Vyšlo na www.novinky.cz dne 19.4.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4288.php3

Začal Prague Internet World 2000

První den PIW-a 2000 se nesl ve znamení kulatých stolů, tří paralelních odborných sekcí, i některých zajímavých novinek na českém Internetu (mj. virtuální škola, trojrozměrný model historických částí Prahy).

[Obr: piwlogo.gif (5708 Bytes)]
V pořadí již třetí ročník konference Prague Internet World začal včera ráno v prostorách Veletržního paláce. Slavnostního zahájení se za státní správu zúčastnil ministr dopravy (a spojů) Antonín Peltrám. Ten se ve svém proslovu stručně vyjádřil k telekomunikačnímu zákonu a vyslovil své přesvědčení, že bude brzy definitivně přijat. Na adresu liberalizace telekomunikací pak řekl:
předpokládáme, že dáme plný prostor pro rozvíjení konkurenčního prostředí,
uděláme všechno, abychom rozvinuli konkurenční prostředí, aby se to zlevnilo.

Škoda, že realita je jiná, alespoň z pohledu uživatelů telekomunikačních služeb, kteří už doufali v brzký nástup konkurence se všemi očekávanými efekty (možnost výběru, nižší ceny, vstřícnost operátora, větší dostupnost služeb atd.). Večer pak v televizních zpravodajských relacích zaznělo, že premiér Zeman požádal prezidenta o odvolání ministra Peltráma a o jeho nahrazení dosavadním poslancem Jaromírem Schlingem.

Druhý proslov měl zahraniční host, pan Ivan Hodač (rodák z Čech), který je viceprezidentem společnosti Time Warner. Ve svém příspěvku představil společenství GBDe (Global Business Dialog on eCommerce), které vytvořili představitelé předních světových firem ve snaze podpořit rozvoj elektronického obchodování. Vychází totiž z předpokladu, že rozvoj e-commerce je záležitostí, kterou nemůže zvládnout ani soukromý sektor sám, ani sama státní správa konkrétní země, ale mohou ji zvládnout pouze obě strany společně ve vzájemném a globálním partnerství. Podrobněji o společenství GBDe v tomto článku zde na Novinkách.

[Obr: piwzahajeni.gif (58702 Bytes)]
Ze slavnostního zahájení

Dalším z řečníků v rámci úvodního vystoupení byl šéf Českého Telecomu Přemysl Klíma (nezapomínejme, že Český Telecom koupil spolupořádající agenturu MIA). Ve své řeči vyzvednul důležitost "nových" služeb (míněno: internetových, resp. s Internetem souvisejících) pro telekomunikačního operátora, který dosud tradičně poskytoval pouze tzv. "komoditní" služby (čímž byly míněny klasické telefonní služby). Zajímavým konkrétním výrokem pana Klímy bylo tvrzení, že tarif Internet 2000 byl příspěvkem Telecomu k rozvoji podnikání v ČR (takto to snad ještě nikdy nezaznělo, vždy byl tento tarif prezentován jako podpora individuálních uživatelů - zejména pak domácích, ochotných používat Internet po večerech a o víkendech, a nikoli v pracovní době).

Jaký byl odborný program?

Odborný program byl již tradičně rozdělen do sekcí (konkrétně tří), a navíc probíhaly další akce ve dvou infoarénách. Celkem tedy běželo až pět paralelních aktivit, a pokud někoho zajímalo něco co probíhalo souběžně (jako mne), měl smůlu. Snad se alespoň dodatečně objeví texty jednotlivých vystoupení na web-u, tak jako v předchozích ročnících.

Tři paralelní sekce, které probíhaly souběžně, se po řadě věnovaly otázkám:

  • práva a veřejné správy,
  • zdravotnictví
  • obsahu a marketingu
přičemž sám jsem střídavě "pendloval" mezi "právem a státní správou", "obsahem a marketingem" a infoarénami, které se v první den nejvíce zabývaly problematikou výzkumů Internetu.

Mé dojmy z "kulatých stolů" o výzkumech Internetu jsou spíše tristní - byla to taková nezávazná popovídání, ve kterých záměrně nepadala žádná čísla (ani jiná konkrétní fakta z provedených výzkumů), a tak se vše odehrávalo spíše v rovině osobních dojmů a názorů. Ne že by to nebylo zajímavé, ale poslouchat stále dokola jak by každý chtěl znát odpovědi, ale neumí přesně specifikovat otázku? Tím mám na mysli zejména snahy dopátrat se počtu uživatelů Internetu, přičemž ale nikdo přesně neříká, co konkrétně si pod pojmem "uživatel" představuje. Jak jsem také z diskusí vyrozuměl, zatím nejsou žádné viditelnější snahy o sjednocení metodiky výzkumů, tak aby výzkumy různých agentur byly mezi sebou porovnatelné. Zde tedy bude mít hodně prostoru projekt Sondy do českého Internetu (organizuje BMI), který se o určité srovnání a následný syndikovaný výzkum chce pokusit.

Jistý posun v pohledu na Internet jsem zaznamenal u právníků, kteří ve své sekci již vzali na vědomí disproporci mezi teritoriální působností práva a globálním charakterem Internetu a začíná jim docházet, že zde se rýsuje opravdu pořádný problém. Není to ještě tak dávno, kdy se i na Internet dívali svým výhradně teritoriálním pohledem, a na dotaz jak se vyřeší "nadnárodní" aspekty Internetu odpovídali: stejně, jako se řeší využití moře či mezinárodního vzdušného prostoru (tedy mezinárodními úmluvami a konvencemi).

Řeč byla i o elektronickém podpisu, jehož vznik popisoval poslanec Mlynář, či o autorském právu v prostředí Internetu. Mimochodem, nedávno schválený autorský zákon již explicitně říká, že "užitím" díla je i jeho zpřístupnění na Internetu. Zmiňován byl i nový zákon o ochraně osobních dat, který měl prezident podepsat den před zahájením konference.

[Obr: piwvystava.gif (63006 Bytes)]

Co přinesla výstava?

Prague Internet World netvoří pouze konference, ale také výstava. Letos sice byla právě odborná konference stavěna více do popředí, ale ani výstava nebyla bez zajímavostí. Objevily se zde některé nové produkty, nové služby i zcela nové subjekty, a většinu těch nejzajímavějších si nechám na samostatné články. Zde je proto jen stručný výčet některých zajímavostí:

  • virtuální škola (eškola)
  • nový aukční server offerto.cz
  • trojdimenzionální model historických částí Prahy (Virtuální Praha 2000), umožňující procházet se prostorovým modelem Staroměstského náměstí (zpracováno podle historického Langweilova modelu) a Staroměstské radnice (jde o součást projektu Praha 2000)
  • mezinárodní multimediální festival ENTER MULTIMEDIALE