Vyšlo na www.novinky.cz dne 15.12.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3296.php3

Majáky - nový internetový projekt na pomoc dětem

Cílem nového projektu Majáky je zpříjemnit dlouhodobě hospitalizovaným dětem jejich pobyt v nemocnicích, pomocí počítačů, Internetu a jeho komunikačních i dalších možností. Iniciátory jsou nadace Charty 77 a INTERNET OnLine.

Myšlenka zpříjemnit dlouhodobě nemocným dětem jejich pobyt v nemocničních zařízeních, tím že se jim umožní komunikovat s okolním světem pomocí počítačů a Internetu, není nijak nová. Jejím prvním naplněním byla akce "Děti jako my", iniciovaná pražskou ZŠ v Lupáčově ulici a konaná pod záštitou České komise pro UNESCO. V rámci tohoto projektu bylo v létě umístěno několik počítačů do Motolské nemocnice v Praze, a dětem v této nemocnici bylo umožněno komunikovat po Internetu s dalšími dětmi - především s dětmi na školách, které se také zapojily do tohoto projektu (podrobněji viz tento článek zde na Novinkách).

Včera byl na tiskové konferenci představen další projekt se stejným zaměřením a názvem Majáky. Jeho iniciátory jsou Nadace Charty 77 a Internet OnLine, a jeho rozsah je podstatně větší než u předchozího projektu "Děti jako my" - nyní bylo v první pilotní fázi projektu vybráno hned několik nemocnic, které dostaly počítače a nezbytnou konektivitu do Internetu. Konkrétně jde o tyto nemocnice:

  • FN Motol - I. dětská klinika (3 počítače)
  • FN Motol - II. dětská klinika (3 počítače)
  • Thomayerova nemocnice (3 počítače)
  • Dětská klinika FN Plzeň (4 počítače),
  • dětská klinika IPVZ - Ústí nad Labem (3 počítače),
  • Dětská klinika LF UP a FN Olomouc (2 počítače),
  • II. dětská interní klinika LF MU Brno (8 počítačů)

S tím, že ve všech případech bylo v rámci projektu poskytnuto (pro nemocnice bezplatně) i připojení - ve většině případů pevnou linkou 64 kbps, v Motole linkou 128 kbps a v Thomayerově nemocnici pomocí euroISDN. Příslušné finance podle vydané tiskové zprávy poskytl INTERNET OnLine, který do první fáze investoval 2 miliony korun, a další více než 2 miliony uhradí v příštím roce za internetový provoz (tedy zřejmě sám sobě coby poskytovateli připojení, resp. svému mateřskému SPT Telecom coby poskytovateli datových okruhů). Na celém projektu se dále podílí i společnost Microsoft (dodávkou SW), Autocont (dodávkou počítačů) a společnost GOPAS (školením nemocničního personálu).

Na včerejší tiskové konferenci přitom zaznělo, že stávající výběr nemocničních zařízení zařazených do projetu není zdaleka definitivní a v dalších fázích by se měl počet připojených nemocnic dále zvyšovat.

Tiskové konference, konané v nejstarší pražské internetové kavárně Cybeteria, se zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, který přišel osobně vyjádřit svou podporu tomuto projektu.

Maják má i dětský portál

Projekt Majáky má dvě hlavní části, přičemž dosud popisované připojení počítačů v jednotlivých nemocnicích je jen jednou z nich. Druhou částí je celý dětský portál, zpřístupněný na adrese http://www.majaky.cz.

Smyslem tohoto portálu je poskytnout dětem ono "internetové vyžití", které je hlavní náplní projektu. Prostřednictvím služeb tohoto portálu si děti mohou emailovat jak mezi sebou, tak i se zbytkem světa (najdou zde klasické WWW rozhraní pro práci s poštou). Dále je zde zřízeno několik diskusních skupin pro on-line komunikaci (chatování) a nechybí ani možnost vydávat zde své vlastní noviny (Novinovník) či možnost automatického generování pohádek (tzv. pohádkovník, kterému stačí zadat výchozí reálie, hlavně jména postav, a on sám vygeneruje zbrusu novou pohádku). Samozřejmě nechybí ani možnost hrát na tomto portálu různé hry či malovat si.

Vše je přitom graficky velmi hezky ztvárněno a uzpůsobeno spíše mladším dětem. Důležité přitom je, že tento dětský portál není určen pouze dětem momentálně hospitalizovaným v příslušných nemocnicích, ale je otevřen všem dětem, včetně těch, které jsou zdravé a s nemocnicemi nemají nic společného. Důležitá je však tato otevřenost i pro děti nemocné, které musí být na určitou dobu vytrženy ze svého domova a umístěny do nemocnice - jestliže se zde naučí pracovat s počítači a s Internetem a nejspíše získají i nové on-line kamarády, mohou s nimi kamarádit prostřednictvím portálu (a využívat jeho služeb) i později, po svém propuštění z nemocnice.