Vyšlo na www.novinky.cz dne 29.5.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4614.php3

Další rána našim telekomunikacím

Po dvouletém odkladu faktické liberalizace dostává náš telekomunikační sektor další ránu. Tentokrát přichází v podobě novely zákona o zadávání veřejných zakázek - nutí provozovatele telekomunikačních služeb vypisovat veřejné obchodní soutěže na nákupy nad 18 milionů.

Ve středu dopoledne proběhla na Comnetu panelová diskuse na téma: "Jak se daří e-commerce v českých podmínkách?" Sledoval jsem ji v přímém přenosu po Internetu, ale zpočátku mne moc nezaujala. Byla to totiž spíše prezentace zastoupených firem, ne nějaká živější diskuse. Výjimkou byl až dotaz z pléna, adresovaný přítomnému poslanci Mlynářovi, ve smyslu: "Proč chce stát předepisovat telekomunikačním firmám, jakým způsobem a podle jakých pravidel si mají vybírat své dodavatele a obchodovat s nimi." Dotaz se týkal novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která vstupuje v platnost již za pár dní (k 1. červnu) a která ukládá subjektům poskytujícím veřejné telekomunikační služby řídit se tímto zákonem, tj. vypisovat veřejné obchodní soutěže se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Poslanec Mlynář, kterému byl dotaz adresován, o něčem takovém očividně nebyl informován (dokonce to považoval za velmi nepravděpodobné) a obecně odpověděl v tom smyslu, že by to byl nepřípustný zásah do práv soukromoprávních subjektů. S tím nelze než souhlasit - dosud se povinnosti vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 199/1994 Sb.) týkaly subjektů veřejné správy a subjektů hospodařících s "veřejnými penězi" (v zákoně je to samozřejmě vymezeno přesně). I když některá konkrétní ustanovení tohoto zákona způsobovala v praxi různé komplikace, princip určitě byl správný: tam, kde jde o "veřejné peníze", by měla být předepsána a dodržována určitá pravidla. Ale proč by se toto mělo týkat soukromoprávního sektoru? Proč by měla být podobně omezována soukromá firma? Proč by jí měl být diktován způsob, jakým si bude vybírat své dodavatele a utrácet své peníze?

Co říká novela

Jak se dá na Internetu snadno zjistit (např. zde), k 1. červnu vstupuje v platnost novela zákona č. 199/1994 Sb., konkrétně zákon č. 28/2000 Sb. Tato novela hovoří jasnou řečí, když mezi subjekty, které řadí mezi zadavatele, nově zařazuje také tyto:

  • výrobce, přepravce nebo distributor pitné vody, elektrické energie, plynu nebo tepla, který je dodavatelem do veřejných sítí, provozovatel veřejných dopravních sítí a poskytovatel služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy a lanových drah, provozovatel veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatel telekomunikačních služeb, provozovatel kanalizačních sítí a čističek odpadních vod, pokud poskytuje služby veřejnosti,
  • obchodní společnost provádějící průzkum nebo těžbu ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv,
  • provozovatel letišť a přístavů.

Explicitně jim pak ukládá tyto povinnosti:

Zadavatelé uvedení [výše] jsou povinni vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez DPH, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 50 mil. Kč a v ostatních případech
a) 18 mil. Kč, jestliže jde o provozovatele telekomunikačních sítí a poskytovatele telekomunikačních služeb,
b) 12 mil. Kč, jestliže jde o ostatní subjekty...

Myslí to náš stát opravdu vážně? Je to součástí celkové "liberalizace telekomunikací" a doplněk k nedávnému dvouletému odkladu faktického otevření trhu? Nebo se jen někde stala "chybička", které si dosud nikdo nevšimnul?