarového klienta. A dokonce uvádí, že u této služby je:

Zákazníkovi v rámci cenového plánu přiděleno VoIP tel. číslo 910 xxx xxx

Naproti tomu u tří ostatních služeb, které využívají stolní telefon Axesstel PX310L, MobilKom inzeruje přidělování  geografických telefonních čísel a „mobilitu v rámci kraje“. Z toho usuzuji, že  jde o různé provedení hlasových služeb. Že u služby „U:fonův fofr internet“, která je především datová a hlas je zde jen jakýmsi přídavkem, jde o klasický VOIP, fungující v rámci CDMA2000 1xEV-DO Rev.A a využívající zdejší podporu QoS. Naproti tomu u ostatních tří služeb nejde o klasický VOIP, ale o „přepínaný“ hlas, využívající zpětné  kompatibility  nové sítě se staršími technologiemi.

Fair  Use Policy

Pojďme nyní k další otázce, která bude zájemce o bezdrátový Internet na bázi CDMA určitě zajímat: k otázce Fair Use Policy.  To, že MobilKom inzeruje své připojení k Internetu jako neomezené ještě neznamená, že by nemělo žádné omezení. Jsou zde konkrétní (měsíční) objemové  limity, po jejichž vyčerpání se rychlost uměle zpomalí.

V úvahu připadají dvě varianty:

  • objemový limit 2 GB a zpomalení na 128 kbit/s
  • objemový limit 1GB a zpomalení na 12 kbit/s (nejde o překlep, skutečně dvanáct kilobitů za sekundu).

První z těchto variant  je  podle očekávání aplikována na  službu „U:fonův fofr interent“, s rychlejším modemem, a druhá na ostatní služby se stolním telefonem v roli modemu.

Navíc je zde ale ještě následující poznámka, platná stejně pro všechny služby:

U některých typů datového provozu, zejména P2P, může být přenosová rychlost omezena bez ohledu na objem přenesených dat. 

Hlasové služby

Zastavme se na závěr ještě u hlasových služeb. Ty jsou vcelku standardní, s hovory ve vlastní síti zdarma, a bez rozlišování časových pásem a místních a meziměstských hovorů. Tarifikace je stylem 60+1, neboli první minuta je účtována vždy celá, a dále po sekundách.  Zajímavá,  a to svou výškou, mi přijde cena SMS zpráv. V tištěných materiálech v press kitu bylo uváděno 1,79 Kč (včetně  DPH), při prezentaci pak 2,24 Kč, a v ceníku na webu je uvedeno 2,26 Kč.

Jinak jsou ceny hovorného stejné pro všechny varianty služeb:

  • volání v sítí U:fon: zdarma
  • hovory do pevné sítě: 0,71 Kč/minutu, včetně DPH
  • hovory do mobilních sítí: 4,64 Kč/minutu

Pokud jde o směrování hovorů, MobilKom prý již má propojovací dohody s TO2 CR a s GTS NOverou, přes které zřejmě řeší tranzit i do ostatních sítí, včetně sítí mobilních. S jejich provozovateli o propojení zatím jedná. Nicméně hovory do mobilních sítí pochopitelně fungují (přes tranzit). Mohl jsem si to sám vyzkoušet, a kvalita hovoru (ze stolního telefonu Axesstel PX310L) byla zcela bez problémů.

Shrnutí

Pokud bych měl nějak celkově zhodnotit nové služby a celou nabídku nového operátora, pak bych asi musel konstatovat, že zcela nenaplnil očekávání, která byla s jeho příchodem spojována. Hlavně že nabídne zásadněji levnější (ale přesto rozumně použitelný) bezdrátový broadband, s možností určité mobility. Zatím mi to přijde spíše tak, jakoby se vydal hlavně na trh (alternativních) pevných hlasových služeb.  A řešení broadbandu se stolním telefonem, který vychází ještě ze starší technologie CDMA2000 1X, mi přijde jako důsledek nějakých problémů s nedostatkem vhodnějších a modernějších koncových zařízení. Mimochodem, USB modem pro U:fonův fofr internet, který zvládá vyšší rychlosti, není podle webových stránek momentálně na skladě.

Varianty připojení k Internetu se stolním telefonem Axesstel, s jeho maximem na 153 kbitech, možná ještě osloví toho, kdo hledá na opravdu nejnižší cenu (237 Kř vč. DPH). Ale velmi nízké objemové limity a nutnost vláčet sebou stolní telefon jej zase mohou odradit. Služba „U:fonův fofr Internet“ už nabízí více, a je skutečně lacinější než obdobné služby ostatních operátorů. Jenže i zde považuji za handicap hodně nízký objemový limit, a zpočátku také hodně řídké pokrytí.

V každém případě věřím, že MobilKom a jeho U:fon ještě neřekli své poslední slovo, a že tak jako ostatní operátoři budou svou nabídku postupně vylepšovat. Zatím to jako žádnou „velkou bombu“ nevidím.