Vyšlo na www.novinky.cz dne 6.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3899.php3

Ještě větší odklad než jsme čekali!

Vypadá to paradoxně, ale poslanci schvalující nový telekomunikační zákon nakonec poskytli Českému Telecomu větší odklad, než s jakým sám počítal!

Minulý pátek Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení nový telekomunikační zákon. Sporný paragraf 78, který fakticky prodlužuje výlučné postavení Českého Telecomu a brání nástupu konkurence, nakonec dostal následující podobu:

  • do konce roku 2002 má být zavedena přenositelnost čísla a možnost volby operátora ve variantě s pevnou předvolbou,
  • do 30. 6. 2002 má být umožněna volba operátora ve variantě krátké individuální předvolby čísel pro jednotlivá volání,

přičemž z něj zmizela dřívější klauzule, umožňující "v technicky odůvodněným případech" lhůty ještě prodloužit.

V porovnání s návrhem, který prošel prvním čtením, to je skutečně posun o 6 měsíců směrem vpřed, byť jen u individuálních předvoleb operátora.

Zajímavé ale je, že Český Telecom podle vlastního vyjádření počítal s tím, že dotyčnou variantu volby operátora (jednorázovou individuální předvolbu) bude nabízet již v příštím roce, tedy již v roce 2001!

Samozřejmě že formulace v zákoně říká "nejpozději do", což nebrání dřívějšímu faktickému zavedení. Ale když Telecom sám říká, že to půjde dříve, proč je mu potom v zákoně dáván zbytečně dlouhý odklad?

Informace o připravenosti Telecomu zazněly na setkání ředitele Klímy s novináři dne 9. 2. a následující větu přinesly ve shodném znění mj. ČTK a Lidové noviny)

Volbu operátora v méně komfortní podobě by podle ředitele odboru regulace Telecomu Jana Slavíčka měla již v příštím roce zajistit číselná předvolba přidělená každé firmě.

Sám jsem na dotyčném setkání nebyl přítomen (nebyl jsem pozván), a neznám tedy ani kontext v jakém byl citovaný výrok pronesen. Nikde jsem ale nezaznamenal žádné dementi tohoto výroku, a nemám tedy důvod mu nevěřit. Spíše mne napadá, jak to tedy doopravdy je s připraveností Českého Telecomu na zavedení předvolby operátora a přenositelnosti čísla, když právě jeho nepřipravenost byla hlavním argumentem pro dvouletý odklad.

Proč odlišný přístup k jednorázové individuální předvolbě?

Skutečnost, že zákonem schválená podoba zákona odlišuje od sebe obě varianty volby operátora (jednorázovou individuální volbu a trvalou předvolbu), má své důvody. Pravidla EU, do které chceme směřovat, konkrétně direktiva 98/61/EC, totiž říkají že

"odložit až o dva roky lze přenositelnost čísla a trvalou předvolbu operátora",

naopak u jednorázové individuální předvolby odklad nepovolují (podrobněji jsem o tom psal v tomto předchozím článku zde na Novinkách). EU si totiž dobře uvědomuje, že bez alespoň této možnosti předvolby nelze o nějaké konkurenci ani mluvit.

Zajímavý je v tomto ohledu výrok předsedy sněmovního výboru pro evropskou integraci Jaroslava Zveřiny (ODS), který v původním vládním návrhu (který počítal s dvouletým odkladem u obou podob volby operátora) shledal vše v souladu s direktivou EU (zde):

"To, co předkládá vláda, není v rozporu se žádným pravidlem, se žádnou direktivou EU ani s asociační dohodou,"

KPN už toho má plné zuby?

Zajímavým (a svým způsobem i příznačným) signálem o dění kolem našich telekomunikací byl výrok náměstka Mládka (je náměstkem ministra financí Pavla Mertlíka) u příležitosti zahájení konference EISF. Pan Mládek zde řekl:

"Vzhledem k dynamickému vývoji na telekomunikačním trhu v západní Evropě zájem KPN poněkud ochladl. V této chvíli není vůbec jisté, jestli bude mít zájem o odkoupení oněch 17 procent a jestli náhodou nebude chtít naopak z Českého Telecomu vystoupit."

K tomu posléze dodal v souvislosti s privatizací Českého Telecomu:

"Ještě před půlrokem se varianta prodeje celého podílu zdála býti nemožná, protože holandský Telecom si velmi hájil svá práva a zdůrazňoval, že je tady strategickým investorem, který sice nemá majoritní balík akcií, nicméně má manažerskou kontrolu, a že má velký zájem získat 51 procent."