Vyšlo na www.novinky.cz dne 13.8.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai746.php3

PIP - Platforma internetové politiky

V poslední době se už i naše politické strany snaží využívat možnosti soudobých informačních technologií pro své fungování a působení na voliče. Za první stádium je možné považovat zřízení vlastních WWW serverů a poskytování základních informací o sobě, včetně možnosti on-line diskuse prostřednictvím diskusních fór. Dalším stádiem zřejmě budou specializované platformy, fungující uvnitř stran - zřejmě první vlaštovkou je Platforma internetové politiky, vzniklá v rámci Unie Svobody.

[Obr: pip.gif (20848 Bytes)]

Platforma internetové politiky není specializované fórum uvnitř Unie Svobody, určené hlavně pro odborníky a zaměřené specificky na řešení složitých otázek kolem informačních technologií a Internetu - jak by název platformy mohl nasvědčovat. Nejde o "politiku vůči Internetu", ale o "politiku prostřednictvím Internetu". Pro lepší přiblížení si dovolím ocitovat některé myšlenky z WWW stránek Platformy, které samozřejmě najdete na Internetu, na snadno zapamatovatelné adrese www.pip.cz:

"dovolujeme si Vás pozvat k účasti na práci Platformy Internetové Politiky. Měla by sloužit pro členy a příznivce Unie Svobody z celé České republiky jako místo komunikace a výměny, tvorby a ujasňování názorů v diskusi a polemice, ale také jako nástroj pro jejich následné prosazení. "
to je sice hodně obecné a frázovité tvrzení, ale je dobré ho chápat v kontextu následujících myšlenek:
Naše představa je taková, že napříč organizační strukturou vzniknou skupiny, které podle svého profesního nebo osobního zaměření budou shromažďovat a mezi sebou diskutovat jimi vytvořené návrhy.

Považujeme proto za nutné doplnit vertikální vazby mezi jednotlivými organizacemi a členy tak, aby všichni měli šanci být informováni o stanoviscích a názorech v jiných okresních (místních) organizacích a toto sloužilo jako motor vnitrostranické diskuse. Politická strana je v dobrém slova smyslu za diskusní klub, kde každý musí mít možnost přijít se svojí troškou do mlýna.

Tady osobně vidím hlavní přínos nové platformy - politické strany jsou dosud organizovány do stromovité struktury, a hlavní "toky informací" v nich vedou vertikálně. Tato platforma se zřejmě snaží doplnit tyto vertikální vazby a hlavně toky i jejich horizontálními formami, a to právě pomocí Internetu, který je k tomu jistě vhodně použitelný.

Celá Platforma Internetové politiky je samozřejmě "oficiální", uznaná řádnými orgány Unie Svobody, a má svou organizační strukturu, předsednictvo, kongresy, usnesení atd. Republikový výbor Unie svobody 1998 udělil celorepublikovou akreditaci platformě PIP na svém jednání dne 31. května. Třetího července pak proběhlo první celorepublikové shromáždění (dále jen kongres) Platformy, které schválilo složení celorepublikového předsednictva a rozšíření členské základny. Ke zmíněnému prvnímu kongresu se k platformě hlásilo celkem 73 členů (z toho 66 členů US a 7 nečlenů), přičemž na kongresu se schvalovalo přijetí nových členů.

Zajímá-li vás Platforma Internetové Politiky blíže, navštivte její WWW stránky sami a udělejte si vlastní názor. Najdete zde diskusní fórum (zatím s poněkud skromnou účastí), základní informace o platformě jako takové, vyjádření a stanoviska mj. v oblasti ekologické politiky, názory na dění na naší politické scéně a další zajímavosti. Pokud vás Platforma zaujme natolik, že se rozhodnete do ní vstoupit, najdete na WWW stránkách samozřejmě i potřebnou přihlášku.