Vyšlo na www.novinky.cz dne 3.12.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/anovinky/ai3220.php3

Přímé bankovnictví v roce 2000

Krátce po oznámeném spojení s Českou pojišťovnou hovořilo vedení Expandia banky s novináři o své minulosti, současnosti i plánech do budoucna.

Na setkání Expandia banky s novináři, nazvaném "Vize přímého bankovnictví v roce 2000", jsem odcházel s velkým očekáváním -- vždyť je to jen pár dní, co Expandia banka oznámila své zasnoubení s Českou pojišťovnou, a setkání s novináři jistě je vhodnou příležitostí k zajímavým oznámením. Teprve na místě jsem seznal, že o konkrétních budoucích plánech Expandia banky se mnoho nového nedozvím.

Pravdou je, že spojení obou subjektů se fakticky teprve rozebíhá a konkrétní věci se zřejmě ještě dojednávají. Lidé z vedení Expandia banky proto byli ochotni hovořit o svých plánech jen v obecné rovině, a to, co přeci jen naznačili, není žádným překvapením, neboť to signalizovali již při předcházejícím oznámení o výběru strategického partnera.

Konkrétně jde o:

  • doplnění portfolia banky o služby v oblasti tzv. bankopojištění (tedy o služby kombinující pojistné a bankovní služby)
  • zaměření na širší klientelu, kterou "přinese" klientská základna ČP

Potvrzena byla také neměnnost dosavadní politiky v poskytování úvěrů -- Expandia banka nadále nehodlá poskytovat žádné firemní úvěry, a chce se orientovat jen na osobní úvěrové linky a spotřebitelské úvěry.

Na margo spojení s Českou pojišťovnou zaznělo, že oba subjekty se sice principiálně liší způsobem svého vzniku -- Expandia banka vznikla "na zelené louce", zatímco Česká pojišťovna transformací z dřívějšího monopolu -- ale ČP prošla velkou restrukturalizací a v současné době je dynamickým a perspektivním podnikem (který nedávno přešel na uspořádání holdingového typu).

Bude eBanka levnější?

Z dalších náznaků považuji za velmi zajímavé zmínky o klesající ceně technologií zajišťujících bezpečnost. Představitelé Expandia banky se zmiňovali o tom, že technická řešení, která používají pro zabezpečení bankovního styku s klienty (především elektronický klíč), se postupně zlevňují, a tím se otevírá prostor i pro určité zlevnění bankovních služeb, za udržení stejné úrovně bezpečnosti jako dosud.

Přítomní zástupci Expandia banky o tom sice nechtěli spekulovat, ale osobně si myslím, že intenzivně pracují na tom, jak vyjít vstříc očekávané masovější klientele -- hlavně pokud jde o náklady na vedení účtu, které u Expandia banky nejsou z nejnižších (byť je s nimi spojena výrazná přidaná hodnota, což ale masovější klientela zase neocení tak, jako klientela dosavadní). V tomto ohledu je jistě zajímavý i eCity účet, který by mohl být předstupněm k nové podobě základní bankovní služby, určené právě pro "masovější" klientelu. Ale znovu opakuji, že jde jen o mé spekulace, nic konkrétnějšího jsem se nedozvěděl.

Jak se Expandia banka vyvíjela?

První část setkání s novináři byla věnována vývoji samotné Expandia banky. Z faktografických údajů zde zaznělo například to, že počátkem roku 1999 měla banka 5500 klientů, a nyní jich je již více než 20 000. Dynamika růstu klientů se také rychle zvyšuje, z průměrného přírůstku 700 klientů za měsíc počátkem roku jich dnes přibývá za měsíc až 2000.

Jak jsou klienti spokojeni s Expandia bankou?

Expandia banka se může pochlubit největší "přilnavostí" svých klientů -- což ukázal průzkum společnosti AISA, provedený v červnu tohoto roku a zaměřený na spokojenost uživatelů Internetu s bankovními službami poskytovanými na českém trhu. Tento výzkum ukázal, že Expandia banka je sice až čtvrtou nejvyužívanější bankou mezi lidmi, kteří používají Internet (více uživatelů Internetu svěřuje své peníze České spořitelně, Komerční bance a IPB Bance) -- přibližně 15 % respondentů uvedlo, že využívá služeb Expandia banky, a 10 % respondentů tuto banku dokonce označilo jako svou hlavní banku.

Expandia bance však patří první místo, pokud jde o takzvanou retenci klientů (neboli: spokojenost a loajalitu klientů). Přesvědčivý výsledek ukazuje následující graf.

(větší obrázek)

Kde je a kam směřuje Expandia banka?

Představitelé Expandia banky se novinářům pochlubili i dvěma zajímavými grafy, které ukazují, kam eBanka sama sebe řadí na bankovním trhu a kam by chtěla směrovat.

První graf ukazuje stav z jara 1998 a na jeho svislé ose (ose y) je vyneseno "rozdělení klientských segmentů podle finanční síly" (zřejmě podle toho, kolik mají klienti průměrně v bance uloženo). Vodorovná osa (osa x) je pak rozdělena do tří částí, které po řadě představují banky pouze klasickou sítí poboček, banky s pobočkovou sítí a možností přístupu po telefonu a konečně na banky s možností on-line přístupu (Internet, GSM a telefon).

(větší obrázek)

Z tohoto prvního grafu je patrné, kam se chtěla zařadit, resp. zařadila Expandia banka při svém vzniku: snažila se oslovit především klienty s poněkud větší "finanční sílou", v oblasti, která umožňuje on-line přístup klientů k bance. To je asi jen jiné (grafické) vyjádření dobře známých cílů Expandia banky (orientace na movitější klientelu využívající moderní komunikační technologie), zajímavé je na tomto obrázku hlavně srovnání s ostatními bankami. Za povšimnutí jistě stojí i šipky, naznačující očekávané trendy a posuny ostatních bank.

(větší obrázek)

Na druhém grafu je situace z podzimu 1999, kdy již došlo ke zřetelnému posunu "doprava" (což zde znamená směrem k používání moderních technologií pro styk s klientem), a to jak u samotné Ebanky, tak i u většiny ostatních bank. Samotná Expandia banka zde na tomto grafu zasahuje i do "nefinančního sektoru", čímž je podle obrázku míněno hlavně eCity (a do budoucna to zřejmě budou i další "nefinanční" služby). Zajímavé jsou na tomto druhém grafu i obě silně vyvedené šipky, směřující dolů - což vzhledem k významu osy Y znamená orientaci na klienty "s menší finanční sílou"). Tedy již výše zmiňovaná orientace na masovější, ale méně movitou klientelu, kterou přinese spojení s Českou pojišťovnou.