Vyšlo na Novinkách.cz, 14.9.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/b0914001.php3

Expandia Banka: What NExT?

Po vstupu České pojišťovny ohlašuje Expandia Banka novou strategii s názvem NExT. Dočkat bychom se měli zlevnění služeb (vedení účtu již za 55 korun měsíčně, bez elektronického klíče), nových vlastností účtů a objevit by se měly i zcela nové služby.

Včerejší tisková konference Expandia banky byla příležitostí k prezentaci nového rozhodujícího akcionáře (České pojišťovny) i k představení nových záměrů a nové strategie Expandia banky jako takové, která nyní funguje v rámci celé skupiny České pojišťovny.

ČP má již 98 procent ebanky

Vstup České pojišťovny do Expandia Banky byl poprvé oznámen v listopadu loňského roku. Po souhlasu ČNB získala ČP těsný majoritní podíl v ebance (50,1 %), který minulý měsíc využitím opce na další akcie zvýšila až na 97,8 %. Stala se tak skutečně rozhodujícím akcionářem banky, a současně oznámila i svou podporu oblasti přímého bankovnictví: během 3 let hodlá investovat do přímých finančních služeb, zejména do rozvoje ebanky, více než 2 miliardy korun.

Jako rozhodující akcionář Česká pojišťovna schválila Expandia bance její novou strategii, nazvanou příznačně „NExT“. Co je součástí této strategie? Pokusím se to vzít popořadě, podle toho, co na včerejší tiskovce zaznělo.

Zlevnění cestou virtuálního elektronického klíče

Čtenářům Novinek snad není třeba připomínat, že Expandia Banka byla u nás první, kdo důsledně vsadil na přímé bankovnictví a vlastně otevřel a vybudoval celý trh tohoto druhu bankovních služeb. Přitom ale ebanka vsadila na relativně nákladnou cestu zajištění potřebné bezpečnosti — cestu vyžadující vlastnictví (fyzického) elektronického klíče. Když pak s obdobnými službami přímého bankovnictví přišly další banky (zejména IPB a Živnobanka), vsadily na principiálně odlišné a ekonomicky přeci jen výhodnější řešení na bázi elektronických podpisů.

Elektronický klíč a z něj vyplývající vyšší náklady se tak pro Expandia banku staly určitým handicapem, bránícím zlevňování jejích služeb (zejména ceny za vedení účtu). Bylo jen otázkou času, kdy ebanka zareaguje, ale o konkrétním řešení se dalo „zvnějšku“ pouze spekulovat. Určité náznaky přitom poskytovaly tzv. eCity účty chráněné pouze heslem a omezeným repertoárem míst, na které šly z eCity účtu převádět peníze. Dnes už je ale jasné, jakou cestou se Expandia Banka vydá. Stručně bych to nazval „virtualizací elektronického klíče“.

Podstata je následující: elektronický klíč, který až dosud zajišťoval bezpečnost komunikace mezi bankou a jejím klientem, již nebude mít fyzickou podobu. Místo toho bude mít elektronický klíč virtuální podobu (bude to vlastně jen „kus programu“) a nebude se nacházet u klienta, ale na straně banky! Způsob jeho fungování zůstane v zásadě zachován — každou transakci musí klient potvrdit jednorázově použitelným „hausnumerem“ (certifikačním kódem), které mu na základě údajů o požadované transakci (číslo účtu plátce, číslo účtu příjemce, výše platby atd.) vygeneruje elektronický klíč. Dosud ale měl uživatel tento klíč u sebe v jeho fyzické podobě a potřebné údaje do něj musel ručně zadat (vyťukat) on. Nyní, když bude elektronický klíč na straně banky, navíc jen ve virtuální podobě, může do něj tyto výchozí údaje vložit sama banka, na základě údajů, které klient zadal ve svém požadavku na transakci. Výsledné jednorázové „hausnumero“ pak banka pošle klientovi, a on jej bance vrátí zpět (jako potvrzení autentičnosti svého požadavku).

Pokud se vám celý tento postup nějak nezdá, pak vězte, že vám chybí ještě jeden velmi důležitý kamínek do celé mozaiky: banka pošle klientovi jednorázové „hausnumero“ (přesněji: certifikační kód) jiným kanálem, než kterým klient vznáší svůj požadavek! Například když uživatel zadává svou transakci přes Internet, pošle mu banka certifikační kód na jeho mobilní telefon. Půjde zřejmě o pevně daný mobilní telefon (stanovený smlouvou o vedení účtu), a certifikační kód přicházející na mobil bude ještě dále chráněn PINem. Přesný popis mechanismu fungování se zřejmě teprve dozvíme, vše by mělo být nabízeno od 1. října.

Ze včerejší tiskovky

Nové typy účtů, vylepšený klientský systém, nové služby

Díky právě naznačenému řešení, které eliminuje relativně drahý elektronický klíč v jeho fyzické podobě, dokáže jít Expandia Banka dolů s cenou za vedení účtu, a to až na 55,– Kč měsíčně. Navíc úkony, na kterých nemusí participovat člověk, budou zdarma. Konkrétně by se to mělo týkat použití přímých telekomunikačních kanálů (Internet, GSM, konverzant), které nebudou zpoplatňovány. Přesné cenové podmínky ještě nebyly oznámeny, z diskuse vyplynulo, že bude možné využívat i řešení se stávajícími (fyzickými) elektronickými klíči, ale za pronájem ve výši 85,– měsíčně (což naznačuje, jak velkou „cenovou zátěž“ fyzická podoba klíče představuje).

Podle informací, které na včerejší tiskovce zazněly, by se měly objevit tři typy účtů:

  • „základ“, se stávajícími službami (za oněch 55,– měsíčně bez fyzického klíče)
  • „plus“, obohaceno o nové služby (zejména o možnost vytvářet logické podúčty a přiřazovat k nim různé transakce)
  • „komplet“, zde by měly být zahrnuty i další produkty, které teprve budou oznámeny.

Změn by měl k prvnímu říjnu doznat i klientský systém (zejména WWW rozhraní, skrze které uživatel pracuje se svým účtem v bance), v tom smyslu, že bude adaptabilní a bude se sám přizpůsobovat možnostem, které klient v daném okamžiku má (třeba nabídka konverze mezi měnami bude nabízena pouze tehdy, pokud klient má na svém kontě prostředky v různých měnách). Propracovanější bude i možnost třídění položek, kromě dnešního filtrování při sestavování výpisů bude možné definovat logické „podúčty“ (nazývané „předměty“, například pro transakce týkající se domácnosti, auta atd.) a nejrůznější transakce do nich zařazovat na základě složitějších pravidel definovaných uživatelem.

Pokud jde o hlavní produkt banky, kterým jsou Osobní a Firemní účet, zde se představitelé banky vyjádřili tak, že chtějí jít dál nikoli cestou většího počtu různých „hotových“ produktů, ale spíše cestou jednoho produktu s maximální možností přizpůsobení (svou parametrizací). Jinými slovy: účet bude stále jeden, ale jeho možnosti se budou zvětšovat a uživatel si jej bude moci přizpůsobovat svým konkrétním potřebám. Tisková zpráva, vydaná u příležitosti tiskové konference, to nastiňuje takto:

Multifunkční účet, který již nyní zahrnuje libovolné termínové vklady, podúčty v osmi měnách, inkaso, on-line informování o transakcích, Osobní úvěrovou linku a další možnosti, se v dohledné době rozšíří o pojištění, investice do podílových listů a později i o další finanční produkty (stavební spoření, hypoteční úvěry, penzijní připojištění apod.).

O „dalších finančních produktech“ nebylo na tiskovce řečeno nic konkrétního, a tak o jejich povaze lze jen usuzovat ze známých skutečností — zejména z toho, že majoritním akcionářem ebanky je Česká pojišťovna, a tak zcela jistě půjde o její produkty. Osobně se trochu divím, proč ještě nejsou fakticky nabízeny. Velmi zajímavou informací, která na tiskovce zazněla, bylo to, že banka pracuje na nabídce nových produktů i s dalšími partnery, mezi kterými byly jmenovány např. fondy Pioneer, ING, Hypobanka a dokonce i GE Capital Bank (která byla jedním z původních kandidátů na strategického partnera pro vstup do ebanky). Ani zde však nebyl nikdo ochoten říci cokoli bližšího k povaze chystaných produktů.

Kam chce Expandia Banka směřovat?

Pokud jde o celkové směrování Expandia banky, zde by podle včerejší tiskovky nemělo dojít k výraznějším změnám. Klientelu, na kterou se banka zaměřuje, tvoří především „mladí profesionálové s vyššími příjmy, kteří žijí aktivním životem a váží si svého času“. Dnes přitom má Expandia Banka cca 30 tisíc klientů, z nichž 75 procent představují fyzické osoby s osobními účty (a zbývajících 25 procent představuje firemní klientela, zejména z řad malých a středních firem). Do budoucna by ebanka chtěla dosáhnout podílu 7 % na zmíněném segmentu bankovního trhu, pokud jde o fyzické osoby, a 5 procent, pokud jde o firemní klientelu. Znamená to přidat zejména v oblasti malých a středních firem, které by Expandia Banka chtěla přitáhnout také tím, že jim začne poskytovat úvěrové produkty (dosud totiž poskytovala úvěry pouze fyzickým osobám).

Nově přijatá strategie NExT dále předpokládá rychlé rozšíření klientských center do 13 měst, kde banka dosud nepůsobila, a vybudování nových prodejních míst ve městech, kde již Klientská centra jsou (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň). Celkově tak bude EB přímo zastoupena v 18 městech ČR. Ukázalo se, že ač transakce zajišťuje centrální Klientský systém elektronicky, fyzická přítomnost v regionech je pro přímé bankovnictví také důležitá.

Změn doznala i vnitřní struktura Expandia banky. Stávající značně plochá organizační struktura byla nahrazena více strukturovanou — pod jedním generálním ředitelem nově pracuje šest výkonných ředitelů specializovaných na konkrétní oblasti. Jedním z nich, konkrétně výkonným ředitelem pro oblast prodeje a péče o klienta, se stal pan Zdeněk Přibyl. Od roku 1990 působil ve firmě IBM, v poslední době jako generální ředitel její české pobočky.