Vyšlo na Novinkách.cz, 8.9.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/b0906002.php3

Česká premiéra mobilní sítě 3. generace

Společnost Nokia představila v úterý v Praze svoji mobilní síť 3. generace. Předveden byl nejprve videohovor skrze malou experimentální síť nové generace, potom také "přestup" hovoru z nové sítě do stávající sítě EuroTelu. Význam byl prozatím spíše symbolický, ale i tak jde o významný milník v české mobilní historii.

Stávající mobilní sítě GSM, které si stále více zvykáme používat, jsou mobilními sítěmi druhé generace. Od sítí první generace se liší především tím, že fungují plně digitálně (takže analogová síť NMT, kterou dnes EuroTel stále ještě provozuje, je sítí první generace). Ovšem jak první, tak i druhá generace mobilních sítí vznikla především jako hlasová síť, neboli jako řešení uzpůsobené potřebám přenosu hlasu. Podle toho pak jsou tyto sítě i dimenzovány - a mají-li posléze sloužit i k poněkud jiným účelům, mezi které patří zejména čím dál populárnější přenosy dat, naráží na principiální omezení, projevující se konkrétně v nízkých dosahovaných rychlostech přenosu.

Sítě třetí generace naproti tomu vznikají již od začátku s jiným posláním: jsou dimenzovány především s ohledem na potřeby přenosu dat a vycházejí z předpokladu, že právě datové služby budou uživateli požadovány čím dál více. Čistě hlasové přenosy tyto sítě samozřejmě budou zvládat také, ale "akcent" na ně už není tak velký (či dokonce rozhodující) jako u sítí předchozích generací.

Vyšších přenosových rychlostí přitom sítě 3. generace hodlají dosahovat jak použitím poněkud vyšších kmitočtů (2 GHz), tak především použitím širších přenosových kanálů (5 MHz místo stávajících 200 kHz), v neposlední řadě pak i efektivnějími přenosovými mechanismy - místo stávajícího časového multiplexu (TDMA), který používají digitální sítě 2. generace, se zde předpokládá použití tzv. kódového multiplexu (CDMA, Code Division Multiplexing). Počítá se i s tím, že na rozdíl od stávajících sítí budou dosahované rychlosti přenosu dat závislé na míře mobility uživatele - pokud se tento vůbec nebude pohybovat, bude moci využít rychlosti až 2 Mbps (ale za předpokladu využití celého frekvenčního kanálu, což bude záležet i na momentální situaci v buňce, ochotě operátora vyhradit mu tak velké přenosové pásmo atd.). Pokud bude uživatel pouze "málo mobilní", například půjde-li se svým "datovým spotřebičem" po ulici, bude moci využít přenosové rychlosti až 384 kbps. Nejmenší přenosové rychlosti (do 114 kbps) pak budou moci využívat ti, kteří jsou "více mobilní" (například jedou v autě).

Budou takto vypadat budoucí mobily?

První sítě 3. generace by se do rutinního využívání měly dostávat v příštím roce, rozhodující nástup je ale očekáván až v roce 2002. Důležité také je, že sítě 3. generace nejsou jednou konkrétní technologií (což nejsou ani sítě předchozích generací), jde spíše o typ sítě, který může být realizován na různých technologických platformách. Však také různí význační výrobci mobilních technologií již pracují na svých řešeních a mají eminentní zájem prakticky demonstrovat jejich funkčnost. Zde pak je třeba hledat hlavní důvod úterní akce společnosti Nokia, která přijela představit své řešení sítí 3. generace i do ČR.

Skutečně mobilní základnová stanice sítě 3. generace

Co Nokia přivezla a předvedla?

Síť 3. generace, kterou Nokia do Prahy přivezla, byla mobilní hned ve dvou směrech: kromě mobility koncových zařízení (terminálů) totiž pracovala i s mobilní základnovou stanicí, která byla umístěna na velkém nákladním přívěsu, zaparkovaném u Technického muzea v Praze na Letné. Samotné předvádění se pak odehrávalo v přilehlém Letenském zámečku před shromážděnými novináři. Ti mohli sledovat první hovor v síti 3. generace mezi náměstkyní ministra dopravy a spojů Marcelou Gürlichovou (viz obrázek) a generálním ředitelem české Nokia s.r.o. Jukkou Pietarinenem.

Náměstkyně Marcela Gürlichová při prvním videorozhovoru v mobilní síti 3G

Jednalo se konkrétně o videohovor, který ale neprobíhal s využitím futuristických mobilních terminálů s velkými displeji a zabudovanými miniaturními kamerami (viz úvodní obrázek) - ty sice také byly k vidění, ale jen jako makety, a tedy spíše jako ukázky designu než funkčnosti. Videohovor mezi oběma účastníky probíhal s využitím klasického "počítačového" vybavení, alespoň na straně paní náměstkyně s využitím notebooku vybaveného videokamerou a zvukovým výstupem (vše bylo ještě novinářům kvůli lepší viditelnosti promítáno na plátno). Videohovor sice zpočátku vykazoval určité technické problémy, ale v závěru se vše podařilo vyladit, a tak již probíhal, jak měl.

Přestup k EuroTelu

Zavádění sítí 3. generace určitě bude postupnou a také velmi nákladnou záležitostí. Rozhodně nedojde k tomu, že by s jejich příchodem zanikly stávající sítě 2. generace, to jistě ne. Obě generace sítí budou vedle sebe koexistovat, každá se určitě bude snažit maximálně využít svých specifických předností. Pro uživatele bude velmi důležité, aby si vůbec nemusel uvědomovat rozdíl mezi nimi - například až do té míry, že bude mít jeden mobilní telefon, schopný fungovat v obou typech sítí, a tento telefon si sám bude volit, do které sítě se kdy přihlásí.

Nutným předpokladem pro koexistenci sítí různých generací samozřejmě bude možnost "přechodu" hovorů z jedné sítě do druhé. Proto se také další část úterní demonstrace soustředila právě na tento aspekt - na možnost telefonovat z jedné sítě do druhé. Kromě experimentální "jednobuňkové" sítě 3. generace, kterou do Prahy přivezla Nokia, v této ukázce vystupovala i stávající síť EuroTelu, který také chtěl demonstrovat svoji vstřícnost budoucím sítím 3. generace. Přítomní novináři byli svědky toho, jak ředitel české pobočky Nokie telefonoval (nyní již pouze hlasově) ze sítě 3. generace na běžný GSM mobil pana Alexandra Winklera, zástupce generálního ředitele společnosti EuroTel.