Vyšlo na www.novinky.cz dne 14.12.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3290.php3

Vláda k doprivatizaci SPT Telecom

Na včerejším zasedání vláda rozhodla zahájit proces privatizace jedenapadesátiprocentního podílu státu v SPT Telecom. Nejprve má být vybrán poradce, který navrhne konkrétní způsob privatizace. Časovým horizontem je polovina příštího roku.

Naše stávající vláda nejprve rozhodla, že privatizaci zbývajícího (ale přesto majoritního) státního podílu v SPT Telecom (ve výši 51 procent) je třeba odložit až na dobu po skončení současného období strategického partnerství a po vyhodnocení jeho celého průběhu - což fakticky znamená až na rok 2001. Toto vládní rozhodnutí bylo učiněno nepřímo, tím že naše vláda v dubnu tohoto roku přijala svůj koncepční dokument "Národní telekomunikační politika". V tomto dokumentu se explicitně říká:

"U SPT TELECOM, a.s., vzhledem k exkluzivním právům na poskytování mezinárodní a meziměstské telefonní služby po pevné síti, (...) je potřebné zachovat majoritní podíl státu v SPT TELECOM, a.s. minimálně do doby ukončení uvedené exkluzivity."

V září tohoto roku, nejspíše ve snaze získat určité finanční prostředky, naše vláda změnila názor - po jejím zasedání dne 15. 9. místopředseda Mertlík řekl na tiskové konferenci doslova:

"Podmínky pro privatizaci nastaly, není důvod toto rozhodnutí odkládat."

V nedávných dnech se pak objevily v tisku informace o tom, že vláda se chystá konkrétně rozhodnout, jak by tato "doprivatizace" měla proběhnout. Například Právo minulý pátek vyjádřilo názor, že k celému aktu by mělo dojít po přijetí nového telekomunikačního zákona (který již prošel v Poslanecké sněmovně PČR prvním čtením).

Požadavek posečkat s doprivatizací na platnost (resp. alespoň přijetí) nového telekomunikačního zákona je určitě rozumný, protože tento zákon stanoví základní "pravidla hry" budoucího liberalizovaného trhu (a budoucí kupující by tyto podmínky měl znát). Ovšem přesnou dobu, kdy zákon vstoupí v platnost, lze dnes jen odhadovat. Ve zmíněném článku v Právu je citován názor vrchního ředitele ČTÚ Stádníka, který odhaduje, že by zákon mohl být přijat v polovině příštího roku.

Včera vláda o doprivatizaci Telecomu skutečně jednala a s výsledkem přišel veřejnost seznámit do televizní "21" náměstek ministra financí Jan Mládek který řekl:

Vláda rozhodla o tom, že se zahájí privatizace SPT Telecom, a zároveň, že bude vybrán investiční poradce, který toto umožní. A tento investiční poradce by měl také navrhnout způsob privatizace Telecomu, která by měla podle mého názoru proběhnout někdy v roce 2000.

Až dosud byly v tisku zmiňovány tři varianty možné doprivatizace státního podílu v SPT Telecom:

  • přímý prodej;
  • nabídka akcií na domácích a zahraničních kapitálových trzích;
  • vypsání výběrového řízení.

Nyní ze slov pana Mládka vyplývá, že vláda ještě nerozhodla o konkrétní metodě, ale očekává od privatizačního poradce, že on navrhne nejvhodnější řešení, které pak vláda posoudí a eventuelně i vybere. Pokud jde o přesnější časový horizont, kdy by se tak mělo stát, pan Mládek uvedl:

.. Ten čas by měl být rok 2000, spíše někdy kolem pololetí, raději dříve, samozřejmě to bude záležet na vyřešení mnoha různých problémů, které jsou spojeny s privatizací Telecomu.

Kolik na tom stát vydělá?

Ponechám-li stranou základní otázku, tedy to, zda je smysluplné zbavovat se majority v dosud monopolním podniku, je další zajímavou otázkou to, kolik by na tom všem náš stát vydělal. Ve zmíněném televizním pořadu na to také přišla řeč, když moderátor zmiňoval na jedné straně výroky premiéra Zemana o 200 miliardách příjmů, a na straně druhé stav financí Fondu národního majetku, který musí splácet různé dluhy (včetně ekologických škod) a varuje, že by mu ani další privatizací získané prostředky nemusely stačit.

Náměstek Mládek na to reagoval vcelku správným poukazem na to, že bude záležet na ochotě k privatizaci, především pak na rozsahu toho, co bude privatizováno. Ke konkrétní otázce moderátora, který citoval částku 130 miliard za prodej zbývajících státních podílů v SPT Telecom a Českých radiokomunikacích (současně), pan Mládek řekl:

Ta suma, kterou jste uvedl (oněch 130 miliard, pozn. autora) je cenou minimální, protože to je cena za předpokladu přímého prodeje akcií, a ne kontrolního balíku. Bude-li prodán kontrolní balík, je možné získat kontrolní prémii, čili ještě více peněz..."

Právě v této posledně zmiňované skutečnosti je asi možné spatřovat hlavní argument proti brzkému prodeji majority v SPT - je rozumné prodávat "kontrolní balík" nad něčím, co je stále ještě monopolem a asi ještě dlouho bude těžit ze zdrojů a postavení, které byly získány monopolním způsobem?