Vyšlo v e-zinu iHNEd, 14.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1303002.php3

Contactel kupuje CESNET

Komerční síť CESNET-u změnila vlastníka. Za 775 milionů Kč ji koupil Contactel a hodlá ji využít pro rozšíření své vlastní sítě. Peníze získané odprodejem CESNET využije pro rozvoj českého školství.

V pondělí dne 13.3.2000 byly v historických prostorách Betlémské kaple podepsány skutečně historické dokumenty o prodeji komerční sítě CESNETu. Prodávající CESNET má statut z.s.p.o (neboli: zájmového sdružení právnických osob), a fakticky jde o společný podnik všech našich vysokých škola a Akademie věd, založený 13.3.1996. Jedním z důvodů pro jeho vznik bylo to, aby na něj mohl stát převést vlastnictví počítačové sítě CESNET, sloužící potřebám akademické obce (a samozřejmě také správu této sítě a faktickou péči o ni).

Síť CESNETu vznikla v roce 1992 a zpočátku byla financována výhradně z prostředků resortu školství. Později však prostředky přicházející ze školství přestaly postačovat a CESNET si musel hledat další zdroje pro financování svého provozu a dalšího rozvoje. Řešil to tak, že začal poskytovat své služby nejen akademickým uživatelům, ale také dalším zákazníkům mimo sféru školství na komerčním principu. Účast CESNETu v různých celoevropských akademických projektech (např. v projektu Trans-European Network, TEN) si však vyžádala technické i účetní oddělení akademické a komerční části sítě. Sdružení CESNET z.s.p.o. se tak stalo provozovatele dvou samostatných sítí - jedné komerční, provozované pod názvem CESNET, a druhé čistě akademické, provozované dnes pod názvem TEN-155 CZ (podle rychlosti 155 Mbps na většině páteřních spojů). Předmětem koupě se nyní stala komerční síť CESNETu.

Kupujícím je společnost Contactel, která je společným podnikem Českých radiokomunikací a dánského TeleDanmark. Contactel již dnes provozuje svou vlastní internetovou síť a nabízí komerčním zákazníkům přístup k Internetu na komerčním principu. Svou novou akvizici hodlá využít pro rozšíření rozsahu a kvality svých poskytovaných služeb. Zřejmě se ze strany Contactelu bude jednat o zaintegrování odkoupené infrastruktury CESNETu do vlastní sítě, s tím že výsledná síť bude nadále vystupovat jako "síť Contactelu" - předmětem koupě totiž nebyla ochranná známka "CESNET", kterou si ponechá sdružení CESNET.

Co bude se 775 miliony?

Při slavnostním podpisu kupní smlouvy bylo oficiálně zveřejněno, kolik Contactel za komerční síť CESNETu zaplatí: rovných 775 milionů Kč. Současně s tím zde bylo opakovaně zdůrazněno, že o jde o jeden z prvních tuzemských transferů akademického "produktu" do komerční sféry. Tedy o prodej něčeho, co vzniklo v akademickém světě, ale do rutinního provozu to přechází do světa komerčního. Ve světě je něco takového poměrně časté a je to vítaným zdrojem prostředků pro další rozvoj akademického světa - u nás jde však spíše o jednu z prvních vlaštovek. I proto je velmi důležité, co se stane s částkou 775 milionů, utrženou za prodej.

Podle vyjádření ing. Jana Gruntoráda, ředitele CESNET-u, jsou tyto prostředky příjmem sdružení CESNET. Toto sdružení si již odsouhlasilo, že utržené peníze (po náležitém zdanění) bude kapitalizovat, a výnosy z této kapitalizace použije pro financování vědeckovýzkumných projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Přesná pravidla teprve vznikají, ale zřejmě půjde o klasický grantový systém s udělováním grantů na konkrétní projekty vyhovující stanoveným kritériím.

Také Contactel zřizuje fond

Pozadu s podporou školství nezůstal ani kupující Contactel. Při příležitosti slavnostního podpisu kupní smlouvy vyhlásil založení fondu na podporu vybraných projektů výzkumné činnosti mladých výzkumných pracovníků a studentů českých vysokých škol, které budou využívat telekomunikační techniky včetně Internetu. Jako počáteční vklad do fondu vložil ekvivalent 100 000 USD (tj. cca 3,5 milionu Kč).