Vyšlo na www.novinky.cz dne 17.5.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4515.php3

EuroTel spouští GPRS

EuroTel včera přišel s poměrně nečekaným oznámením, že ve své síti "spojil první GPRS hovor v ČR a střední Evropě". Paegas se ihned nechal slyšet, že on byl "druhým operátorem na světě (po Cellnetu UK), který v praxi otestoval GPRS připojení", a to již v říjnu 1999.

Oznámení EuroTelu je nečekané z toho důvodu, že až dosud vše naznačovalo, že s GPRS přijde jako první Paegas. Oba naši největší mobilní operátoři se samozřejmě snaží nabídnout svým zákazníkům co nejdříve "vysokorychlostní" datové přenosy (míněno: rychlejší než standardních 9.6 kbps v prostředí GSM), ale až dosud se zdálo, že se k tomuto cíli oba vydávají poněkud odlišnou cestou.

HSCSD v. GPRS

Dvě varianty, které připadají v úvahu, představují protokoly HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a GPRS (General Packet Radio Service). Rozdíl mezi nimi je zásadní - lze jej přirovnat k rozdílu mezi telefonní sítí a sítí počítačovou - zatímco v telefonní síti (a stejně tak při použití HSCSD) jsou přenosy realizovány na principu přepojování okruhů, v případě počítačové sítě (a GPRS) jsou data přenášena na principu přepojování paketů. Pokud vám není jasný rozdíl mezi přepojováním okruhů a přepojováním paketů, lze jej ilustrovat i takto: v prvním případě vzniká mezi oběma komunikujícími stranami spojení charakteru souvislé "roury" s garantovanou propustností, skrze kterou je možné přenášet data. Cena za takovéto spojení je typicky odvozena od "šířky" (přesněji: propustnosti) pomyslné roury a je úměrná času, po který spojení existuje - a naopak není závislá na tom, kolik dat je fakticky přeneseno.

Jak funguje GPRS

Naproti tomu ve druhém případě (u GPRS) nedochází k žádnému vyhrazení přenosové kapacity (a data jsou přenášena po blocích označovaných jako pakety). Zpoplatňování na základě časové délky zde nemá smysl, protože v době, kdy nejsou přenášena žádná data, nejsou ani spotřebovávány žádné síťové zdroje, a tudíž ani není za co platit - nejčastějším způsobem tarifikace u GPRS zřejmě bude placení podle objemu přenesených dat. V praxi to pak znamená, že budete moci být připojeni libovolně dlouho (vlastně trvale), ale platit budete jen za to, jak přenosových schopností sítě fakticky využijete (tedy za objem skutečně přenesených dat).

Snad netřeba zdůrazňovat, jak to může být využito v praxi - můžete být trvale připojeni k Internetu, tj. být trvale v dosahu i mít sami trvale přístup k němu, ale platit budete jen za opravdu uskutečněné přenosy. Lze to přirovnat i k situaci, kdy běžné komutované (telefonické) připojení nebude účtováno podle provolaných minut, ale podle objemu přenesených dat. Na takovémto telefonu můžete "viset" libovolně dlouho, tedy i v době kdy jej fakticky nepoužíváte - a jelikož GPRS je řešením v rámci mobilních sítí GSM, znamená to, že se zároveň můžete pohybovat kdekoli v dosahu této sítě.

Důležité je také to, že GPRS může dosahovat přenosových rychlostí až přes 100 kbps - prozatím je ale nutné počítat s podstatně nižšími rychlostmi kolem 20 kbps.

Obě řešení samozřejmě mají svá pro a proti, resp. jsou vhodná pro některé účely a méně vhodná pro jiné - HSCSD je vhodné řešení například pro videopřenosy, obecně pro všechny "systematické" datové přenosy citlivé na kvalitu přenosových služeb (tj. takové, které vytvářejí rovnoměrné datové toky a vadí jim nepravidelnosti v doručování). Naproti tomu GPRS se velmi dobře hodí pro nerovnoměrné (nárazové) přenosy, které jsou typické například pro brouzdání WWW stránkami, chat (např. ICQ), el. poštu, a samozřejmě také pro WAP.

Paegas v. EuroTel

Nyní ale zpět k oběma operátorům: Paegas již v polovině loňského roku dal jednoznačně najevo, že sází na GPRS. V tiskové zprávě, vydané již v červenci 1999, deklaruje, že hodlá zavést do své sítě technologii GPRS (v provedení od firmy Motorola) a investovat do toho celkově až 1 miliardu korun. Jako termín faktického zprovoznění GPRS byla obvykle uváděna polovina letošního roku.

Naproti tomu EuroTel až dosud signalizoval spíše sázku na HSCSD: tuto službu také v březnu letošního roku skutečně zprovoznil a nabídnul uživatelům, za zajímavou cenu - vlastně za stejnou cenu, za jakou nabízí "klasické" datové přenosy GSM rychlostí 9,6 kbps (tj. 2 Kč za minutu). Uživatelé tak za stejnou cenu získali možnost přenášet data až trojnásobnou rychlostí (viz tento článek).

S čím EuroTel přichází

Nyní tedy EuroTel přichází i s GPRS, a to zřejmě s určitým předstihem před Paegasem. Otázkou ale je, co vlastně EuroTel zprovoznil - jeho tisková zpráva je totiž nadepsána:

"EuroTel spojil první komerční GPRS hovor v České republice a ve střední Evropě"

To na jedné straně naznačuje, že by již nemělo jít o žádné testování (jde-li o "komerční hovor"), ale na druhé straně celý titulek není příliš logický - neboť GPRS je určena pro datové přenosy, nikoli pro (hlasové) hovory.

Také další obsah tiskové zprávy EuroTelu naznačuje spíše testovací provoz než rutinní provoz dostupný široké uživatelské veřejnosti - zpráva se vůbec nezmiňuje o ceně a explicitně říká, že:

EuroTel předvede službu GPRS veřejnosti během veletrhu ComNet 2000, od 23. do 25. května 2000 na pražském Výstavišti.

EuroTel ve své zprávě o uvedení GPRS také říká, že:

Tento významný technologický skok není prvním jen v České republice, ale také ve střední Evropě.

Na toto tvrzení zřejmě reagoval Paegas oznámením, které se objevilo na známém Mobil serveru - v poledne zde jako aktualitu uveřejnili oznámení o tom, že EuroTel zahajuje testování GPRS, načež o necelé dvě hodiny později se zde objevila další aktuální zpráva:

RadioMobil upozorňuje, že byl druhým operátorem na světě (po Cellnetu UK), který v praxi otestoval GPRS připojení, a to v říjnu 1999...

Nechme klidně oba operátory, ať se navzájem přetahují o vavříny prvního úspěšného otestování - pro nás jako zákazníky bude podstatné to, kdy přijdou s rutinním provozem a jakou stanoví cenu za své služby. Teprve pak bude mít smysl porovnávat jejich nabídky a začít uvažovat o jejich výhodnosti. Svoji roli sehraje i to, že pro praktické využití GPRS přenosů je nutné mít koncová zařízení, která tento protokol podporují - v podobě mobilních telefonů i PC karet pro stolní počítače. A taková zařízení bychom v našich obchodech zatím hledali marně.