Vyšlo na www.novinky.cz dne 5.4.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4178.php3

DoJ vs. MS: další krok na dlouhé cestě

Snahy o mimosoudní vyrovnání neuspěly. Soudce Jackson vynesl svůj verdikt, který zní: vinen. Ovšem trest ještě určen nebyl, a následovat zřejmě bude odvolání Microsoftu k odvolacímu soudu.

O probíhající antimonopolní kauze, kterou proti Microsoftu vede Ministerstvo spravedlnosti USA a 19 států Unie, jste se mohli vícekrát dočíst i zde na Novinkách. Proto jen v kostce, o co zde jde: o to, zda Microsoft ve své snaze prosadit se i se svými inovacemi překročil či naopak nepřekročil únosnou míru boje proti své konkurenci, tak jak ji vymezují zákony USA, konkrétně pak tzv. Shermanův antimonopolní zákon.

Významným milníkem v celé kauze bylo vynesení věcného nálezu soudcem Jacksonem, který zkoumal fakta, a posléze (počátkem listopadu loňského roku) publikoval svá věcná zjištění, která lze shrnout následovně:

  • Microsoft má sílu monopolu na relevantní části trhu.
  • Microsoft zneužívá své síly monopolu k potírání konkurence.
  • Microsoft svým chováním poškozuje spotřebitele.

Ovšem věcný nález soudce Jacksona byl jen jedním krokem v celé kauze a ještě nepředstavoval jeho výrok o tom, zda zjištěné skutečnosti jsou porušením zákonů. Vynesení takovéhoto výroku předcházelo čtyřměsíční období, po které obě strany hledaly smírnou cestu neboli možnost nějakého oboustranně přijatelného mimosoudního vyrovnání.

Koncem minulého týdne tyto pokusy skončily neúspěšně. Samozřejmě žádná ze stran neřekla: „bylo to z naší viny“ — spíše se předháněly v tvrzení, že právě jejich strana udělala největší vstřícné kroky, ale druhá strana je nebyla ochotna akceptovat. Zajímavé a svým způsobem příznačné je vyjádření soudce Richarda A. Posnera, který byl soudcem Jacksonem pověřen pokusit se zprostředkovat smírné řešení. Ve svém prohlášení, ve kterém oznamoval neúspěšný konec pokusů o smír, napsal:

Přes mé obrovské úsilí zachovat důvěrnost vyjednávání došlo k mnoha únikům informací a spekulacím, na základě kterých zprávy v médiích vytvořily nesprávný a zavádějící dojem z některých aspektů procesu. Každý, kdo se chce opravdu v této záležitosti dobrat k pravdě, by za žádných okolností neměl tyto zprávy brát v úvahu.

Nespekulujme tedy o tom, kdo více přispěl k nedohodě a kdo méně. Raději se zaměřme na to, co následovalo a nejspíše následovat bude.

Jackson říká: vinen

Soudce Jackson
Prakticky bezprostředně po ztroskotání pokusu o smír (v pondělí) vynesl soudce Thomas Pennfield Jackson svůj verdikt (plné znění zde). Tak jak se dalo očekávat již podle věcného nálezu, je to verdikt, který shledává Microsoft vinným z porušení antimonopolních zákonů (Shermanova antimonopolního zákona i antimonopolních zákonů 19 států Unie). Podle nálezu soudu, kterému Jackson předsedal, Microsoft zneužil svou monopolní sílu k činům směřujícím proti volné soutěži a snažil se také zmonopolizovat trh webových browserů, čímž podle výroku soudu porušil část 2 Shermanova zákona. Kromě toho měl Microsoft porušit i část 1 tohoto zákona tím, že nezákonně propojil svůj WWW browser se svým operačním systémem.

Stejně tak důležité ale je, že soud neshledal, že by marketingové dohody Microsoftu s jinými firmami porušovaly zákon. Stejně tak soud neshledal, že by Microsoft zcela odříznul od distribučních kanálů svého konkurenta Netscape.

Microsoft se odvolá

Společnost Microsoft již dala najevo, že se proti výroku oblastního soudu odvolá, a podle svého tvrzení zde vidí velkou šanci na úspěch. Poněkud paradoxně by jejím největším trumfem mohl být právě výrok soudce Jacksona v té své části, která shledává, že Microsoft neodříznul svého konkurenta Netscape od všech jeho distribučních kanálů. Podle 1. části Shermanova antimonopolního zákona je totiž podmínkou antimonopolního chování úplné odříznutí konkurenta od všech jeho distribučních kanálů.

Na finální verdikt si ještě počkáme

Pondělní výrok soudu, vynesený soudcem Jacksonem, byl pouze konstatováním závěrů oblastního soudu, pokud jde o porušení zákona, a nikoli ještě vynesením rozsudku (v tom smyslu, že by obsahoval trest, resp. opatření, které má následovat za porušení zákona). Na takovýto výrok si ještě musíme nějakou dobu počkat.

Již dnes je ale prakticky jisté, že celá kauza neskončí u oblastního soudu, ale skrze odvolání se dostane znovu na přetřes k soudům vyšší instance. Dokonce je možné i to, že „přeskočí“ příslušný odvolací soud a dostane se rovnou k Nejvyššímu soudu USA, pokud soudce Jackson využije jeden méně známý zákon, který mu umožňuje předat konkrétní kauzy přímo Nejvyššímu soudu. V každém případě ale kauza zdaleka ještě není u konce, a očekávání brzkých rozuzlení (třeba rozdělení Microsoftu na několik částí, či naopak úplného zproštění obžaloby) jsou dosti předčasné.