Vyšlo na www.novinky.cz dne 21.2.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3777.php3

Media vs. Microsoft?

Je v nových Windows 2000 hrůzostrašných 63 000 chyb? Je Microsoft skutečně ochoten uvolnit zdrojový kód svých Windows? A přinesou nová Windows 2000 úspory, nebo se naopak prodraží? To všechno jsou otázky, které doprovázejí slavnostní start nového operačního systému.

U nás budou nová Windows 2000 slavnostně uvedena na trh až zítra (v úterý 22. 2. 2000), ale světová premiéra tohoto nového operačního systému proběhla již minulý týden. Já bych se zde rád zastavil u některých zajímavých zpráv, které se v souvislosti se startem nových Windows objevily v médiích a které je zřejmě nutné posuzovat i v kontextu s právě vrcholící snahou o smírné řešení antimonopolního sporu, který je proti Microsoftu veden.

[Obr: billovawokna.gif (36465 Bytes)]

63000-bug story

O první rozruch v médiích se týden před slavnostním startem postaral článek Mary Jo Foleyové na ZD-Netu, s názvem "Bugfest! Win2000 má 63,000 defektů". V něm se autorka odvolává na interní memo Microsoftu, podle kterého je v nových Windows 2000 několik desítek tisíc problematických míst. Inkriminované memo má být datované k 1. 1. 2000 (tedy přesně 15 dní po odevzdání nových Windows 2000 do výroby). V samotném článku nebylo toto interní memorandum přesněji citováno, natož pak doslova přetisknuto (či poskytnut odkaz na jeho skutečné znění). Stejně tak není v článku uvedeno, jakým způsobem interní memo "prosáklo" ven. Článek pouze tlumočí to, co si autoři v memu přečetli - že zdrojový kód Windows 2000 má obsahovat:

  • přes 21 000 tzv. "odložených chyb", z nichž blíže neurčený počet Microsoft považuje za skutečně "reálné problémy". Ostatní pak mají představovat požadavky na nové funkce a další jsou důsledkem nepochopení toho, co a jak má kde fungovat;
  • přes 27 000 poznámek (v originále "bugbug" comments), což jsou poznámky vývojářům, aby něco vylepšili či učinili efektivnější. Podle Microsoftu jde prý o "nedodělky" a "dávno zapomenuté problémy";
  • celkově má být v nových Windows 2000 více než 65 000 "míst hodných zřetele" (issues). Podle odhadu samotného Microsoftu by až 28 000 z nich mohlo být skutečnými problémy.

Co k těmto zprávám dodat? Software absolutně bez jakékoli chyby je teoreticky možný, ale v reálné praxi se nevyskytuje. Otázkou je spíše míra a závažnost chyb, neboli poměr mezi velikostí a počtem chyb, i to, o jaké chyby jde. Počet 63 000 (či jinde uváděných 65 000) by byl skutečně alarmující, ale ani sám článek netvrdí, že všechno jsou to skutečné chyby (to pouze naznačuje bombasticky zvolený titulek).

ZD Net si navíc nedávno uříznul ostudu s velmi nekompetentním článkem, který uváděl zcela nesmyslné informace (viz zde. Šlo o oznámení, že AltaVista zpřístupňuje své zdrojové kódy). Tentokráte ale nejde ani o vyslovenou kachnu ani o naprosté pomatení smyslů autorky.

Sám Microsoft vydal k článku a navazujícím zprávám v médiích otevřený dopis svého viceprezidenta Jima Allchina, do jehož kompetence vývoj Windows spadá. V tomto otevřeném dopisu Microsoft nevyvrací ani existenci interního mema ani citované číslo 63 000 - ale vyvrací, že jde o chyby. Uvádí, že jde o různé poznámky typu "co by se dalo dále vylepšovat" a o výstupy ladicího systému, který sám vytipovává místa v kódu, která si zaslouží další pozornost.

Pravda nejspíše bude někde uprostřed - nová Windows zcela jistě nejsou bez chyb. Již několik hodin po slavnostním uvedení byl vydán první opravný "patch" (zde). Na druhou stranu většina nezávislých zdrojů, které testovaly stabilitu nových Windows, hlásí, že jsou podstatně spolehlivější a stabilnější než jejich předchůdci. Ostatně, pokud jsou nová Windows 2000 míněna i jako aplikační serverová platforma, což skutečně jsou, pak stabilita je jedním ze základních požadavků (a Microsoft si na ni určitě dával pozor). Ovšem nejrůznější chyby se nemusí týkat pouze stability, ale třeba i kompatibility, bezpečnosti atd. Zřejmě teprve až čas ukáže...

Mezitím si můžete přečíst i pokračování původního článku o 63K defektů.

Uvolní Microsoft zdrojový kód svých Windows?

Další rozruch v médiích, tentokráte bezprostředně po startu nových Windows, způsobila zpráva velmi renomované zpravodajské agentury Bloomberg. Bill Gates této agentuře poskytnul ve čtvrtek (televizní) rozhovor, po jehož skončení měl v diskusi s moderátorem sám říci, že Microsoft je ochoten otevřít (neboli: zveřejnit a zpřístupnit i svým konkurentům) zdrojový kód svých Windows, a to v zájmu urovnání současného antimonopolního sporu, který je vůči Microsoftu veden (viz např. zde).

[Obr: billvtv.gif (53673 Bytes)]

Tato skutečně zajímavá a nečekaná zpráva zřejmě nepřišla úplně jako blesk z čistého nebe - ve středu například prestižní Wall Street Journal naznačil (podle tohoto článku), že Microsoft je ochoten k větším ústupkům při zpřístupnění informací o interním fungování svých Windows. Ovšem takto na rovinu říci, že Microsoft otevře své zdrojové kódy? Navíc v době, kdy vrcholí snahy o urovnání sporu smírčí cestou? Tiskový mluvčí Microsoftu Jim Cullinan výrok popřel (viz zde), Gates to prý neřekl a ani nijak jinak nekomentoval průběh stávajícího smírčího řízení, které právě probíhá mezi účastníky sporu.

[Obr: reportebloombergu.gif (52953 Bytes)]

Nakonec svou původní zprávu opravil i Bloomberg: prý to takto "aktivně" Gates neřekl, ale pouze přitakal na otázku moderátora, zda by v rámci snah o urovnání sporu byli ochotni něco takového jako zveřejnění zdrojového kódu podniknout. Když jsem si naladil televizi Bloomberg, reportér Dylan Ratigan to přesně takto popisoval - že na jeho otázku Gates odpověděl něco ve smyslu "ano, to by mohlo připadat v úvahu".

Ušetříte na nových Windows, nebo se vám naopak prodraží?

Jedním z často citovaných argumentů pro zavádění nových Windows bývá jejich celkově nižší provozní náročnost (cost of ownership) - takto to alespoň tvrdí Microsoft. Jiného názoru je ale známá konzultační společnost Gartner Group.

Přesně v den slavnostního uvedení nových Windows vydala Gartner Group zprávu, ve které říká, že větším firmám se nová Windows naopak prodraží, a to na zvýšených výdajích na licence, které budou muset být zakoupeny navíc. Gartner Group, který již delší dobu kritizuje Microsoft za jeho licenční politiku, poukazuje na to, že s novými Windows přichází i jinak vymezené licenční podmínky, které nutí koncové uživatele z firemního sektoru kupovat více licencí pro své jednotlivé uživatele než dříve.

Další renomovanou konzultační firmou, která vyjádřila své pochybnosti o raketovém nástupu nových Windows především na serverovou platformu, je IDC. Ta ve své zprávě vyjadřuje názor, že nová Windows umožní Microsoftu nadále dominovat trhu operačních systémů na straně klientů (konkrétně zde očekávají, že do roku 2004 nová Windows 2000 ve verzi Professional zůstanou až druhým nejpoužívanějším OS po Windows 98). Pokud jde o serverovou stranu, kterou Microsoft chce také ovládnout, i zde se podle názoru IDC stanou nová Windows časem dominantním operačním systémem. Ovšem praktické nasazení tohoto operačního systému bude podle mínění IDC zpožděno o půl roku až rok oproti jejich uvedení na trh (kvůli obavám uživatelů o jejich stabilitu).

Kde je pravda?

Uvedení nových Windows je vděčným tématem pro nejrůznější srovnání, testy či jinak koncipované přehledy. Objevují se jak v podání nezávislých zdrojů, tak i v podání přímých účastníků konkurenčního boje - samotného Microsoftu i jeho konkurentů (mj. společnosti Sun a Novell).

[Obr: dotcomtruth.gif (2868 Bytes)]

Firma Novell si zřídila svou "anti-Windows 2000" stránku a snaží se na ní doložit přednosti svých produktů oproti produktům Microsoftu. Sun Microsystem udělal něco podobného zde. Microsoft na to zareagoval zřízením vlastní "přesvědčovací" stránky, na které se snaží vyvracet zejména argumenty Sun-u. Dokonce si pro tyto své stránky zaregistroval doménu dot-truth.com, čímž se snaží reagovat na oblíbený slogan Sun-u.