Vyšlo na www.novinky.cz dne 14.1.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3496.php3

Kdo by dnes vyhrál e-volby?

Nechcete čekat na příští volby nebo vyvolávat volby předčasné? Hlasujte po Internetu, nové virtuální volby do Poslanecké sněmovny zde probíhají každý měsíc!

Jednou z velkých výhod Internetu je možnost snadného zjišťování názorů a postojů těch uživatelů, kteří jsou ochotni se o své názory a postoje podělit. Vždyť co už je snadnější než dát někam na web anketu či dotazník a ptát se lidí na jejich názor. Fantazii se meze nekladou a možnosti jsou skutečně neomezené - důležité je mít nápad, přilákat co nejvíce lidí ochotných hlasovat, a pak také získat potřebnou publicitu.

Zajímavým příkladem, který se počátkem roku objevil na českém Internetu, na adrese www.evolby.cz, je simulátor voleb do Poslanecké sněmovny. Vše je zde co možná nejvíce uzpůsobeno realitě. Ovšem až na jednu důležitou výjimkou. Tou je měsíční perioda, po které volby začínají znovu, na zelené louce. Nemusíte zde tedy čekat 4 roky, nebo rozvracet politickou scénu ve snaze vyvolat předčasné volby, ale můžete své preference vyjádřit jednou za každý měsíc. V právě probíhajících lednových volbách máte na výběr ze 17 politických stran a volíte vždy za jeden ze 14 volebních krajů (nově zavedených).

[Obr: evolby.gif (4787 Bytes)]

Oproti realitě zde chybí předvolební kampaně (naštěstí, pozn. autora) a také možnost preferenčních hlasů konkrétním politikům. Ty by ostatně nebylo komu udělovat, protože ve virtuálních volbách se volí celé strany jako takové.

Co je zde ale navíc, jsou doplňující otázky, které zvyšují nebo snižují váhu vašeho hlasu, v rozmezí od 0,25 do 1,75 bodu. Pokud jsem si správně domyslel význam těchto doplňujících otázek, jde o určitou formu ověření zdravého rozumu a všeobecného rozhledu hlasujícího i toho, že své hlasování bere vážně. Hlas přidělený konkrétní politické straně má hodnotu 1 bodu, ke kterému se za správnou odpověď přičítá 1/4 bodu, a za špatnou odpověď se naopak 1/4 bodu odečítá. Výsledky hlasování pak jsou uváděny samostatně jak bez uvážení těchto vah (tedy podle prostého počtu hlasů), tak i s jejich uvážením. Celé to pak dává zajímavou možnost srovnávat (podle vážených výsledků) určitou "znalostní úroveň" voličů různých stran. V současné době jsou otázky velmi jednoduché, pro uživatele Internetu snad až příliš lehké:

  1. Sousedí Česká republika se 4 státy?
  2. Je předsedou vlády v současné době pan Václav Klaus?
  3. Je naše země členem Evropské unie?

V dalších měsících (v dalších volbách) ale zřejmě budou pravidelně měněny.

Virtuální volby do Poslanecké sněmovny nejsou po technické stránce ničím převratným. Navíc jde o záležitost velmi čerstvou, kterou zatím uživatelé moc neznají (v době psaní tohoto článku hlasovalo pouze sedm lidí, a to včetně mne). Hlasování je dvoufázové, jištěné e-mailem zaslaným na adresu hlasujícího (tento mail je zaslán po vyplnění hlasovacího formuláře na webu, a teprve po potvrzení emailu je váš hlas fakticky započítán). Každý má ve volbách samozřejmě jen jeden hlas (ale další měsíc, v nových volbách, může hlasovat znovu). Pro větší motivaci k účasti připravili provozovatelé v každém kole i hodnotnou výhru.

[Obr: evolby2.gif (11611 Bytes)]

K čemu je to dobré?

Nejrůznějších průzkumů politických preferencí bylo na českém Internetu už hodně. Tento nápad je ale zajímavý svou pravidelností, která by mohla pomoci zmapovat to, jak se politické preference uživatelů českého Internetu mění v čase. Snad všechny dosavadní průzkumy totiž byly jednorázové. Pokud si tyto virtuální volby získají dostatečnou oblibu a návštěvnost uživatelů ochotných k hlasování, tak aby získaly určitou vypovídací schopnost, bude možné jejich výsledky srovnávat s vývojem preferencí mimo Internet, který pravidelně mapují průzkumy STEM či IVVM. To by mohlo velmi prospět celkové propagaci Internetu v nejrůznějších médiích, která takovéto výsledky pravidelně uvádí. Nyní by mohla srovnávat pohyby preferencí u celého obyvatelstva i mezi uživateli Internetu - kteří ze statistického pohledu samozřejmě tvoří dosti specifický vzorek populace. Jejich politické preference tudíž tradičně vychází diametrálně odlišné od preferencí všech obyvatel jako celku. I tak ale bude velmi zajímavé srovnávat průběžné pohyby a změny.