Vyšlo na www.novinky.cz dne 23.2.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3802.php3

GTS se sjednocuje

Na našem telekomunikačním trhu se objevuje (staro)nový subjekt, vzniklý integrací tří dosud samostatných firem — GTS Czech Net, GTS INEC a Dattel. Nový a jednotný GTS ČR hodlá být největším nezávislým alternativním operátorem a zaměřit se chce zejména na širokopásmové služby.

[Obr: logogts.gif (1038 Bytes)]
Jméno GTS, které je zkratkou od Global Telesystems Group (Inc.), se na našem telekomunikačním trhu objevilo až v devadesátých letech, po pádu Železné opony. Jde o firmu sídlící v USA a kótovanou na newyorské burze (NYSE: GTS), ale její kořeny sahají dokonce ještě na východ od nás a hluboko do dob studené války — do roku 1983, kdy vznikla skutečně historická iniciativa s názvem San Francisco / Moscow Teleport (SFMT, Inc.), usilující o rozvoj privátních elektronických komunikací mezi USA a tehdejším Sovětským svazem.

S postupem času a díky změně režimu se SFMT stal klasickým telekomunikačním operátorem působícím zejména v dnešním Rusku. Později se přeměnil a přejmenoval na dnešní GTS Inc. Časem se ale jeho vedení rozhodlo změnit své téměř výhradní zaměření na Rusko a vstoupit do dalších zemí Evropy. K nám sice ještě vstoupilo pod hlavičkou SFMT, jako SFMT Czech Net (jak stále ještě dokládají například tyto stránky), ale poměrně brzy se u nás i v Evropě prosadila nová značka GTS.

GTS v ČR

Český GTS Czech Net se od počátku orientoval zejména na datové služby, například s využitím VSAT technologií, a zprostředkovával v ČR také služby sítě Concert (společného podniku BT a MCI). Později začal nabízet i přístup k Internetu, a to i v kategorii „providera providerů“ (zajišťoval konektivitu dalším subjektům v roli klasických internetových providerů). Stal se i poskytovatelem přenosových služeb, včetně služeb virtuálních privátních sítí. Hlavní cílovou skupinou GTS Czech Net přitom byl hlavně firemní sektor.

V minulém roce mateřská GTS Inc. zakoupila jiný, do té doby samostatný tuzemský subjekt — klasického internetového providera INEC (a později ještě další ISP, Netforce). Tím se portfolio služeb rozšířilo i o internetové služby orientované na koncové zákazníky včetně „malých“.

Ještě o rok dříve, v září roku 1998, získala mateřská GTS majoritní podíl ve společnosti Dattel — provozující pražskou síť Metronet a vlastnící jednu ze dvou pilotních licencí na poskytování veřejných telefonních služeb (ve vymezených částech Prahy 1 a 2).

Všechny tyto tři subjekty — tedy GTS Czech Net, GTS INEC a Dattel — až dosud vystupovaly jako tři samostatné a nezávisle fungující subjekty, byť se společným (majoritním) vlastníkem. To se ale nyní změní — podstatou včerejšího oznámení bylo právě to, že se spojují do jednoho subjektu, který se bude jmenovat GTS ČR. Proces jejich slučování byl zahájen okamžitě a původní subjekty by tedy již měly vystupovat pod jednotnou společnou hlavičkou. Z právního hlediska ale budou ještě nějakou dobu fungovat jako samostatné subjekty, než se podaří vyřídit všechny právní náležitosti k jejich sloučení. Pan Milan Rusnák, dosavadní ředitel Dattelu a nově generální ředitel „sjednoceného“ GTS ČR, na včerejší tiskovce odhadl toto přechodné období na 6 až 8 měsíců.

Co bude GTS ČR nabízet?

Pokud jde o konkrétní nabídku nového GTS ČR, ta by měla pokrývat snad celé široké spektrum telekomunikačních služeb, od hlasových přes datové a internetové až po služby multimediální. Jak jsem ale vyrozuměl z prezentací a následné diskuse, největší akcent by měl být kladen na poskytování širokopásmových (broadband) služeb. To v současné době znamená orientaci především na firemní zákazníky, a méně již na malé až nejmenší zákazníky, mezi které patří i domácí uživatelé — protože ti si zatím širokopásmové služby nemohou příliš dovolit.

Žádné konkrétní podrobnosti o nových nabídkách však na včerejší tiskovce nezazněly.

O co se může GTS ČR opřít?

Výhodou nového operátora GTS ČR jistě bude jeho návaznost na aktivity mateřského GTS v zahraničí. Ten totiž provozuje poměrně rozsáhlou trans-evropskou síť, která má své přístupové body v 50 evropských městech, prochází 20 evropskými zeměmi a je dlouhá více než 17 000 km. V listopadu loňského roku byla tato síť „dotažena“ i do Prahy, a podle toho, co zaznělo na tiskovce, vede již i do Brna a Bratislavy.

Ačkoli konkrétní informace o charakteru této přípojky na tiskovce nezazněla, soudím, že se jedná o vlastní optiku, na které je zřejmě postavena i celá páteřní část. GTS se totiž pyšní nasazením technologií DWDM (Dense Wavelength Multiplexing), které umožňují přenášet data po jednotlivých videch, a tím opravdu výrazně zvyšovat přenosové kapacity, prakticky podle potřeby a bez nutnosti pokládky nových vláken. Zmiňována byla i technologie “IP over DWDM”, která umožňuje využívat DWDM i pro bezprostřední přenos IP paketů.

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že společnost GTS již dříve získala majoritu v pan-evropské síti Ebone, ke které byl připojen i INEC (a dnes GTS Inc. vlastní plných 100 procent této sítě, která se stala integrální součástí její páteřní sítě).

Páteřní síť GTS je ovšem pouze evropská. Pokud jde o její konektivitu do USA, ta je řešena prostřednictvím společného podniku GTS a FLAG Telecom, jehož výsledkem je transatlantický přenosový systém FA-1 (Flag Atlantic 1). Dnes se jeho přenosová kapacita blíží jednomu terabitu a připravuje se přechod na rychlosti 2× 2,4 Tbps.