Vyšlo na www.novinky.cz dne 10.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3936.php3

HSCSD a levnější mobilní Internet

Eurotel nabízí ve své síti datové přenosy rychlostí až 43,2 kilobitů za sekundu pomocí technologie HSCSD. Kromě toho od 1. dubna zlevňuje mobilní připojení na Internet na rovné 2,- Kč za minutu, odkudkoli a kdykoli. Tato nová cena se přitom týká i HSCSD přenosů - tj. za 2 koruny za minutu můžete být připojeni rychlostí až 43,2 kbps.

EuroTel uspořádal včera tiskovou konferenci, která se nesla zcela ve znamení datových přenosů po mobilní síti. Jejím cílem bylo tlumočit následující dvě hlavní sdělení:

  • Do rutinního komerčního provozu je uváděna technologie HSCSD, umožňující přenášet data skrz mobilní síť rychlostí až 43,2 kilobitů. Zájemcům bude tato technologie dostupná ve formě služby s poněkud krkolomným názvem "Eurotel GSM - Datová služba 43,2".
  • Od 1. dubna Eurotel zlevňuje připojení na Internet, a to na rovné 2,- Kč za minutu. V této částce je zahrnut jak samotný přístup k Internetu, tak i spojení, a to nezávisle na použité rychlosti. Za ony 2 koruny za minutu se tedy lze připojit i rychlostí 43,2 kbps, kterou nová datová služba nabízí.

Co je HSCSD?

HSCSD je zkratkou od High Speed Circuit Switched Data. Jde o technologii, která se snaží zrychlovat datové přenosy v mobilních sítích GSM, a to v zásadě bez významnějších změn této sítě. Jde na to tak, že místo jednoho tzv. slotu (jakéhosi podkanálu), určeného pro přenos jednoho hlasového hovoru, použije těchto slotů několik současně. Každý slot v GSM síti je dimenzován pro potřeby jednoho hlasového hovoru, a pokud se po něm přenáší data, záleží na tom, jak konkrétně je to realizováno (jaké kódování dat se použije atd.). Standardně je používána rychlost 9,6 kbps, ale vylepšením příslušného kódování a dalšími softwarovými úpravami lze do jednoho slotu "vecpat" až 14,4 kbps. Výsledná propustnost technologie HSCSD proto nezávisí jen na tom, kolik slotů je použito současně, ale také na tom, jakou přenosovou rychlost lze dosáhnout v rámci jednoho slotu. Eurotel přitom již od září loňského roku "umí" a nabízí rychlost 14,4 kbps v jednom slotu. Navíc je třeba počítat s tím, že jednotlivé GSM sloty jsou jednosměrné. Každý hlasový hovor proto "spotřebovává" jeden slot pro příjem (tzv. downlink) a jeden slot pro vysílání (uplink), a stejně tak je tomu i při datovém přenosu rychlostí 14,4 kbps (v obou směrech).

[Obr: nokiacardphone2.gif (11124 Bytes)]
Nokia Card Phone je PCMCIA kartou, a umí i HSCSD
Nová datová služba Eurotelu na bázi HSCSD využívá 4 slotů současně. To znamená, že "spotřebovává" dvojnásobnou přenosovou kapacitu sítě oproti běžnému hlasovému hovoru. Za tuto "vyšší spotřebu" síťových zdrojů je ale schopna nabídnout koncovému uživateli adekvátně vyšší přenosovou kapacitu: místo dosavadních 14,4 kbps na jedné dvojici slotů se nyní jedná o 28,8 kbps, a to oběma směry. Výhodou je možnost využít 4 "zabraných" slotů nesymetrickým způsobem, tak aby přenos v jednom směru využíval například jen jeden slot, a ve druhém naopak tři sloty současně. To znamená přenos rychlostí 14,4 jedním směrem, a 3x 14,4 (neboli 43,2) směrem druhým. Nejtypičtějším využití této asymetrie zřejmě bude připojení koncového uživatele k Internetu - stahovat data bude moci rychlostí 43,2 kbps, a směrem od něj budou data odcházet do internetu rychlostí 14,4. Jen pro připomenutí, komutované připojení pomocí modemu na rychlosti 56 kbps je také asymetrické: oněch 56 kilobitů se týká směru ze sítě k uživateli, zatímco v opačném směru jde maximálně o 33,6 kbps. Pro uživatele internetových služeb je kritická hlavně rychlost ze sítě směrem k němu, a zde se již oněch mobilních 43,2 kilobitů docela blíží "pevným" 56 kilobitů. Blíží se také proto, že spojení realizované technologií HSCSD je možné považovat za spojení s garantovanou přenosovou kapacitou (tj. uživatel skutečně dostává nominálních 43,2 kbps), zatímco 56 kilobitů v pevné síti je maximum, na kterém se v závislosti na kvalitě linky modemy mohou, ale také nemusí spojit.

K čemu a na čem?

Důležitou otázkou samozřejmě je, k čemu lze výše popsané možnosti rychlejších datových přenosů využít, a také na čem (jaké zařízení je k tomu třeba). Odpověď na druhou otázku je principiálně jednoduchá - musí to být zařízení podporující technologii HSCSD. Na našem trhu je to v současnosti pouze Nokia Card Phone 2.0 (fakticky GSM telefon ve formě PCMCIA karty), ale podle vyjádření představitelů Eurotelu by ještě do konce roku měly přijít na trh "skutečné" telefony podporující tuto technologii. Skutečnost, že dnes nová "Datová služba 43,2" funguje právě tak jak funguje, je prý dána především tím, že jediný dostupný terminál (Nokia Card Phone 2.0) zvládá kombinovat nejvýše ony 4 sloty současně (samotné HSCSD počítá až s maximem 8 + 8 slotů, a tedy vlastně s využitím celého GSM kanálu pro jeden datový přenos).

[Obr: nokiacardphone.gif (10516 Bytes)]
K Nokia Card Phone lze připojit headset a telefonovat
Odpověď na otázku "na čem" souvisí i s odpovědí na otázku "k čemu": zejména k datovým přenosům mezi počítači, třeba právě pro připojování k Internetu, nebo pro připojování k firemní síti (nějakému intranetu) či obecně pro přenosy větších souborů. Zajímavou možností aplikace je i využití pro potřeby ostrahy a ochrany majetku - asymetrické připojení s rychlostí 43,2 kbps postačuje pro tzv. nízkorychlostní (slow motion) video, které umožňuje sledovat situaci ve střežené lokalitě. Ta pak díky mobilnímu připojení není nijak závislá na dostupnosti jiných přenosových sítí.

K čemu naopak ne

Pro úplnost je ale vhodné říci i to, jaká má technologie HSCSD negativa. Zásadní vlastností HSCSD je to, že funguje na principu přepojování okruhů (circuit switching, což má ostatně i ve svém názvu). To mj. znamená, že svému uživateli rezervuje určitou konkrétní přenosovou kapacitu (odpovídající oněm 4 spotřebovaným slotům) a nezajímá se již o to, jak je tato kapacita skutečně využita. Přenosy na principu přepojování okruhů jsou typicky tarifikovány podle své délky v čase, neboli podle toho na jak dlouhou dobu je přenosová kapacita vyhrazena. Jako uživatel pak platíte podle toho, jak dlouho je vám spojení k dispozici, a ne podle toho, do jaké míry jej skutečně využíváte. Je to přesně stejná situace, jaká nastává například u telefonického (dial-up) připojení či připojení pomocí ISDN, kde také platíte v závislosti na protelefonovaném čase, a ne v závislosti na skutečné využití. Možnost zpoplatnění podle míry skutečného využití přinese do mobilních sítí až technologie GPRS, která již funguje na principu paketového přenosu.

Technologie HSCSD, a s ní i nová služba EuroTelu, jsou tedy vhodné obecně tam, kde uživatelé dokáží skutečně využít vyhrazenou kapacitu, a naopak nejsou vhodné tam, kde by takováto kapacita byla po většinu času nevyužita. Práce s Internetem je nejčastěji někde na pomezí mezi oběma variantami - může být intenzivnější a náročná na přenosovou kapacitu (v době kdy natahujete nějaké WWW stránky či došlou poštu), a naopak nespotřebovávat prakticky nic v situaci, kdy si stáhnutou WWW stránku prohlížíte či píšete nový mail.

Za kolik?

Veledůležitou otázkou je určitě to, kolik bude nová služba EuroTelu stát. Jestliže oproti "normálnímu" hlasovému hovoru resp. datovému přenosu 14,4 obousměrně spotřebovává dvojnásobný počet zdrojů sítě, nebude stát také dvojnásobek?

Druhé včerejší oznámení EuroTelu dává odpověď na tuto otázku, pokud jde přístup k Internetu: nebude to stát dvakrát více, ale naopak méně než dosud. Od 1. dubna má mobilní připojení k Internetu u Eurotelu stát ony již zmiňované 2 koruny za minutu, a to bez ohledu na použitou rychlost . Je tedy jedno jestli jste připojeni "stávajícím způsobem", rychlostí 9,6 nebo 14,4 kbps, nebo využíváte technologii HSCSD a jste připojeni rychlostí 43,2 kbps. Jednotná cena 2,- Kč za minutu se týká všech tarifů, a pokud již máte aktivovány datové přenosy, přechod na používání HSCSD je bezplatný.