Vyšlo na Lupě, 4.4.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0404001.php3

O2 Duo Mobil: konečně nahé ADSL?

Nová služba O2 Duo Mobil, inzerovaná s tvrzením že "zákazník neplatí navíc žádné poplatky za pevnou linku", není ani tak nahým ADSL, jako spíše balíčkem tří služeb, včetně klasické pevné linky, poskytovaných se slevou. Noví zákazníci dostanou navíc ještě neomezená volání po vyčerpání jejich hovorového kreditu.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic včera představila novou službu. Jmenuje se O2 Duo Mobil a už sám její název má zřejmě napovědět, že jde o spojení dvou služeb. Zdůrazňuje to ostatně i marketingový slogan, který se současně dostal i do názvu tiskové zprávy ohlašující dostupnost této nové služby:

"O2 Duo Mobil - bleskový O2 Internet ADSL a mobilní volání v jednom"

Hlavní charakteristiky této služby vystihuje následujících pět bodů, vypůjčených z prezentace na včerejší tiskové konferenci:

 • neomezené volání zdarma z mobilu do mobilní sítě O2 a na pevné linky v ČR,
 • neomezený vysokorychlostní O2 Internet ADSL,
 • zákazník neplatí navíc žádné poplatky za pevnou linku,
 • jedna měsíční cena za mobilní volání a Internet,
 • pro nové i stávající zákazníky.

Znamená to tedy, zejména vzhledem ke třetímu z těchto bodů, že jsme se konečně dočkali tzv. nahého ADSL? Tedy ADSL bez nutnosti platit měsíční paušál za pevnou linku, resp. stavu kdy "zákazník neplatí navíc žádné poplatky za pevnou linku" (pokud nemá zájem o pevné hlasové služby)?

Naplnily se předpovědi Tomáše Kaplera z jeho lednového článku?

"Pro někoho ještě více překvapivá a potěšující je informace, že se v O2 usilovně pracuje na nabídce tzv. 'naked ADSL', tedy ADSL bez nutnosti platit telefonní paušál. Mám i trochu konkrétnější údaje - nebude se jednat o nějaké 'zkriplené' ADSL, mělo by takto být nabídnuto celé portfolio ADSL nabídek, velmi pravděpodobně i velkoobchodně. Není ještě zcela rozhodnuto, vyžaduje to kvalitní obchodní propočty, zřejmě by k tomu ale mohlo dojít také přibližně v půlce roku."

Obávám se, že zatím ještě nikoli. Ovšem do poloviny roku ještě zbývá nějaký ten pátek, takže předpověď se může ještě naplnit.

Je O2 Duo Mobil nahé?

Jakkoli může být služba O2 Duo prezentována jako dvojice služeb (mobilního hlasu a ADSL), za současného zdůrazňování že "zákazník neplatí žádné další poplatky za pevnou linku", ve skutečnosti jde o trojici služeb v jednom balíčku. Tedy včetně pevné hlasové služby.

Navíc v poměrně pružném balíčku, v rámci kterého si zákazník může svobodně kombinovat všechny tři jeho složky (zde označované jako "funkcionality"). Byť ne v úplně celém rozsahu služeb, které TO2 CR poskytuje jako samostatné služby. Ocitujme si z ceníku [PDF, 150 KB] nové služby:

"Služba je Zákazníkům poskytována v následujících variantách jednotlivých funkcionalit:
 1. Vysokorychlostní přístup k Internetu
  • ADSL 2048 (Rychlost připojení 2048/128 kbit/s, měsíční FUP: po 3GB dat rychlost 64/64 kbit/s)
  • ADSL 4096 (Rychlost připojení 4096/256 kbit/s, měsíční FUP: po 12GB dat rychlost 128/128 kbit/s)
 2. Pevná hlasová služba
  • Mini
  • Standard
 3. Mobilní hlasová služba
  • Simple 240b (Měsíční kredit 240 korun bez DPH (285,60 korun s DPH))
  • Simple 600b (Měsíční kredit 600 korun bez DPH (714 korun s DPH))
  • Simple 980b (Měsíční kredit 980 korun bez DPH (1166,20 korun s DPH))"

Chybí například možnost kombinace s rychlejšími variantami ADSL (6 a 8 Mbit/s). Ale podstatné je to, že jako každý správný balíček přináší i nová služba O2 Duo Mobil slevu: cena za všechny tři služby dohromady je nižší než součet individuálních cen. O kolik, to záleží na konkrétním volbě jednotlivých komponent. Přímo na webu O2 na to najdete šikovnou kalkulačku, kde si můžete jednotlivé "funkcionality" sami navolit a ihned vidíte vše potřebné, včetně součtu cen samostatných služeb. Měsíční úspora, kterou tato kalkulačka ukazuje, je pak rozdílem mezi součtem cen samostatných služeb a ceny balíčku.

Kalkulačka na webu TO2

U "nejnižší" varianty (O2 Simple 240, O2 Mini a O2 Internet ADSL 2048, na obrázku) vychází rozdíl v ceně na 165,41 korun, které tak zákazník ušetří (oproti stavu, kdy by si stejnou trojici služeb pořizoval samostatně). U "nejvyšší" varianty (O2 Simple 980, O2 Standard a O2 Internet ADSL 4096) pak sleva dosahuje 379,612 korun.

Povšimněte si na kalkulačce i toho, že kromě obvykle uváděných cen bez DPH, které mohou zajímat firmy a podnikatele, jsou zde uváděny i ceny včetně DPH. K tomu je vhodné si zdůraznit, že nová služba O2 Duo Mobil je určena výhradně pro domácnosti, a nikoli pro firmy či podnikatele! Takže ceny bez DPH zde nemají smysl.

Nekonečné volání jako přídavek

Nová služba O2 Duo Mobil by měla být dostupná jak pro nové zákazníky, tak i pro zákazníky stávající. Jak už je ale tradicí, pro nové zákazníky je přichystáno ještě další lákadlo: dostanou navíc ještě "neomezené volání". Na jak dlouho, to záleží na tom, jakou kombinaci si v rámci svého balíčku navolí. Příklady ukazuje následující tabulka (pro variantu balíčku s hlasovým tarifem O2 Mini a O2 Internet ADSL 2048).

O2 Duo Mobil
Varianta služby Kredit na volání Nabídka neomezeného volání do mobilní sítě O2 a na všechny pevné linky v ČR Délka závazku
O2 Duo Mobil 240 240 2 měsíce 12 měsíců
O2 Duo Mobil 600 600 2 měsíce 12 měsíců
O2 Duo Mobil 980 980 4 měsíce 12 měsíců
O2 Duo Mobil 980 980 24 měsíců 24 měsíců

Zajímavou otázkou ovšem je definice nového zákazníka. U balíčku, tvořeného třemi službami, je to komplikovanější než u jedné jediné služby. Vysvětlení by měla poskytovat následující poznámka na webu O2:

"Nabídka neomezeného volání se vztahuje na zákazníky, kteří si aktivují službu O2 Duo Mobil, přičemž alespoň jednu ze tří funkcionalit této služby dosud neužívali v rámci jiné služby."

Mezi pravidla "neomezeného volání", někde prezentovaného též jako "nekonečné volání", patří to, že je aktuální teprve poté, co provoláte veškerý svůj kredit:

"Nekonečné volání se uplatní po vyčerpání volných minut v rámci tarifu."

Nicméně zákazníci, kteří dosud neměli ADSL, a v rámci služby O2 Duo Mobil si nově zřizují právě tuto službu (funkcionalitu), mohou získat ještě další zvýhodnění v podobě čtyřportového modemu ADSL2+ za 1 korunu. Fakticky samozřejmě jde o kombinaci modemu a směrovače (aby mělo smysl hovořit o více portech).

První konvergovaná služba?

Vraťme se nyní k otázce v úvodu článku: jde o "nahé ADSL"? Pravdou je, že včerejší tisková zpráva ani prezentace nové služby tento termín nepoužívají. Ale zdůrazňují absenci (dalších) plateb za pevnou linku ("bez žádných dalších poplatků za pevnou linku"), což sice vzbuzuje stejná očekávání jako "nahé ADSL", ale vzhledem k povaze balíčku a sloučení tří cen do ceny jedné to vlastně neříká vůbec nic.

Hodnotím to jako marketingový tah, resp. řešení na úrovni marketingu a prodeje, které možná nějaké zákazníky naláká, ale hlavně nepředstavuje vznik nějaké nové služby, které by se mohli alternativní operátoři domáhat na velkoobchodní úrovni. Ale i tak očekávám, že alternativní operátoři budou proti takovémuto balíčkování protestovat na základě toho, že oni ho nemohou napodobit.

Zajímavé také je, že sama TO2 CR hodnotí svou novou službu a její uvedení na trh jako další milník v oblasti konvergovaných služeb (viz tisková zpráva):

"Jedná se o další historický milník konvergovaných služeb, kdy zákazníkovi tentokrát poprvé nabízíme spojení mobilních služeb a internetu přes pevnou linku."

No, konvergovaná služba to asi je, ale právě že jen na marketingové, resp. na obchodní úrovni, kdy se tři jinak samostatné služby nabízí a prodávají jako jeden celek - ale po stránce jejich fungování mezi nimi ještě nedošlo k žádné konvergenci. Navíc i další aspekty fungování jednotlivých dílčích služeb v rámci nového balíčku (funkcionalit) se řídí pravidly původních samostatných služeb, a pouze jejich paušální cena je sloučena do ceny za balíček jako takový (viz ceník):

"Poplatek za užití jednotlivých funkcionalit se řídí příslušným ceníkem podle zvolené varianty Služby, tj.:
 • vysokorychlostní přístup k Internetu Ceníkem služby elektronických komunikací - služby xDSL, s tím, že se neuplatní měsíční paušál.
 • Pevná hlasová služba Ceníkem služby elektronických komunikací - Hlasové služby, s tím, že se neuplatní cena za používání telefonních přípojek.
 • Mobilní hlasová služba Ceníkem základních a volitelných služeb (GSM/UMTS), s tím, že se neuplatní měsíční paušál."

Na skutečně konvergované služby (po stránce svého fungování) i na skutečně nahé ADSL si budeme muset ještě počkat.