Vyšlo na www.novinky.cz dne 31.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4135.php3

Jaké bylo ISSS?

Místopředseda Mertlík předává "informační agendu" novému ministrovi Březinovi. Poslanci Langer a Mlynář chtějí zavést daňové úlevy pro fyzické osoby využívající informační technologie. Budoucí ministr Schling nechce být pouhým ministrem dopravy, ale také spojů!

[Obr: logoisss.gif (4953 Bytes)]
Počátkem tohoto týdne, konkrétně v pondělí 27. a v úterý 28. března, se v Hradci Králové konal již třetí ročník konference ISSS, neboli: Internet ve státní správě a samosprávě. O tom, že to není konference ledajaká, ale naopak hodně velká, svědčí i počty účastníků: v loňském roce jich podle oficiální statistiky bylo 1051, přičemž 33% z nich bylo ze státní správy a 41 % ze samosprávy. Letos ještě přesná statistika není k dispozici, ale celkový počet účastníků již je znám: bylo jich téměř 1300 z 22 zemí (z toho zahraničních bylo cca 100).

Mertlík předává žezlo Březinovi

[Obr: mertliknaisss.gif (22420 Bytes)]

Letošní konferenci ISSS navštívil i místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Zřejmě to ale již bylo naposledy, kdy zde vystupoval v pozici vládního představitele, který má na starosti informační technologie a budování tzv. informační společnosti. Příslušnou agendu, konkrétně předsednictví v Radě vlády pro státní informační politiku (a také politické vedení Úřadu pro státní informační systém a nejspíše i další související aktivity) totiž od pana Mertlíka přebírá nově jmenovaný ministr bez portfeje Březina. Ten se ale konference nezúčastnil.

Vystoupení pana Mertlíka na ISSS bylo dosti poplatné tomu, že právě vše předává někomu jinému. Mluvil hlavně o tom, co bylo uděláno - byla např. přijata Státní informační politika (SIP), byla založena již zmiňovaná Rada vlády pro SIP atd. - ale o výhledu do budoucna a řešení koncepčních otázek již nemluvil. Přitom ale těchto otázek je velmi mnoho a jsou velmi naléhavé: po několika dlouhých odkladech je například dokončován Akční plán realizace státní informační politiky, který by měl celý SIP prakticky naplnit. S jeho realizací, která mj. předpokládá připojení všech škol a knihoven k Internetu již do konce příštího roku, to ale nevypadá nijak růžově. Řada termínů, obsažených v harmonogramu realizace SIPu, již byla "prošvihnuta", ostatním hrozí podobný osud. Důvodem je z velké části i nedostatek financí - na celou informační politiku prý v letošním státním rozpočtu zbývá pouhých 400 milionů (ještě nedávno se uvádělo 500 milionů, ale zřejmě zapůsobily škrty). Co je to proti multimiliardovým injekcím do bank a všelijakých krachujících podniků, které vláda nejspíše považuje za tak banální, že o nich veřejnost již ani neinformuje.

[Obr: moderatorisss.gif (45649 Bytes)]
Moderátorem byl Jan Pokorný

Langer a Mlynář chtějí úlevy na daních

Představa, že naše směřování k tzv. informační společnosti by mělo být celé financováno ze státního rozpočtu, je samozřejmě nesprávná. Role státu by měla spočívat především ve vytváření vhodných podmínek pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií, zatímco hlavní břemeno investic by měl nést privátní sektor (a stát by měl řešit takové věci, jako jsou liberalizace telekomunikací a vytvoření korektního a nediskriminujícího konkurenčního prostředí). Přímé financování ze státních peněz by se mělo týkat pouze takových resortů, jako jsou školství či zdravotnictví (a samozřejmě také státní správy jako takové).

Nicméně stát může významně napomoci také tomu, aby soukromý sektor i jednotlivé fyzické osoby měly větší motivaci a také větší možnosti sami investovat do vlastního rozvoje. Stačí, když se bude snažit "méně kasírovat" ty své občany, kteří jsou ochotni investovat do sebe sama - například tím, že jim bude poskytovat určité daňové úlevy na nákup počítačů či na využívání služeb spojených s informačními technologiemi.

Přímo na konferenci ISS se o této možnosti zmínil i místopředseda vlády Mertlík, který ale možnost daňových úlev na informační technologie odmítl s poukazem na to, že to není reálné a že by nám to Evropská unie stejně nepovolila. Zanedlouho po něm vystupovala delegátka ze Švédska (tj. členské země EU), která popisovala, jak to u nich udělali a jaký to mělo pozitivní efekt.

[Obr: langernaisss.gif (41632 Bytes)]
Ivan Langer chce podat pomocnou ruku uživatelům IT

Zajímavé bylo v tomto ohledu i vystoupení dvou přítomných poslanců, Vladimíra Mlynáře a Ivana Langera. Oba se totiž k myšlence daňových úlev pro uživatele informačních technologií přihlásili. Na následné besedě s novináři byli dokonce ještě sdílnější: poslanec Langer hodlá usilovat o to, aby veškeré náklady fyzických osob na IT byly zvýhodněny daňovými úlevami (což by například mohlo znamenat i to, že náklady na připojení k Internetu by byly odpočitatelnými položkami z daní). Poslanec Mlynář zase naznačil, že chce prosadit zákon o "Home PC", což by zřejmě umožňovalo odepsat z daní fyzických osob jednorázové pořizovací náklady na zakoupení počítače. Ale jak jsem pochopil, jsou oba teprve na začátku snah o prosazení něčeho takového. A cesta k případnému úspěchu může být ještě pořádně dlouhá. Takže nepropadejme předčasné euforii nad tím, že by snad náš stát byl ochoten nějak výrazněji pomoci svým občanům získat potřebnou informační gramotnost.

Budeme vzdorovat liberalizaci?

Další z možností, jak pomoci naší zemi vydat se směrem k informační společnosti a vsadit na moderní technologie, je liberalizovat telekomunikace a vytvořit v nich co nejlepší podmínky pro působení konkurence. Snad zde nemusím opakovat, že naši zákonodárci se rozhodli pro jinou cestu - pro zachování faktického monopolu dominantního operátora ještě po dva roky. Co naplat, že přímo na konferenci ISSS přítomný představitel EU kladl největší důraz právě na kvalitu liberalizace telekomunikací. Neopomněl navíc připomenout, že EU bude pečlivě sledovat, jak jednotlivé kandidátské země k liberalizaci přistupují. Naše stanovisko pregnantně formuloval ve svém vystoupení již vicepremiér Mertlík, když řekl, že Českému Telecomu musí být poskytnut určitý prostor pro adaptaci. Nebylo snad právě tohle důvodem, proč dostal na pět let monopol a byl svěřen do kurately strategického partnera?

Kdo si prosadil dvouletý odklad?

S problematikou liberalizace souvisí i následující zajímavost, kterou jsem se na ISS dozvěděl. Na setkání přítomných poslanců s novináři jsem se jich zeptal, kdo vlastně prosadil do návrhu telekomunikačního zákona onen ostudný dvouletý odklad volby operátora a přenositelnosti čísla - když původní návrh z června loňského roku, který byl mj. posílán do EU k posouzení, žádný odklad neobsahoval. Odpověď byla taková, že první verzi návrhu připravovali odborníci (a byl to návrh MDS ČR). Dvouletý odklad se dostal do druhé verze až rozhodnutím vlády, a tedy veskrze politickým rozhodnutím!

[Obr: tiskovkanaisss.gif (46886 Bytes)]

Přišel i nový ministr

Nový ministr Březina, který bude mít problematiku informační společnosti ve svém resortu, na konferenci nepřišel. Zato sem ale zavítal, byť v roli běžného účastníka, poslanec Jaromír Schling, který by se měl stát novým ministrem dopravy a spojů. Při neformální besedě poslanců s novináři si sedl za předsednický stůl a ochotně odpovídal na otázky. Nejvíce se mi líbil jeho výrok o tom, že MDS pod jeho vedením již nebude pouhým ministerstvem dopravy!

[Obr: grossschlingano.gif (57273 Bytes)]
Budoucí ministři Gross a Schling se rádi vidí

[Obr: grossschlingne.gif (49185 Bytes)]
Budoucí ministři Gross a Schling se neradi vidí

Soutěže

I letos byly (podobně jako v loňském roce) na konferenci ISSS vyhlašovány výsledky několika soutěží:

  • o Zlatý erb, což je soutěž WWW stránek obcí, měst a regionů (výsledky najdete zde). Jako jeden z porotců mohu potvrdit, že obsahová úroveň i kvalita zpracování neustále rostou. S nimi významně stoupá i celková užitná hodnota stránek. Osobně bych rád upozornil na WWW stránky obce Šebetov (které zvítězily v kategorii obcí), a to za jejich homepage v hanáčtině. To opravdu stojí za zhlédnutí.
  • o Geoaplikaci roku (výsledky najdete zde).
  • o Český zavináč - což je soutěž projektů, které významně přispěly k rozvoji informační společnosti v České republice (zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy). Letos zvítězil projekt digitální knihovny poslanecké sněmovny ČR.

[Obr: zavinacisss.gif (53893 Bytes)]
Předávání ceny Český zavináč