Vyšlo na serveru DSL, 23.3.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0323001.php3

ADSL od O2: rychlejší, ale už ne Expres

Nová podoba maloobchodního ADSL od TO2 CR přesně kopíruje změny na velkoobchodní úrovni. Pravidla Fair Use Policy se ale nezměnila. Nový je však název maloobchodních služeb, z původního „Internet Expres“ je „Internet ADSL“. A jak to bude s migrací?

Když počátkem měsíce března vydala Telefónica O2 Czech Republic (TO2 CR) jednu aktualizovanou a jednu zcela novou velkoobchodní nabídku (podrobněji), bylo jen otázkou času, kdy se změny na velkoobchodní úrovni promítnou do změn i na maloobchodní úrovni, do služeb pro koncové zákazníky. A to jak do maloobchodních (retailových) služeb od samotné TO2, tak i od alternativních operátorů.

Vlastně to ale nebyla ani tak otázka času, protože z podmínek velkoobchodní nabídky bylo možné si domyslet, ke kterému datu se změny budou vztahovat: k 1.4.2007, stejně jako nová velkoobchodní nabídka. Takže se dalo předpokládat, že pro nové zákazníky bude nová podoba retailových služeb nabízena již od 1.4.2007. Ale co stávající zákazníci? Ti budou muset být „migrováni“, a to asi nikoli všichni ke stejnému datu, ale nějak postupně.

Stejně tak bylo více než jisté, že hlavní změny na velkoobchodní úrovni (a to navýšení rychlostní na downstreamu) se „překlopí“ i do maloobchodních služeb a projeví se zde stejně, jako na velkoobchodní úrovni. Otevřené však zůstalo, zda se v souvislosti s tím nějak změní uživateli tolik kritizované restrikce, v podobě Fair Use Policy.

Zde je dobré si zopakovat, že na velkoobchodní úrovni byla aktualizována dosavadní nabídka velkoobchodní služby Carrier Broadband (s objemovými limity vztaženými na uživatele i bez limitů), a vedle ní se objevila zcela nová nabídka velkoobchodní služby Carrier IP Stream, viz předchozí článek, s limity vztaženými k k poskytovateli (alternativnímu operátorovi), a nikoli vztaženými ke každému jednotlivému uživateli.

Zejména tato zcela nová velkoobchodní služba vytvořila určitý prostor pro zmírnění restrikcí Fair Use Policy, zejména pro alternativní operátory. Ostatně, tato nová nabídka byla vynucena regulátorem, v rámci nápravných opatření na relevantním trhu č. 12, s cílem umožnit alternativním operátorům více diferencovat své služby, dynamicky řídit agregaci a nastavovat vlastní pravidla FUP. A tak bylo zajímavou otázkou, zda se to nějak projeví i na maloobchodní úrovni, nějakým uvolněním, resp. snížením striktnosti Fair Use Policy – a to jak na straně alternativních operátorů, tak i na straně inkumbenta.

Pokud by totiž alternativní operátoři využili nabízený prostor a přišli s významnějšími změnami v aplikovaných FUP i dalších podmínkách (například pokud jde o agregaci), pak by inkumbent (TO2 CR) zcela určitě také zareagoval. Jenže alternativci zatím nijak nesignalizují, že by se chystali využít nové možnosti, zprostředkované zejména novou velkoobchodní službou Carrier IP Stream. A inkumbent také nevypadá, že by na něco takového chtěl již dopředu reagovat. Podmínky Fair Use Policy totiž nechal beze změny. Zda pouze zatím, se teprve ukáže.

Takže pokud chtěl regulátor dosáhnout nějaké znatelnější diversifikace nabídek a uvolnění striktnosti podmínek Fair Use Policy, prozatím úspěšný ještě nebyl.

Změny u TO2 CR

Podívejme se nyní na to, co a jak se změnilo na maloobchodní úrovni u inkumbenta, tj. u samotné Telefóniky O2 Czech Republic. Ta představila svou novou maloobchodní nabídku tuto středu. A jak se dalo očekávat, víceméně zkopírovala změny rychlostí z maloobchodní úrovně do úrovně velkoobchodní. Tedy hlavně navýšení rychlosti na downstreamu, neboli směrem k uživateli, zatímco rychlosti v opačném směru (na upstream) zůstaly stejné – čímž se poměrně výrazně zvětšila disproporce mezi oběma směry.

Zopakujme si proto nejprve, jak se změnily rychlosti na velkoobchodní úrovni, skrze následující tabulku:

 

Rychlost dříve

Od 1.4.2007

Technologie (od 1.4.2007)

512/128 kbit/s

2048/128 kbit/

ADSL i ADSL2+

768/128 kbit/s

3072/128 Kbit/s

ADSL i ADSL2+

2048/256 kbit/s

4096/256 kbit/s

ADSL i ADSL2+

3072/256 kbit/s

6144/384 kbit/s

jen  ADSL2+

4096/512 kbit/s

8192/512 kbit/s

jen ADSL2+

Tabulka 1: Změny rychlostí na velkoobchodní úrovni

Následující tabulka pak ukazuje, jak se změnily rychlosti na maloobchodní úrovni, u dosavadních služeb Internet Expres (tj. u služeb s objemovými limity), i u služeb Internet Expres Extreme (které jsou bez objemových limitů). Za povšimnutí jistě stojí, že tato druhá tabulka má o jednu řádku méně, neboť v ní chybí původní rychlost 768/128 kbit/s, zvýšená na 3072/128 kbit/s. Důvod je ten, že sama TO2 CR tuto rychlost nabízí pouze na velkoobchodní úrovni, ale nikoli na úrovni maloobchodní.

Nový název služby

Současná rychlost připojení

Nová maximální rychlost připojení

O2 Internet ADSL 2048

512/128 kb/s

2048/128 kb/s

O2 Internet ADSL 4096

2048/256 kb/s

4096/256 kb/s

O2 Internet ADSL 6144

3072/256 kb/s

6144/384 kb/s

O2 Internet ADSL 8192

4096/512 kb/s

8192/512 kb/s

Tabulka 2: Změny rychlostí u maloobchodní nabídky TO2 CR

Z druhé tabulky také vyplývá jedna další zajímavá věc: došlo i ke změně názvu služeb, resp. jejich pojmenování. Už to nejsou služby Internet Expres, resp. O2 Internet Expres, ale O2 Internet ADSL, s vyznačením rychlosti downstreamu. U služeb Internet Expres Extreme, které tisková zpráva TO2 CR vůbec nezmiňuje, bude „Expres“ zřejmě také nahrazen jménem „ADSL“.

Důvodem je prý sjednocení názvů se zahraničím, v rámci celé skupiny Telefóniky. Současně je to ale i logičtější, protože zde je jasně řečeno, o jaký druh přípojku se jedná (ADSL). To z původního „Internet Expresu“ nevyplývalo, a třeba v různých balíčcích či integrovaných službách, kde je kombinováno více služeb, to mohlo zákazníky mást.

Pokud jde o nové zákazníky, těm budou nabízeny původní služby O2 Internet Expres i Extreme již s novým názvem (O2 Internet ADSL), s novými rychlostmi, ale se starými cenami (jako před zrychlením). A kromě varianty Extreme také s původními limity a nezměněnou FUP, viz dále.

 

Nový název služby

Maximální rychlost připojení směrem k zákazníkovi

Maximální rychlost připojení směrem od zákazníka

Cena za měsíc (bez DPH 19%)

Cena za měsíc (s DPH 19%)

Objemový limit

O2 Internet ADSL 2048

2048 kb/s

128 kb/s

399,- Kč

474,81,-Kč

3 GB

O2 Internet ADSL 4096

4096 kb/s

256 kb/s

599,- Kč

721,81,-Kč

12 GB

O2 Internet ADSL 6144

6144 kb/s

384 kb/s

799,- Kč

950,81,-Kč

20 GB

O2 Internet ADSL 8192

8192 kb/s

512 kb/s

1199,- Kč

1426,81,-Kč

30 GB

Tabulka 3: Nabídka služeb (s objemovými limity) pro nové zákazníky

Fair Use Policy a objemové limity

Pokud jde o oblast Fair Use Policy a s ní související objemové limity, pak zde na středeční tiskovce TO2 CR jasně deklarovala, že se nic nemění a vše zůstává při starém. Co to ale v praxi znamená?

Fair Use Policy, kterou TO2 CR uplatňovala na maloobchodní úrovni u služeb O2 Internet Expres, a nově bude uplatňovat u služeb O2 Internet ADSL, pracuje s pevně danými objemovými limity (vztaženými na uživatele a k měsíčnímu zúčtovacímu období), s tím že po jejich vyčerpání se až do konce zúčtovacího období rychlost snižuje. Jestliže tedy nyní platí, že FUP je stále stejná a nic se na ní nezměnilo, pak tomu rozumím tak, že:

  • objemové limity zůstávají stejné (viz předchozí tabulka), a
  • rychlosti, na které přípojka zpomalí pro vyčerpání objemového limitu, také zůstávají stejné.

Vzhledem k navýšení (základní, normální) rychlosti, platné do vyčerpání limitů, se tím dokonce zvětšila disproporce mezi normální rychlostí a rychlostí uměle zpomalené přípojky, viz následující tabulka. „Pád“ z 2048 kbit/s na 64 kbit je přeci jen „větší ránou“ než zpomalení z 512 kbit/s na 64 kbit/s.

 

Rychlost dříve

Od 1.4.2007

Rychlost pro vyčerpání limitu

512/128 kbit/s

2048/128 kbit/

64/64 kbit/s

768/128 kbit/s

3072/128 Kbit/s

128/128 kbit/s

2048/256 kbit/s

4096/256 kbit/s

128/128 kbit/s

3072/256 kbit/s

6144/384 kbit/s

128/128 kbit/s

4096/512 kbit/s

8192/512 kbit/s

128/128 kbit/s

Tabulka 4: „Normální“ rychlosti a rychlost po vyčerpání limitu

To mi přijde jako zvýšení tvrdosti dopadů FUP na koncové uživatele.

Migrace stávajících zákazníků

Pro stávající koncové zákazníky TO2 CR je určitě velmi zajímavé to, jak a kdy budou právě oni migrováni na vyšší rychlost. Obecně by mělo platit, že tato migrace bude pro ně automatická. Nemusí tedy sami nic dělat – ale současně ani nemohou dělat nic pro to, aby migraci své vlastní přípojky nějak uspíšili, jako to bylo možné při předchozí migraci. Mohou jen pasivně sledovat, kdy přijdou na řadu.

V tomto pasivním sledování může stávajícím zákazníkům pomoci nově zřízený informační web na příznačné adrese www.zrychlujeme.cz. Zde mohou zadat (jakékoli, ne nutně své) telefonní číslo, a dozvědět se o plánované migraci pro přípojku na lince s tímto číslem. Stejně tak zde mohou zanechat i číslo svého mobilu a nechat se informovat SMSkou o okamžiku, kdy budou migrováni na vyšší rychlost.

V průběhu dubna by měla být rychlost navýšena zhruba 60 % zákazníků, do konce května pak 95 % zákazníků.

Celý proces migrace stávajících zákazníků však určitě nebude úplně jednoduchý. Určitě budou existovat takoví zákazníci, kteří jsou příliš daleko od ústředny, než aby u nich bylo možné navýšit rychlost tak, jako u ostatních zákazníků. Odhad, který zazněl na středeční tiskové konferenci, hovořil o 10% linek, které nepůjdou zrychlit. Tyto případy budou nejspíše řešeny individuálně, pomocí jiného technologického řešení.

Stejně tak může u některých zákazníků vyvstat potřeba změny jejich ADSL modemu. Nejvyšší rychlosti (6144/384 kbit/s a 8192/512 kbit/s) jsou totiž dostupné jen na technologii ADSL2+, která vyžaduje jiné modemy, než jaké se používaly u původního ADSL.