Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.6.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4658.php3

Přímo od Dellu

Kniha Michaella Della, zakladatele společnosti Dell Computer Corp., není pouze životopisným příběhem jednoho velmi úspěšného podnikatele a jeho firmy. Je současně manifestem nového způsobu podnikání, který pravděpodobně převládne v nadcházející "nové ekonomice".

[Obr: delllogo1.gif (643 Bytes)]
Michael Dell, rodilý Texasan, byl už od mládí podnikavý člověk. Ve věku 12 let s úspěchem prodával známky, v 16 zprostředkovával předplatné místním novinám a v 18 letech se doslova vrhnul na počítače. Již tehdy přitom vsadil na jednu zásadní myšlenku, která mu přinesla (a dosud přináší) velký úspěch. Jak sám říká, jde o "eliminaci prostředníků" - čímž není myšleno žádné vraždění lidských bytostí, ale pouze nevytváření žádných mezičlánků mezi producentem a jeho zákazníkem. Michael Dell vsadil na to, že svým zákazníkům bude prodávat sám, bez nákladných a pomalých prostředníků typu distribučních řetězců, a stejně tak bude využívat i přímé zpětné vazby, neboli řídit se tím, co mu zákazníci říkají (či alespoň dávají najevo).

Řečeno jinými slovy, Michael Dell založil svůj obchodní úspěch na přímém prodeji a na tom, že bude přímo komunikovat se svými zákazníky - že jim umožní specifikovat, co přesně chtějí ještě dříve, než to bude vyrobeno, že jim nabídne velmi vstřícný uživatelský support, že jim zpřístupní všechny informace, které má sám k dispozici atd. Dnes, v době Internetu a nastupující e-commerce, taková eliminace prostředníků a přímé partnerství se zákazníkem nezní až tak fantasticky a nezvykle. Právě naopak, začíná se prosazovat jako jeden z charakteristických rysů fungování komerčních subjektů v době, kterou si zvykáme označovat pojmem "nová ekonomika".

Uvědomme si ale, že Michael Dell na tento přístup vsadil již v roce 1984, tedy v době, kdy Internet byl ještě hříčkou v rukou akademiků a o jeho komerčním využití nechtěl nikdo ani slyšet. Právě proto je užitečné naslouchat jak historii jeho velmi úspěšné firmy, tak i myšlenkám, zkušenostem a radám, které je Michael Dell ochoten poskytnout.

Jeho kniha je ostatně členěna přesně v tomto duchu: má dvě hlavní části, z nichž první je "podnikatelským životopisem" jeho osoby i jeho firmy Dell Computers Corp., sahající nejen do skromných začátků, ale i do dnešní internetové současnosti. V této části knihy autor podrobně popisuje, jak se firma vyrovnávala s nejrůznějšími nástrahami (včetně překotného růstu), jak se přece jen pokusila prodávat přes prostředníky (ale záhy toho pro neúspěch nechala). První část pak vrcholí popisem toho, jak firma Dell uchopila příležitost, kterou jí přinesl nástup Internetu. Využila ji skutečně tak dokonale, že již v roce 1998, kdy byla kniha psána, Dell prodával přes Internet zboží za 12 milionů dolarů denně! Druhá část knihy je pak věnována představení celkové podnikatelské filozofie Michaella Della, rozpracované do všech relevantních oblastí - od managementu přes vztah k zákazníkům až po přístup ke konkurenci.

[Obr: primooddellu.gif (46175 Bytes)]

Proč je dobré si knihu přečíst?

Mnoho lidí dnes mluví (či spíše spekuluje) o tom, jak by se měl dělat business v éře Internetu a informačních a telekomunikačních technologií, kdy padají některá tradiční dogmata, na kterých byl dosavadní podnikatelský svět postaven - například představa, že producent nezvládne komunikovat přímo se všemi svými zákazníky, a proto potřebuje prostředníky. Proč se ale spoléhat jen na něčí spekulace a vize, když je zde někdo, kdo už to na vlastní kůži zkusil, byl nepochybně velmi úspěšný a nyní je ochoten se o své zkušenosti podělit?

Pokud jsem vás ještě nepřesvědčil, že kniha Michaella Della opravdu stojí za přečtení, pak zde je několik relevantních citátů z ohlasů na tuto knihu:

New York Times:

"Firma Dell Computer je zřejmě tím nejlepším příkladem efektivnosti, jakou umožňují současné informační technologie."

Bill Gates:

"Chcete-li vydělávat v kyberprostoru, měli byste si tuto knížku přečíst."

Andrew Grove, Intel:

"Firma Dell snad vznikla a vyrostla v předtuše nástupu éry Internetu."

Jacques A. Nasser, President a CEO, Ford Motor Company:

"Občas, spíše dosti vzácně, píše historii někdo nový a nadaný, kdo má vizi, která zahrnuje nové procesy a technologie, a přijde s brilantním novým obchodním modelem. Henry Ford to udělal s automobily, Michael Dell s počítači - paralely zde jsou velmi zřetelné."

Kdo a kde?

[Obr: directfromdell.gif (10868 Bytes)]
Originál knihy Michaella Della (a Catherine Fredmanové) s příhodným názvem "Direct from Dell. Strategies That Revolutionized an Industry" vydalo nakladatelství Harper Business v USA v roce 1999. Český překlad s názvem "Přímo od Dellu. Strategie, které proměnily celé odvětví" je společným edičním počinem nakladatelství Management Press a vydavatelství Softwarové noviny. Knížka je vázaná, má 188 stran, její doporučená cena je 290 Kč. Z angličtiny přeložil O. Pacholík.

Podrobnosti o knížce (včetně možnosti objednání) můžete nalézt přímo u vydavatele, to znamená zde.