Vyšlo na www.novinky.cz dne 17.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3504.php3

K čemu došlo u Microsoftu?

Ve čtvrtek 13. ledna oznámil dosavadní šéf Microsoftu, že odstupuje z pozice výkonného ředitele (CEO), kterou po něm přebírá dosavadní prezident Steve Ballmer. Sám Microsoft to zdůvodňuje zaváděním nové strategie, zatímco zdroje mimo Microsoft spekulují o souvislostech s antitrustovou kauzou proti Microsoftu a s možným rozdělením MS na dvě až tři části.

Podívejme se nejprve na holá fakta:

  • Spoluzakladatel společnosti Bill Gates, doposud v roli CEO (Chief Executive Officer, překládá se jako "generální ředitel"), z této pozice odchází. Přebírá ji po něm Steve Ballmer, dosavadní prezident Microsoftu (do této pozice byl ustaven v červenci 1998, přičemž do té doby ji zastával sám Gates).
  • Sám Bill Gates zůstává v pozici s názvem "Chairman" (doslova "předseda", česká tisková zpráva Microsoftu to překládá jako "předseda správní rady"), a Chief Software Architect (hlavní softwarový architekt).

V žádném případě tedy nejde o nějaký odchod Gatese od Microsoftu, jak to některá nepříliš informovaná média v prvních zprávách naznačovala. Jde o změnu pozic a postů ve vedení Microsoftu, které po formální stránce mohou vypadat jako skutečně zásadní a revoluční změny, ale prakticky jsou to spíše evoluční změny, které zase až tak velkým překvapením nejsou. Společnost velikosti Microsoftu nemůže fakticky řídit, ve smyslu "každodenního managementu", jeden jediný člověk. Ve skutečnosti zde musí existovat celá řídící "pyramida", v jejíž špici nepochybně stojí a nadále bude stát Bill Gates. Právě ohlášené změny jsou ve skutečnosti změnami uvnitř této pyramidy, nejspíše motivované snahou optimalizovat její fungování a přizpůsobit formální stav stavu faktickému. Proto nejsou až tak překvapivé. Zajímavé je spíše načasování a způsob zdůvodňování těchto změn.

Co říká Microsoft?

Dejme nejprve slovo samotnému Microsoftu a tomu, jak on změny zdůvodňuje. Oficiální prohlášení Microsoftu říká, že vše se děje "v rámci urychlování základní strategické iniciativy společnosti", a zapadá do "strategie transformace zaměření společnosti na nové uživatelské vnímání Internetu (Internet User Experience) a služby Windows nové generace (Next Generation Windows Services, NGWS)". Řečeno méně frázovitě to znamená, že Microsoft se snaží přizpůsobit měnícím se realitám počítačového světa. Tou zásadní změnou, která vše způsobuje, je přechod od prodeje krabicového softwaru, na kterém Microsoft vybudoval svou kariéru, k poskytování služeb. Pokud Microsoft nechce, aby mu ujel vlak, musí včas a náležitě zareagovat, což se nejspíše právě děje.

Není to tak dávno (cca půl roku), co Microsoft ohlásil změnu své dlouholeté "PC-centrické" koncepce (založené na představě "počítače PC na každém stole"), a nahradil ji představou "větších možností, skrze skvělý software běžící kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení" (viz zde). Tato představa nově bere v úvahu i jiná zařízení, než jsou počítače PC (například různá PDA, mobilní telefony atd.), a počítá mj. s tím, že aplikace by měly být uživatelům dostupné vždy a všude, na všech zařízeních (což mi velmi připomíná základní myšlenku Javy). Navíc je součástí této představy i akcent na poskytování služeb, spíše než aplikací.

Celá nová koncepce Microsoftu se ale postupně vyvíjí, a sám Gates při různých příležitostech "poodkrývá" vždy některé kaménky celé vznikající mozaiky (viz například jeho vystoupení na Comdexu, nebo nedávno na Consumer Electronics Show v Las Vegas). Pojmy jako ""Internet User Experience"" a "Next Generation Windows Services, NGWS", které se objevily v rámci nynějšího oznámení o změnách ve vedení firmy, zatím ještě nemají podrobnější obsah. Ten by měl být představen odborné veřejnosti, nejspíše s dalšími detaily nově se rodící koncepce, na akci FORUM 2000, kterou chce Microsoft uspořádat v dubnu.

Odchod Billa Gatese z pozice CEO Microsoftu do pozice CSA (Chief Software Architect) by mu měl umožnit více se věnovat vizím a tvorbě nové koncepce, zatímco každodenní řízení firmy přebírají jiní. Domnívám se ale, že fakticky tomu už tak delší dobu je, a nynější změny pouze dávají do souladu formální záležitosti se skutečnou praxí.

O čem se spekuluje mimo Microsoft?

Zdroje mimo Microsoft poukazují na jistou překotnost oznámených změn, kterou zdůvodňují například tím, že Gates formálně odchází z nejvyššího postu u Microsoftu ještě před oficiálním uvedením nových Windows 2000 na trh (k tomu by mělo dojít 17. února).

Dalším momentem, na který nejrůznější zdroje poukazují, je nedávný "únik informací" z ministerstva spravedlnosti USA. Podle těchto "uniklých" informací se strana žalující již shodla na tom, co chce prosazovat jako nápravné opatření: má jít o rozdělení Microsoftu na dvě části, z nichž jedna se bude zabývat dalším vývojem Windows, a druhá aplikačním softwarem. Nejasný je požadavek na eventuelní třetí část, která by se věnovala internetovým aktivitám.

Obě strany zúčastněné v antimonopolní kauze zatím tyto "uniklé" zprávy popírají. Na straně DoJ (Department of Justice) razantně zaznělo, že "jde o nepodložené fámy", a v jednom z dalších vyjádření pak že "tyto zprávy jsou v mnoha ohledech chybné a neodráží správně náš pohled na věc". Microsoft sám dává najevo, že je a bude proti jakémukoli rozdělení - nový CEO Ballmer na své první tiskovce v nové pozici zdůraznil, že by "bylo absolutně nesmyslné a nezodpovědné od kohokoli chtít rozbít tuto společnost". Sám Bill Gates k tomu v jednom televizním show řekl, že by to "nedávalo smysl, neočekáváme, že k tomu dojde, a domníváme se, že je nezodpovědné, že o tom vláda jedná".

Pokud by informace o záměru rozdělit Microsoft na tři části byla skutečně autentická, pak je dobré si uvědomit, že jde pouze o stanovisko jedné ze stran, která se zatím neuměla dohodnout mezi sebou - různí představitelé ministerstva spravedlnosti USA a 19 států unie zúčastněných ve sporu se nemohli dohodnout na tom, co požadovat jako nápravu, pokud soud rozhodne, že Microsoft zneužil své postavení. Nyní by se tedy jednalo o ujednocení dosud nejednotných stanovisek a požadavků na jedné straně sporu.

Samotná kauza v současné době pokračuje, a to jednáním mezi Microsoftem na jedné straně a ministerstvem spravedlnosti 19 států unie na straně druhé. Tyto rozhovory právě probíhají (samozřejmě neveřejně) v Chicagu a vede je soudce Richard Posner, jmenovaný jako prostředník soudcem Jacksonem (který vynesl v listopadu loňského roku svůj předběžný věcný nález, viz zde). Cílem těchto rozhovorů je pokusit se najít nějaké oboustranně přijatelné urovnání sporu. Obě zúčastněné strany mají čas dospět ke společnému konsensu do 22. února, pokud tak neučiní do tohoto termínu, vynese svůj verdikt soud.

Únik informací o plánovaném rozdělení Microsoftu na dvě až tři části by z tohoto pohledu mohl být součástí určitého "budování pozic" jedné strany ve vzájemném smírčím vyjednávání. Podobně by ale bylo možné spekulovat i o oznámených změnách v nejvyšším vedení Microsoftu - i ty mohou být motivovány snahou o posílení vlastních pozic a mohou být i preventivním krokem pro případ, že by k rozdělení přeci jen došlo, ať již na základě oboustranné dohody, či nařízením soudu.