Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.8.1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai719.php3

Vstupte do strany! Můžete už i on-line!

Nebojte se, nebudu zde agitovat za vstup do žádné politické strany. Jen vás chci seznámit s jednou zajímavostí, která se vstupování do politických stran dotýká – i sem už totiž začíná zasahovat Internet.

[Obr: cssd.gif (2399 Bytes)]
Chcete-li se stát členy strany, zvítězivší v letošních volbách, stačí když si nalistujete její stránku s on-line přihláškou. Zde vás poinformují o podmínkách vstupu do ČSSD (např. že musíte být starší 18 let), a vyptají se vás na různé věci, i dosti důvěrného charakteru – například na vaše rodné číslo, profesi, znalost cizích jazyků a telefon do bytu i do zaměstnání. Příslušný formulář, který musíte, vyplnit je nadepsán „Členská přihláška“, takže by se mohlo zdát, že jeho vyplněním je vše hotovo a vaše přihláška je skutečně podána. Nejspíše ale nikoli, protože jen o kus níže se v podmínkách vstupu do ČSSD praví, že žadatel musí potvrdit svým podpisem přihlášky, že souhlasí s jejím programem a stanovami. Nehledě již na to, že kdyby pouhé vyplnění formuláře bylo již skutečným podáním přihlášky, kterým se někdo začne seriózně zabývat (a třeba o něm hlasovat v nějaké místní organizaci atd.), bylo by to doslova koledováním si o nejrůznější vtípky, recese a žerty na cizí účet. Takže jde asi jen o žádost o zaslání přihlášky běžnou listovní poštou, či o žádost o setkání s nějakým partajním „náhončím“ (což se ale nikde neuvádí) – ale jak je tomu doopravdy, to si už musíte zjistit sami, já jsem to nezkoušel.

[Obr: ods.gif (1868 Bytes)]
Je-li vaší oblíbenou politickou stranou ODS, můžete se i do ní přihlásit pomocí Internetu. Na WWW stránkách ODS najdete formulář který se vás již nebude ptát na takové důvěrnosti jako je vaše rodné číslo (bude chtít jen kontaktní adresu, telefon, fax a email). A dá vám nabídnout ze dvou možností – buďto vám budou zaslány bližší informace o ODS, nebo vám bude zaslána přímo přihláška (kterou pak musíte vlastnoručně podepsat), případně obojí.

[Obr: kdu_csl.gif (2394 Bytes)]
KDU-ČSL na svých WWW stránkách nabízí prakticky identický formulář jako ODS (neptají se však na váš telefon a fax), a kromě zaslání více informací a samotné přihlášky nabízí zprostředkování osobního setkání.

[Obr: unie_svobody.gif (2076 Bytes)]
Zajímavost nabízí Unie Svobody. Také zde si prostřednictvím příslušného formuláře můžete nechat zaslat přihlášku a stát se řádným členem této strany. Kromě toho ale máte ještě jednu možnost, a to stát se registrovaným příznivcem Unie. Budete se pak moci podílet na činnosti Unie, budete informováni o dění v Unii a nemusíte ani platit členské příspěvky! (nebudete však moci hlasovat). Podle tiskové zprávy na hlavní stránce WWW serveru Unie za prvních 14 dní v červenci, kdy tyto „virtuální přihlášky“ byly dostupné, přišlo celkem 70 členských přihlášek a 45 přihlášek registrovaných přiznivců!

P.S. Na WWW stránkách KSČM jsem žádnou zmínku o on-line přihláškách nenašel.