Vyšlo na www.novinky.cz dne 24.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai4044.php3

Senátor ve WAP-u

Už i naši politici si zřizují WWW stránky na Internetu a dávají o sobě vědět také "elektronickou cestou". S nástupem mobilních technologií se však objevují i další formy prezentace politiků - senátor Mirek Topolánek chce oslovovat občany a voliče prostřednictvím WAP-u.

Vztah našich politiků k informačním a telekomunikačním technologiím rozhodně není jednoduchý - pohybuje se v širokém rozmezí od aktivního odmítání moderních technologií jako hrozby až po jejich nekritické zbožňování. Bylo by to téma na samostatné a delší povídání, které by asi nebylo dvakrát radostné.

I mezi našimi politiky se nicméně již najdou tací, kteří pochopili, že Internet a další moderní technologie jsou nejen důležité pro tuto společnost a její rozvoj a prosperitu, ale že dávají velké šance i jim samotným jako osobám, které "musí být vidět" a měly by komunikovat se svými voliči i s celou širší veřejností.

Odhadnout "míru penetrace" Internetu mezi našimi politiky je těžké, ale určité vodítko dává například seznam senátorů našeho Senátu: z celkového počtu 80 jich má své osobní WWW stránky 9. To je něco málo nad 10 procenty.

Senátor Topolánek a jeho poradce

wap.topolanek.cz

Jedním ze senátorů, kteří mají své vlastní WWW stránky, je i Ing. Mirek Topolánek (zvolen za obvod č. 70 Ostrava-město). Dokonce má i vlastní doménu, topolanek.cz. Včera senátor Topolánek sezval na tiskovou konferenci novináře, aby jim představil novou verzi svých WWW stránek http://www.topolanek.cz, upravenou pro přístup prostřednictvím protokolu WAP (zde, uvedeno do provozu 20. 3. 2000). Na obě verze těchto stránek se můžete podívat sami, viz příslušné odkazy, a sami si také můžete udělat obrázek o tom, co a jak obsahují a jak jsou živé a obsažné. Na WWW stránkách, přesněji na stránkách psaných v HTML a dostupných přes protokol HTTP, najdete mj. základní údaje o senátorovi (včetně kontaktních údajů), jeho životopis, výčet aktivit a volební program, dále pak články a přednášky autora i články jiných autorů, které jej zmiňují. K nalezení je zde i sekce "Názory a reakce", která je ale velmi skromná (zatím obsahuje jen dvě reakce na dotazy voličů). Nechybí dokonce ani on-line hry (což mi na osobních stránkách politika nepřipadá příliš vhodné).

Na WAP-ové verzi stránek, přesněji na stránkách psaných v jazyku WML a dostupných pomocí protokolu WAP, lze nalézt podmnožinu obsahu WWW stránek: chybí zde například sekce názorů a reakcí na dotazy voličů. Osobně bych na stránkách politika hledal právě a především informace o jeho postojích, názorech a reakcích: třeba to, jaké má postoje ke konkrétním kauzám (dnes třeba k telekomunikačnímu zákonu), jaké předložil návrhy zákonů, koncepce či jiné obdobné materiály, co plánuje do budoucna atd. Takovýchto informací jsem na WWW stránkách pana Topolánka našel jen málo, a to ještě "schovaných" v podobě článků, psaných pro různá média.

Nač potřebuje politik WAP?

Z úvodního exposé pana senátora na včerejším setkání s novináři jsem získal dojem, že technologii WAP považuje za velmi perspektivní a za výhodnější pro komunikaci s voliči a veřejností, než Internet a klasický Web. Důvodem prý je nezávislost na počítači (stačí mobilní telefon) a samozřejmě také mobilita (možnost přístupu odkudkoli).

Přítomní kolegové namítali, že řešení na bázi WAP-u je poměrně drahé a prozatím málo rozšířené a podporované. Na to pan senátor správně reagoval argumentem, že do budoucna se situace určitě změní.

Můj osobní názor je takový, že technologie WAP je nevhodná pro komunikaci mezi občanem a politikem především z principiálních důvodů. Proto, že WAP je zamýšlen pro takové aktivity, u kterých uživatel nemusí příliš přemýšlet, ale naopak již dobře ví, co potřebuje, a chce to udělat rychle a také odkudkoli - třeba zadat příkaz bance, zjistit dopravní spojení či stav počasí v nějaké lokalitě, případně si přečíst nějaký důležitější mail. Ale že by někdo četl prostřednictvím WAPu celé romány? Nebo se seznamoval s politickými názory, postoji a aktivitami politika? S návrhy zákonů, které předložil, s jeho koncepcemi atd.? To asi ne, to jsou věci, které vyžadují klid a soustředění a s mobilními telefony se budou dělat asi jen výjimečně. Pro komunikaci politika s občany vidím jako výrazně vhodnější klasický web a jeho HTML stránky.

O paragrafu 78, ale nejen o něm

Setkání se senátorem Topolánkem bylo ale i zajímavou příležitostí, jak se seznámit s jeho názory a postoji. Z kontextu, v jakém mluvil o svých WWW stránkách a WAPu, jsem nabyl dojmu, že pan senátor již docenil jednu významnou přednost Internetu a moderních technologií: že mu totiž dávají možnost vyjádřit názory přímo a "ve vlastní režii" (na vlastních stránkách), a tím se vyhnout eventuálnímu zkreslení či jiným deformacím ze strany novinářů, na což si naši političtí představitelé s velkou oblibou stěžují. Dosavadní náplň stránek senátora Topolánka zatím ale nesvědčí o tom, že by tuto doceněnou možnost skutečně již využíval.

Diskuse se senátorem se samozřejmě nemohla vyhnout problematice telekomunikačního zákona a celé sféry telekomunikací a informačních technologií vůbec. Zde senátor opakovaně zdůrazňoval svůj názor, že stát by tyto věci (včetně Internetu) neměl direktivně řídit, ale měl by pouze narýsovat mantinely a nechat prostor pro privátní sektor, který je hlavním hnacím motorem rozvoje. K tolik diskutovanému návrhu zákona o telekomunikacích se vyjádřil v tom smyslu, že problematiku přenositelnosti čísla považuje za relativně méně významnou - větší relevanci přikládá možnosti volby operátora. Bude prý usilovat o zkrácení termínu pro povinné zavedení možnosti volby operátora, ale na konkrétní vyjádření nedošlo s odkazem na to, že stanovisko k telekomunikačnímu zákonu bude senátní klub ODS teprve projednávat.