Vyšlo na www.novinky.cz dne 3.4.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4144.php3

Bezdůvodná konkurence v telekomunikacích?

Opravdu si ministr Antonín Peltrám myslí, že je třeba stavět dostatečné právní meze bezdůvodné konkurenci v telekomunikacích? Asi ano, když to říká novinářům po schůzi vlády. Ostatně, nový telekomunikační zákon jeho slova prakticky naplňuje!

Návrh nového telekomunikačního zákona, který již prošel Poslaneckou sněmovnou a nyní čeká na verdikt Senátu, vyvolal opravdu silné reakce mezi odbornou veřejností (viz např. toto stanovisko či tuto petici). Předmětem kritiky je hlavně paragraf 78, který odkládá tzv. volbu operátora a přenositelnost čísla o rok a půl, resp. o dva roky, a tím brání nástupu konkurence a zachovává faktický monopol.

Zdůvodnění, která se objevují, jsou zajímavá: oficiálně prý jde o to, aby byl dosud nepřipravenému Českému Telecomu poskytnut prostor pro adaptaci. Z úst některých politiků zazněly i mnohem logičtější a pravdě asi nejbližší hlasy, tvrdící, že jde o zvýšení prodejní ceny Českého Telecomu.

Ovšem na nejkurióznější vysvětlení jsem náhodou narazil v zápisech z tiskových konferencí, které se pravidelně konají po schůzích vlády a jsou dostupné na oficiálním vládním WWW serveru. Jde konkrétně o vyjádření ministra dopravy (a spojů) Antonína Peltráma po schůzi vlády v pondělí 13. prosince (viz zde). Tehdy vláda projednala a schválila další postup v privatizaci Českého Telecomu, a pan ministr se k tomu na tiskovce s novináři vyjádřil takto:

Dámy a pánové, já z toho vezmu bod, který vás bude asi nejvíce zajímat. Vláda schválila další postup při prodeji majetkových podílů státu v akciové společnosti Telecom. Je to možné proto, že prvním čtením prošel zákon o telekomunikacích, který vytváří dostatečné právní meze pro bezdůvodnou konkurenci v této oblasti a současně vymezuje úlohu státu.

To si opravdu pan ministr myslí, že proti konkurenci v telekomunikacích je třeba bojovat, a to dokonce cestou zákona, kladením „dostatečných právních mezí“? To by byl vskutku ojedinělý názor v dnešní době, kdy všichni alespoň formálně volají po liberalizaci a nástupu konkurence a deklaruje to ve svých oficiálních dokumentech i ministerstvo, v jehož čele pan Peltrám stojí.

A co je vůbec „bezdůvodná konkurence“? To existuje také nějaká „důvodná konkurence“? Nevím, konkurenci je asi možné rozdělovat na takovou, která se někomu líbí, a takovou, která se někomu nelíbí (či je resp. není z něčího pohledu žádoucí), ale že by někdo chtěl někomu konkurovat, aniž by k tomu měl důvod? Možná se pan ministr ve slově „bezdůvodná“ jen přeřekl, nebo došlo k chybě při zápisu jeho výroku na tiskovce. Ale že by se přeřekl nebo došlo k omylu i ve slovním spojení „vytvářet dostatečné právní meze“, to mi už připadá jako velmi málo pravděpodobné.

Ostatně, jeho slova na tiskovce nepostrádají vnitřní logiku a dobře korespondují s realitou navrhovaného telekomunikačního zákona. Vždyť čím jiným je dvouleté odsunutí možnosti volby operátora, než právě požadovanou „dostatečnou právní mezí proti bezdůvodné konkurenci“?