Vyšlo v e-zinu iHNEd, 14.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1303001.php3

Contactel nabízí Internet zdarma

"Internet Raz Dva" se jmenuje další nabídka komutovaného připojení k Internetu zdarma, tentokráte v podání Contactelu. O co vlastně jde, a v čem konkrétně jeho nabídka spočívá?

Termín "Internet zdarma" se dnes používá k označení služby spočívající v komutovaném (tedy: telefonickém, či: dial-up) připojení k Internetu, jehož jedna nákladová složka je nulová (je poskytována zdarma). V praxi jde o to, že uživatelé "Internetu zdarma" neplatí nic svému providerovi (poskytovateli připojení), a platí pouze za protelefonované minuty. Jako první u nás s touto nabídkou přišla již v loňském roce společnost Czech OnLine (známá i pod dřívějším jménem Video OnLine), v podání služby VOLny.cz. Jen o několik málo dní přitom předběhla samotný Contactel, který tehdy spouštěl svou kampaň s RedBoxy. Jednalo se o nabídku počítačů na splátky, a jejich součástí bylo i poskytnutí "internetu zdarma" - ovšem pouze spolu s RedBoxem, a ne samostatně. Se samostatnou verzí "Internetu zdarma", která není vázána na žádnou koupi počítače, přichází Contactel až nyní - a již je pouze třetím v pořadí, protože mezitím s analogickou nabídkou přišla i další společnost, WorldOnline.

Internet Raz Dva

Nová nabídka "Internetu zdarma" od Contactelu využívá tzv. národní verzi tarifu Internet 2000, což má následující důsledek: uživatelé se mohou připojovat k této službě odkudkoli z celé ČR (nezávisle na svém UTO), na jednotné telefonní číslo (097 110 12 11), a jejich hovor bude vždy tarifikován podle zvýhodněného internetového tarifu Internet 2000 (viz následující tabulka). Připojovat se mohou jak po "klasickém" (pevném) telefonu, tak i prostřednictvím ISDN.

1. pásmo (7:00 -17:00) do 6. minuty: interval 120 sec.dále: interval 180 sec
2. pásmo (17:00 - 19:00)2. impuls ve 120. secdále: interval 390 sec
3. pásmo (19:00 - 21:00)2. impuls ve 290. secdále: interval 390 sec
4. pásmo (21:00 - 7:00) 2. impuls ve 290. secdále: interval 750 sec
Tabulka: tarif Internet 2000

Každý uživatel přitom získá poštovní schránku o velikosti 10 MB, a dalších 10 MB získá jako prostor pro své WWW stránky. K emailové schránce jsou poskytovány další služby, mj.:

  • Autoreply (automatické generování odpovědi, například při delší nepřítomnosti)
  • Autoforward (automatické přeposílání zprávy na jinou adresu)
  • notifikace via SMS (na mobil vám přijde SMS-kou oznámení o příchodu emailu)
  • až 5 různých aliasů (různých adres) pro vaši poštovní schránku.

Nová služba "Internet Raz Dva" přitom navazuje na službu Internet Active společnosti Contactel. Dosavadní uživatelé placené verze této služby budou automaticky převedeni na bezplatný režim (nebo mohou zdarma rozšířit své připojení a přejít na vyšší typ placené služby Internet ProActive). Noví zájemci o "Internet Raz Dva" se musí nejprve zaregistrovat. K tomu potřebují znát následující údaje:

  • celonárodní přístupové číslo: 097 110 12 11
  • uživatelské jméno: raz
  • heslo: dva
  • IP adresa primárního DNS serveru: 212.65.193.2
  • IP adresa sekundárního DNS serveru: 194.239.134.83

Informace jsou poskytovány také telefonicky na linkách 0800 101 800 a 0800 102 800.

Který Internet zdarma je nejlepší?

Je-li nová nabídka "Internetu zdarma" v podání Contactelu na našem trhu v pořadí již třetí (po službě VOLny.cz a po WorldOnLine), pak je pro uživatele asi velmi zajímavé srovnání všech tří nabídek mezi sebou. Samozřejmě nejlepší srovnání je takové, které si každý udělá sám a podle svých specifických potřeb a možností - a tyto tři nabídky si skutečně můžete vyzkoušet sami, aniž by vás to stálo příslovečnou korunu (kromě protelefonovaných poplatků).

Mezi jednotlivými nabídkami samozřejmě existují určité rozdíly v tom, co přesně je zahrnuto v rámci nabízeného "internetu zdarma". Například u služby VOLny.cz uživatel dostane 5 MB pro poštovní schránku a 10 MB pro své WWW stránky, zatímco u zbývajících dvou dostane 10 MB + 10 MB. Odlišnosti jsou například i v počtu aliasů (neboli různých adres pro stejnou schránku), možností autoforwardu, notifikace atd. Pro někoho to mohou být věci zásadního významu, pro jiného nepodstatné maličkosti.

Mnohem významnější než objem schránky či počet aliasů apod. budou pro většinu uživatelů spíše možnosti připojit se na síť příslušného providera, a pak také propustnost této sítě. Zde již nacházíme zásadní rozdíl mezi uvažovanými nabídkami: zatímco WorldOnLine a Contactel využívají národní verzi tarifu Internet2000, Czech OnLine se svou službou VOLny.cz nabízí pouze lokální verzi tohoto tarifu. To v praxi znamená, že v některých lokalitách (tam, kde COL nemá své přístupové body) se uživatelé nemohou připojovat místními hovory s tarifikací podle Internet 2000 (mohli by se připojovat pomocí meziměstkých hovorů do jiných lokalit, ale to postrádá smysl). Naproti tomu ke službám WorldOnLine a Contactel se dostanete za stejný tarif skutečně odevšad.

Pozor ale na jednu věc: národní verze Internetu2000 sice zaručuje možnost přístupu "odevšad" za stejný tarif, ale nezaručuje stejnou kvalitu takovéhoto připojení. Zmíněná národní verze totiž funguje tak, že provozovatel telefonní sítě (Český Telecom) vede hovory uživatelů Internetu nikoli do jednoho centrálního místa, ale do nejbližšího bodu, kde příslušný provider má vstupní bod do své sítě. Pro uživatele je to neviditelné - on "vytáčí" odkudkoli jednotné číslo - ale jeho hovor může být z různých míst veden na různé přístupové bodu do sítě jeho providera. Zde pak hodně záleží na tom, jak je tento vstupní bod dimenzován a jakou nabízí faktickou propustnost. Opět tedy není nad vlastní vyzkoušení v místních podmínkách.