Vyšlo na www.novinky.cz dne 15.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3968.php3

Contactel kupuje a poskytuje zdarma

Datum 13. 3. 2000 se zapíše do internetové historie společnosti Contactel: v tento den slavnostně podepsala kupní smlouvu na komerční síť CESNETu a současně začala poskytovat „Internet zdarma“, s jednotným přístupovým číslem po celé ČR.

Skutečnost, že komerční síť CESNETu koupil právě Contactel, není žádnou novinkou. Informace o výsledku výběrového řízení byly známy již delší dobu a včera došlo pouze ke slavnostnímu aktu podpisu příslušných dokumentů (viz obrázky). Faktický přechod celé sítě do rukou Contactelu je stejně záležitostí postupnou a bude ještě nějakou dobu probíhat. Důležité je spíše uvědomit si, že sdružení právnických osob CESNET (CESNET z.s.p.o.), ve kterém jsou zastoupeny všechny tuzemské vysoké školy a Akademie věd, bylo až dosud provozovatelem dvou vzájemně propojených ale jinak samostatných a oddělených sítí — komerční (provozované pod názvem CESNET) a akademické, provozované pod momentálním názvem TEN-155 CZ (dříve TEN-34CZ, podle přenosové rychlosti). Odkoupena byla komerční síť, a sdružení CESNET bude nyní provozovat již jen ryze akademickou síť TEN (od: Trans-European Network).

[Obr: contactel2.gif (52728 Bytes)]

Důležité je také, že předmětem odkoupení nebyla ochranná známka „CESNET“, kterou si ponechává stávající sdružení CESNET. Contactel tedy nemůže ponechat nově zakoupené síti její původní jméno — zřejmě ji zbaví její dosavadní „identity“ a zaintegruje do své stávající sítě.

Za kolik?

Na rozdíl od většiny podobných akvizic včera oficiálně zazněla i konkrétní cifra: Contactel koupil komerční síť CESNETu za 775 milionů Kč. V následném rozhovoru s ředitelem CESNETu Janem Gruntorádem jsem se dozvěděl i to, jak bude s touto nemalou částkou naloženo. Nezahučí nenávratně v bezedné černé díře (pardon: nebude odvedena do státního rozpočtu), ale zůstane ve sféře školství a bude využita pro jeho rozvoj. Prodávajícím totiž není stát, ale sdružení CESNET z.s.p.o. (které bylo ustaveno jako „společný podnik“ vysokých škol a Akademie mimo jiné i proto, aby na něj stát mohl převést vlastnictví sítě CESNET). Peníze získané prodejem komerční části sítě zůstanou sdružení CESNET, které se již rozhodlo je kapitalizovat a výnosy z kapitalizace využít pro rozvoj českého školství. Přesná pravidla teprve krystalizují, ale mělo by se jednat v zásadě o podobný grantový systém, jakým jsou financovány nejrůznější výzkumné projekty u nás i ve světě.

[Obr: contactel1.gif (54833 Bytes)]

Přispět k rozvoji českého školství na grantovém principu se rozhodl i Contactel — u příležitosti slavnostního podpisu kupní smlouvy založil fond na podporu vybraných projektů mladých výzkumných pracovníků a studentů v oblasti telekomunikací. Počáteční vklad Contactelu do tohoto fondu je 3,5 milionu Kč (resp. 100 000 USD).

Zadarmo!

Kromě slavnostního podpisu a založení fondu se datum 13. 3. 2000 stalo i dnem, kdy Contactel začal poskytovat přístup k Internetu zdarma. Jde samozřejmě jen o přístup komutovaný (dial-up neboli telefonický), a to jak analogový, tak i přes ISDN. Jak to ale souvisí s nedávnou kampaní RedBoxů, kdy Contactel také nabízel „internet zdarma“?

Rozdíl je v tom, že dříve jste si museli koupit onen RedBox, a teprve k němu jste dostali přístup k Internetu na dva roky zdarma. Nyní odpadá vazba na pořízení RedBoxu a jde o nabídku dostupnou skutečně každému. Navíc jde o nabídku připojení využívající takzvanou národní verzi tarifu Internet 2000, což znamená, že zájemci se dovolají odkudkoli z území ČR na stejné číslo (097 110 12 11) a jejich hovor je tarifikován zvýhodněným tarifem Internet 2000.

Nová služba se jmenuje „Internet Raz Dva“, a s jejím názvem souvisí i přihlašovací procedura: uživatelé se připojují (zřejmě jen při prvém připojení) pod jménem raz a se zadáním hesla dva. Abyste si to mohli vyzkoušet, zbývá již jen uvést IP adresy name serverů: 212.65.193.2 (primár) a 194.239.134.83 (sekundár).