Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.5.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4414.php3

Expandia banka oslavila druhé narozeniny

Za dva roky své existence získala Expandia banka skoro 30 tisíc klientů, vydala jim přes 31 tisíc platebních karet, dosáhla 1,5 miliardy Kč vkladů a získala významná technologická i jiná prvenství. Do roku 2002 chce dosáhnout hranice 100 000 klientů a udržet si dominantní postavení ve své kategorii služeb.

Čtvrtý květen je den, který Expandia banka může slavit jako své narozeniny — právě 4. května roku 1998 zahájila svou činnost, a tak včera, 4. 5. 2000, mohla oslavit své již druhé narozeniny. Oslava proběhla stejně jako v loňském roce v restauraci Fromin na Václavském náměstí v Praze. Nechyběl ani tradiční narozeninový dort, samozřejmě již se dvěma svíčkami. Krájet jej ale začal jiný ředitel banky než v loňském roce — místo Jana Kaly totiž od února letošního roku šéfuje bance pan Tomáš Pardubický.

Ředitel banky Tomáš Pardubický (s nožem) a ředitel pro marketing a PR Pavel Hrubý (se skleničkou)

Změna na postu ředitele, ke které došlo v únoru, souvisí s dalšími změnami, kterými Expandia banka za poslední rok prošla. Zrekapitulujme si je:

Při loňských oslavách 1. narozenin představitelé Expandia banky potvrdili, že hledají strategického partnera, ale jsou ochotni mu nabídnout pouze minoritní podíl (zatímco mateřská Expandia by si zachovala majoritní podíl). Později skutečně došlo ke vstupu strategického partnera, kterým se stala Česká pojišťovna (viz též zde). Nevstoupila ovšem jako minoritní podílník, ale získala v Expandia bance majoritu: v současné době drží 50,1 procenta akcií banky.

V souvislosti se vstupem (majoritního) strategického partnera došlo i k personálním změnám. Dřívější ředitel Jan Kala postoupil na vyšší příčku již v rámci celé skupiny České pojišťovny, a na jeho místo ředitele a předsedy představenstva nastoupil dosavadní ředitel controllingu Tomáš Pardubický. Do vedení Expandia banky zase vstoupili zástupci pojišťovny — v dozorčí radě nově působí Petr Dvořák (předseda), Petr Prokop, Ladislav Bartoníček a Petr Kellner.

Pokud jde o kvantitativní ukazatele, ty nejlépe ukazuje následující obrázek: ke konci roku 1999 měla Expandia banka 20 412 klientů, a ke konci dubna 2000 jich bylo již 27 140 — na obrázku je počet klientů znázorněn modře a sami můžete vidět, že roste v zásadě lineárně. Podle tiskové zprávy vydané u příležitosti druhých narozenin plánuje banka dosáhnout do roku 2002 počtu 100 000 klientů. Pokud by se neměnilo tempo nárůstu nových klientů za letošní první čtyři měsíce (cca 1680 měsíčně), pak by získání zbývajících klientů do magické hranice 100 tisíc mělo trvat cca 43 měsíců — banka tedy zřejmě počítá s určitou akcelerací, neboli se zvyšováním tempa, jakým klienti přibývají. Nebude to ovšem mít lehké, protože Expandia banka již není jedinou bankou na trhu, která nabízí internetové a GSM bankovnictví (internetové nabízí již i IPB a Živnobanka, GSM banking pak ještě IPB).

Počty uživatelů Expandia banky

Počty klientů jsou na obrázku vyneseny modře. Pro srovnání je zeleně vynesen tzv. objem primárních vkladů (zřejmě peněz, které mají klienti banky uloženy na svých účtech). Konkrétní hodnoty jsou zde vyjádřeny v milionech korun, takže např. ke konci dubna 2000 měl objem primárních vkladů hodnotu cca 1 a půl miliardy korun. Červeně je pak vynesen poměr mezi objemem vkladů a počtem klientů, tudíž vlastně průměrný vklad na jednoho klienta (v tisících korun). Zde jsou čísla vcelku vysoká — zpočátku lidé ukládali do Expandia banky v průměru jen cca 25 tisíc, později průměrná výše vkladu stoupla na něco přes 50 tisíc, a nyní se pohybuje kolem 70 tisíc na jeden vklad. V tomto průměru jsou zřejmě zahrnuty i firemní účty, které průměr spíše zvedají.

Zveřejněn byl i počet kreditních karet, které banka vydala svým klientům. Konkrétní hodnoty k 30. 4. 2000 ukazují následující tabulky:

Osobní účty:
EC/MC Gold895
EC/MC Standard11 285
Maestro/Cirrus11 697
Firemní účty:
EC/MC Gold154
EC/MC Standard385
Maestro/Cirrus7043

Pokud jde o celkové výsledky hospodaření banky, zde došlo k jednomu zajímavému obratu: při příležitosti loňských narozenin tiskové materiály uváděly, že za svůj premiérový rok 1998 skončila Expandia banka se ztrátou 200 milionů (plánována byla ztráta 220 milionů) a že ke zlomu a přechodu od záporných čísel ke kladným by mělo dojít na přelomu roku 1999 a 2000. Nyní, nejspíše v souvislosti se vstupem strategického partnera, došlo k přehodnocení této strategie — aktuální tisková zpráva už hovoří o tom, že banka plánuje i nadále hospodařit se ztrátou, a to až do roku 2002 (kdy plánuje dosáhnout hranice 100 000 klientů, viz výše). Za rok 1999 přitom ztráta činila 242,8 milionu Kč a podle tiskové zprávy byla způsobena zejména vysokými náklady na získávání nových klientů a vysokými počátečními investicemi.

Co nového Expandia nabídne?

Oslava druhých narozenin Expandia banky byla zajímavou příležitostí k ohlášení nových služeb — ale nic podstatně nového jsem nezaznamenal. Poslední významnější novinkou bylo zavedení přístupu k Expandia bance pomocí protokolu WAP počátkem dubna, o kterém jsem psal v tomto článku. Jak jsem již psal, tato služba je plnohodnotně dostupná jen uživatelům sítě Paegas, zatímco Eurotel nezavedl do svého WAPu potřebné šifrování, které je nutné pro jakoukoli manipulaci s účtem v bance. Jak jsem se na místě dozvěděl, tento stav trvá i nadále, tj. ze sítě Eurotelu se do Expandia banky po WAPu nedostanete (přesněji: nedostanete se dále, než jen k všeobecným informacím typu kurzů, které šifrovány být nemusí).

Důvod, proč Expandia banka na oslavě svých narozenin neoznámila žádné nové služby, si vysvětluji příliš krátkým časovým odstupem od vstupu strategického partnera, který vzhledem ke své majoritě má rozhodující slovo. Již dříve byly avizovány služby z kategorie bankopojištění (tedy o služby kombinující pojistné a bankovní služby), ale jejich uvedení na trh nejspíše nějakou dobu potrvá.

Jak jsem již také psal v tomto předchozím článku, Expandia banka uvažuje i o možnostech zlevnění svých služeb — což samozřejmě souvisí se snahou získávat další klienty, i s potřebou prosadit se vůči vzniklé konkurenci (již zmiňované IPB a Živnobance). Ani v tomto ohledu nezaznělo na včerejší oslavě nic konkrétního, a tak si dovolím malé zavěštění z křišťálové koule: oba stávající konkurenti Expandie postavili své řešení bezpečnosti styku klienta s bankou na bázi elektronických podpisů, zatímco samotná Expandia toto řeší hardwarovým Elektronickým klíčem.

Obě varianty mají své pro i proti: elektronické podpisy jsou provozně lacinější, ale na druhou stranu váží přístup na konkrétní počítač, na kterém jsou příslušné certifikáty a klíče nainstalovány. Naproti tomu dražší Elektronický klíč používaný Expandia bankou takto klienta neváže — máte-li jej v ruce a znáte-li jako jeho právoplatný majitel PIN, kterým je chráněn, můžete zajít třeba do internetové kavárny někde na druhém konci světa (třeba na dovolené nebo služební cestě) a odsud plnohodnotně manipulovat se svým bankovním účtem. Tipuji, že cesta Expandia banky ke zlevnění vlastních služeb půjde i cestou používání elektronických podpisů, resp. kombinací obou možností (ten, kdo potřebuje cestovat, bude využívat elektronický klíč, a ten, kdo nepotřebuje cestovat, vystačí s el. podpisy).