Vyšlo na www.novinky.cz dne 25.5.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4597.php3

Bambiriáda 2000

Udělejte něco pro své děti. Vezměte je na happening pro děti a jejich rodiče s názvem Bambiriáda 2000! Od čtvrtka do neděle nejen v Praze, ale i v dalších 7 městech.

[Obr: bambiriadalogo.gif (3757 Bytes)]

Pojedete-li v těchto dnech v Praze hromadnou dopravou po mostě Legií (mezi Národním divadlem a Újezdem), zastaví s vámi tramvaj na zvláštní dočasné zastávce jménem Bambiriáda. Nejedná se ale o žádnou další výluku v tolik zkoušené pražské městské dopravě ani o nový experiment Dopravních podniků - jde o zastávku zřízenou speciálně pro účastníky velkého happeningu pro děti i jejich rodiče, který se koná na Střeleckém ostrově a na přilehlém Dětském ostrově. Mimochodem: mezi oběma těmito ostrovy funguje bezplatná přeprava parníkem (pokud se vám nechce chodit pěšky přes nábřeží a lávku).

Jde již o druhý ročník velké akce, na jejímž uspořádání se podílejí desítky sdružení a středisek volného času, která nabízejí aktivity pro volný čas dětí a mládeže. Na děti i jejich rodiče čeká na Bambiriádě velká řada soutěží a her, nebudou chybět ani pódiová vystoupení tanečních, hudebních, pěveckých i recitátorských skupin. Šermíři, pohádkový les, indiánská vesnice, táborníci, bojová umění, keramická dílna, opičí dráha, hledání pokladu, pravěk, Keltové, lodě, rafty, dětské rádio - to je jen stručná citace z tiskové zprávy, kterou si můžete sami přečíst na WWW stránkách Bambiriády, konkrétně zde.

Důležité je, že Bambiriáda není jen pražskou akcí - koná se souběžně i v dalších městech, viz následující tabulka:

Praha 25. - 28. května
Chomutov 26. - 27. května
České Budějovice 26. - 28. května
Mladá Boleslav 26. - 28. května
Plzeň 27. května
Krnov 26. - 27. května
Brno 26. - 28. května
Zlín 28. května

Pokud se chcete podívat na konkrétní program akcí pražské Bambiriády, najdete jej zde. Zajímá-li vás dění v dalších městech, začněte na domovských WWW stránkách Bambiriády a v záhlaví zvolte odkaz na příslušné město.

Dětský sněm

Souběžně s letošní Bambiriádou probíhá i řada doprovodných akcí. Jednou z nich se včera stal i Dětský sněm, v rámci kterého se 81 dětí ve věku do 15 let na jedno dopoledne mohlo vžít do role skutečných senátorů - zasedly do jejich lavic ve skutečném Senátu, schválily si jednací řád a pak otevřely hlavní bod programu, kterým byla rozprava na téma "Nové tisíciletí očima nás, dětí". Cíl vyjadřoval podtitul celé akce, "Co chceme, aby se změnilo, a jak".

Jelikož se jednalo již o druhý ročník Sněmu, děti hodnotily plnění svého loňského usnesení a přidávaly své návrhy do nového usnesení (a také o nich řádně hlasovaly, nikoli ovšem s pomocí hlasovacího zařízení zabudovaného v lavicích senátorů, ale za pomoci ručního sčítání hlasů).

[Obr: detskysnem.gif (42601 Bytes)]

Návrhy, které si děti nově prosadily do usnesení svého sněmu, jsou docela zajímavé a inspirativní, jako dospělí bychom se nad jejich realizací měli opravdu zamyslet. Posuďte sami:

V oblasti škol:

  • zařadit hodiny řečnictví (spisovná mluva, zajistit speciální vyučující);
  • zákonem zaručit možnost dětí na vytvoření "školní rady dětí";
  • do učebnic zařazovat pokusy, které jsou ve škole proveditelné.

V oblasti informatiky a výpočetní techniky:

  • zavést do všech škol počítačové učebny s minimálně 8 počítači, zaručit dětem bezplatný přístup k Internetu a zahrnout informatiku do výuky v rozsahu alespoň 2 hodin týdně;
  • zajistit zlevněný Internet pro školy.

V oblasti drogové prevence:

  • zrušit automaty na cigarety;
  • zavést protidrogovou osvětu už do osnov 6. ročníku.
[Obr: detskysnem2.gif (57897 Bytes)]
Jste také pro?